Skip to Content

<

Robertuv Cukrovar

A cache by petasek* Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/03/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[CZ]

Tato mysterka vás provede po všech cástech bývalého cukrovaru v Židlochovicích a trošku vás seznámí s historií cukrovarnictví v této oblasti.Celková délka je asi 1300m

[EN]

This mystery cache introduce you the history of sugar industri in Zidlochovice .Total trip is aprox.1300mO rozvoj moravských Židlochovic, ležících 15 kilometru jižne od Brna, se ale postarala francouzská rodina Robertu, která zde vybudovala jeden z prvních cukrovaru ve strední Evrope.
První zmínky o Židlochovicích pocházejí z poloviny 13. století. V držení obce se vystrídala rada šlechtických rodu, opravdovou slávu jí ale prinesla až prumyslová revoluce.
Francouzský podnikatel Florentin Robert uzavrel roku 1837 smlouvu s arcivévodou Karlem a zacal v Židlochovicích budovat repný cukrovar. Výroba se rozjela hned v následujícím roce a nový podnik se brzy zaradil k nejvýznamnejším svého druhu v habsburské monarchii. V podnikání úspešne pokracoval i Robertuv syn Julius, který roku 1864 sestrojil vubec první stroj na vyluhování repných rízku – takzvaný difuzér.

Chemické zacátky

FLORENTIN ROBERT (1795 - 1870)

Narodil se 19. dubna 1795 ve francouzském Iseronu.Studoval teologii, školu však nedokoncil a odešel do Vídne, kde se stal spolecníkem bankovního domu. S bratrem Ludwigem založil firmu Robert & Cie., která se zabývala chemickou výrobou. Roku 1837 se presunul do Židlochovic, kde vybudoval moderní cukrovar. Inovoval výrobní procesy a prišel i s vlastními vynálezy. Krome cukrovarnictví se venoval také težbe uhlí a hutnictví. Zemrel 7. cervence 1870.
Florentin Robert se narodil roku 1795 ve francouzském Iseronu v provincii Dauphiné. Studoval teologii na univerzite v Grenoblu, školu však nedokoncil a roku 1816 prevzal správu strýcova statku v Bavorsku. Za další tri roky odešel do Vídne, kde se stal spolecníkem bankovního domu Baboin & Co.
Roku 1823 založil s bratrem Ludwigem velkoobchodní firmu Robert & Cie. V Himbergu v Dolním Rakousku vybudovala továrnu na výrobnu barviv a roku 1826 také chemický podnik v Oberalmu nedaleko salcburských solných dolu. Díky prízni dvorního rady von Kriega a státního rady von Kübecka se podnikání mimorádne darilo.
Roku 1831 prevzal Florentin Robert firmu do vlastních rukou a za úcasti bratra Justina a podnikatele Mitterbachera prikoupil ješte sklárnu u Oberalmu. Stále casteji se ale zacal zabývat také myšlenkou povznést v Rakousku-Uhersku dosud opomíjenou výrobu repného cukru.

Zdokonalení macerace

Roku 1837 získal od arcivévody Karla pozemek v Židlochovicích u Brna a vybudoval na nem moderní cukrovar. Ten sice roku 1846 kompletne vyhorel, byl ale rychle obnoven a rozšíren.
Inovace se pritom dotkly i výroby cukru. V letech 1847 až 1848 zacal Florentin Robert v podniku s takzvanou zelenou a Schützenbachovou macerací suchých repných rízku. Oba postupy zdokonalil a roku 1851 vynalezl i nový prístroj – Robertuv odparovací aparát.
Krome cukrovarnictví pokracoval i v dalších aktivitách a roku 1845 se navíc zacal venovat težbe uhlí a hutnictví železa. Koupil uhelné jámy Ludvík a Katerina ve Vrapicích u Kladna a roku 1857 se s bratry Kleiny (více v Profitu 15/2007) a Vojtechem Lannou (Profit 2/2005) úcastnil založení „Pražské železárské spolecnosti“. Významne se zasloužil také o rozvoj zemedelského podnikání. V Židlochovicích provedl melioraci pozemku, zdejší statek vybavil moderní technikou a zavádel nové druhy pícnin.

Revolucní difuzér

JULIUS ROBERT (1826 - 1888)

Syn Florentina Roberta se narodil 4. cervna v rakouském Himbergu. Po studiích ve Vídni a Paríži nastoupil do rodinného cukrovaru, kde se staral o technologii výroby. Roku 1864 sestrojil tzv. difuzér – prístroj na vyluhování repných rízku. Roku 1870 se stal reditelem spolecnosti Robert & Cie. a jediným majitelem cukrovaru. Pokracoval i v budování velkostatku, zavádel pestování nových pícnin a mechanizoval zemedelství. Zemrel 9. února 1888.
Do vedení židlochovického cukrovaru brzy nastoupil i Robertuv syn Julius. Staral se predevším o technologii výroby a podílel se na všech otcových pokusech.
Jeho vlastní vynález – difuzní prístroj na vyluhování repných rízku – však všechny predchozí experimenty prekonal. Znamenal výrazné zjednodušení výroby cukru, cehož si byl vedom i brnenský podnikatel Friedrich Wannieck (více v Profitu 31/2005). Roberta primel, aby produkci difuzéru sveril jemu, a spojenectví si pojistil i tím, že se oženil s vynálezcovou sestrenicí.
Zájem o vynález byl obrovský a do nekolika let ho používalo 27 velkých evropských cukrovaru. Roku 1865 se o novince dozvedel také reditel indického cukrovaru Aska u Madrasu, který Židlochovice osobne navštívil. Jakmile zjistil, že difuzní proces lze použít i pri výrobe trtinového cukru, prístroj si ihned objednal.

