Skip to Content

<

Porcupines and Korhoen

A cache by The Scorpios Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/10/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

A kind of nightcache in Namibia

Nederlandse tekst

Het  Afrikaanse stekelvarken Porcupine (Hystricidae) is een familie van grote holknaagdieren. Het hoofd en lichaam zijn bedekt met lange, scherpe stekels. Ze komen in grote delen van Afrika voor, maar zijn moeilijk te vinden. Het zijn nachtdieren en erg verlegen. Stekelvarkens hebben een stevig lichaam en korte benen. Ze hebben een donkere vacht, waarvan de rug en soms de staart bedekt met lange zwarte witte stekels, terwijl de rest van de vacht bestaat uit donkere haren. Deze stekels zijn om te verdedigen, en hij houdt hiermee zelfs  grote roofdieren als leeuwen op een afstand. Bij gevaar maakt  de stekelvarken een grommend geluid, stampt met de achterpoten en ratelt  met de stekels. Als dit de vijand niet afschrikt, richt hij de stekels op de aanvaller en loopt terug naar het dier.  Als de stekels  dan in de huid zitten, zijn ze moeilijk te verwijderen. De  veroorzaakte wonden kunnen dodelijk zijn. Voor de paring spreidt het vrouwtje de stekels en tilt ze de staart omhoog, zodat ze de man niet  bezeert.
Stekelvarkens zijn zoogdieren en meestal krijgen ze 2 jongen. Jongen zijn volledig behaard en ze worden met open ogen geboren. Ze hebben geen stekels.

De eigenaars van deze camping hebben in meer dan 3 jaar met heel veel  geduld de  stekelvarkens kunnen lokken met voedsel, dus elke avond krijgt de bezoeker een kleine voorstelling. Op de campsitesite is ook een korhaantrail, bedoeld om lopen. We zagen alleen korhoenen bij het huis maar tijdens de korhaantrail zagen we springboks , orrynx, kudoes en vele vogels.

Toen Wouter Brand van T4A (gedetailleerde kaarten van Afrika) hier op bezoek was, heeft hij deze wandeling gelopen met de eigenaars. Hij vond het op dat moment de moeite waard om de wandeling op te nemen op de T4A kaarten  en gaf het zijn naam : Korhaantrail. Op dat moment waren de stekelvarkens niet gewend aan mensen, zodat hij ze niet heeft gezien
.
Deze cache is alleen te loggen bij de eigenaren, zij beheren het logboek. 

Als je de stekelvarkens wilt zien en dat is een aanrader, zul je hier moeten te overnachten . Dit kan in je eigen tent of huur een tent bij Katrin.  De complete tenten lijken groot en goed verzorgd. Als je van tevoren reserveert, serveert ze een eenvoudig diner. Email haar op restcamp@iway.na

Engish text

The African porcupine (Hystricidae) are a family of large ground-dwelling rodents. The head and body are covered with long, sharp spines. They occur in much of Africa but are difficult to spot. They are nocturnal and very shy. Porcupines have a sturdy body and short legs. They have a dark coat, whose back and sometimes the tail covered with long black white spines, while the rest of the coat consists of dark bristles. These spines are defending, and he even takes these large predators like lions at a distance. At risk are the porcupine a grunting sound, stamping them with the hind feet and rattle them with the spines. If this does not deter the enemy, he founded the spines on the attacker and runs back to the animal again. If the spikes once in the skin, they are difficult to remove. The wounds thus caused can be deadly. By mating the female spreads the spines and the tail lifts them up, so the male can not hurt.
Porcupines are mammals and usually only get 2 boy. Young are fully furred and with open eyes born. They have no spines.


The owners of this camp site in over 3 years with patience the present porcupines so can lure with food, so each night is given a small presentation. On the site is also a korhaantrail, intended to run. We saw only black grouse in the house but during the korhaantrail we spot springboks), orrynx, kudoes and many birds.


When Wouter Brand of T4A (detailed maps of Africa) visit here, he has walked this walk with the owners. He found it at the time worth it to take on the T4A maps of the trail and gave the same exact Korhaantrail. At that time, the porcupines have not used to people so he has not seen them

.
This cache is to log the owners of the camp site.

If you want to see the porcupine, which is a "must", you will be here to stay. This can in your own tent or rent a tent with Katrin. The tents seem very complete and well cared for. If you book in advance, they serve a simple dinner. Email her restcamp@iway.na

Note by reviewer: In this specific case, Groundspeak has granted an exception to allow the cache log to be kept indoors.

Additional Hints (Decrypt)

nfx gur bjare

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

54 Logged Visits

Found it 52     Write note 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 24 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.