Cukrovarník a zemedelec

Julius Robert zažíval podnikatelsky štastné období. Po otcove smrti roku 1870 se stal šéfem spolecnosti Robert & Cie. ve Vídni a jediným majitelem cukrovaru a velkostatku v Židlochovicích.
Pokracoval i v zemedelském podnikání. Modernizoval chov dobytka, zavádel pestování nových plodin a používal moderní technologické prostredky (roku 1871 využil poprvé v Rakousku-Uhersku parní lokomobilu). Zkušenosti ekonoma a reditele statku shrnul do publikace vydané u príležitosti svetové výstavy 1873.
Inovacemi postupne procházel i židlochovický cukrovar. Nejvetší rekonstrukce probehla roku 1883, kdy se kapacita výroby výrazne zvýšila. Autorem prestavby byl pravdepodobne brnenský architekt a reditel Moravského prumyslového muzea August Prokop. Mimochodem víte, že Židlochovický cukrovar byl první podnik v Ceských zemích používající elektrické osvetlení a to již v roce 1880. Pri další rekonstrukci roku 1901 byl rozšíren také o rafinerii na výrobu bílého cukru.

Místo repy obchody

Po Robertove smrti roku 1888 spravovala rodinné podniky vdova Fanny a pozdeji synové Justin a Julius mladší. V Židlochovicích ale príliš nepobývali a roku 1923 prodali zdejší cukrovar Akciové spolecnosti pro prumysl cukrovarnický v Hodoníne. Ta nechala podnik opet nákladne rekonstruovat a rozšírit o novou odparku a varnu.
Roku 1948 byl cukrovar znárodnen a stal se základem národního podniku Cukrovar Židlochovice. Do provozu byly ješte v 60. letech instalovány polské stroje, údržba budov se ale zanedbávala a zacalo chátrání.
Poslední repná kampan probehla roku 1990. Poté byl cukrovar uzavren a roku 1992 se stal majetkem mesta. To chtelo nevyužité budovy pronajímat, vhodný zájemce se však nenašel a devastace pokracovala. Rešením se nakonec stala prestavba celého areálu na nákupní centrum. Vetšina puvodních objektu byla po roce 2000 odstranena a rekonstrukce se dockaly pouze strojovna, trafostanice, filtracní vež a komín. Na zbytku areálu cukrovaru byly provedeny terénní úpravy a byla zde provedena výstavba rodinných domku. Podobe se vedlo i plochám pro skládku „šlemu“ a zásobní skládky cukrové repy. Bývalá kalová pole byla urcenu pro stavbu cisticky odpadních vod , vybudování prumyslové zóny a v neposlední rade jako klidová zona.Bylo zde vybudováno mokradní jezírko se zajímavými zástupci mokradní flory a fauny

[ CZ] Nyní již k samotné keši:

K jejímu získání budete mimo jiné potrebovat rok FGGH prvního použití zarovky k osvetlení prumyslových provozu v ceskych zemich.

Stage 1: N49o 02.093 E016o 36.954

Nacházíte se na parkovišti supermarketu a pred vámi se tycí budova filtracní veže, nalevo od ní komín a strojovna, v níž je nyní telocvicna Orla. Zjistete popisné císlo veže a priradte mu hodnotu A. Vlevo od budovy strojovny (telocvicny Orla) pres silnici stojí moderní šedo-zelená výrobní hala. Císlo popisné má pak hodnotu BC

Stage 2: N49o 01.977 E016o 37.129

Stojíte nedaleko bývalé skládky šlemu. Dnes toto místo slouží zcela jinému úcelu. Šlem se sem vyvážel pomocí visuté dráhy, jejíž základy jsou stále patrné. Pocet patek jednotlivých sloupu je D Za vámi se nachází informacní tabule s císlem trasy cyklostezky .Toto císlo je E

Na následujících souradnicích naleznete co hledáte:

N49o 01.(E-1)(G+F)(C-A) E016o 37.(D-C)(B)(D+H)
Preji dobrý lov

 

[EN] To get the cache:

To get the cache you need the year FGGH of first usage of bulb for industry in Czech country.

Stage 1: N49o 02.093 E016o 36.954

> You are on the parking of supermarket. There is the filtration tower in front of you; on the left hand side of filtration tower is the chimney and machinery building, the gymnasium of Orel nowadays. You will need the house number A of Filtration tower.
On the left hand side of the machinery building (OREL gymnasium) across the road is modern grey-green production hall. You will need the house number BC

Stage 2: N49o 01.977 E016o 37.129

You are near to former storage pile of sludge. Nowadays is this place used for totally different purpose? Sludge has been transported by suspension railway, the concrete piers you still may see. You will need the number D of concrete piers.
Behind you is the board with the number E of cycle trail

On the following coordinates you will find what are you looking for:

N49o 01.(E-1)(G+F)(C-A)
E016o 37.(D-C)(B)(D+H)
Good luck!

Additional Hints (Decrypt)

ire yvfgvath / oryvrir yvfgvat

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.