Skip to content

This cache has been archived.

Marolaci: Po delší uvaze co s kesi dal, jsem zvolil variantu konce.
Protože, jak se říká něco konci a něco jiného zacina............

More
<

Upravna vody Cernovir

A cache by Marolaci Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/30/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


             Neco málo z historie a soucasnosti vodárenství v Olomouci

První zmínka o zrizovaných vodárnách, které napájely mestské kašny spadá do 15. století. První zpráva o vedení vody potrubím v Olomouci pochází z roku1446. První vetší vodovod s vodárnou byl zrízen nekdy kolem roku 1514, protože 8. listopadu 1514 dovolil král Vladislav Jagellonský olomoucké kapitule vést vodu na Predhradí do kašny a do rezidencí kanovníku.

Druhou vodárnu mesto postavilo v letech 1545 - 1547 u Dolní brány v prostoru dnešního Palachova námestí. Voda se odtud vytlacovala potrubím na návrší ke kostelu sv. Michala a odtud se rozvádela samospádem do nekolika kašen a pivovaru.

Tretí vodárna byla zrízena u Rohelské brány. Není znám presný rok jejího založení. Zarízení však bylo zrejme málo výkonné a nepostacovalo potrebám mesta, jak o tom svedcí záznamy z roku 1663. Došlo proto k velké rekonstrukci, kdy byla stará vodárna stržena a vystavena nová. Z nádrže ve veži se voda rozvádela dreveným potrubím do kašen i jednotlivých domu.

Poslední velké opravy vodárny jsou z roku 1868, kdy bylo postaveno nové železné vodní kolo a z roku 1877, kdy byl postaven parní stroj pro zvýšení výkonu vodárny až na 642m3 za 24 hodin. Tato tretí a od 17. století jediná olomoucká vodárna ukoncila svoji cinnost až v roce 1889 vybudováním nové vodárny ve Chválkovicích.

V r. 1888 byl proveden geologický a hydrogeologický pruzkum a již 15. prosince 1889 byl vodovod predán k verejnému užívání.

Behem neuveritelne krátké doby sedmi mesícu byly postaveny  - jako základ olomoucké vodárny a jejího pozdejšího rozširování - jímací studna, strojovna, a kotelna cerpací stanice ve Chválkovicích, výtlacný rad profilu 275 mm, dlouhý 7900 m s navazujícími rozvodnými rady o profilu 80 až 150 mm v délce asi 8000 m a dvoukomorový zemní vodojem o objemu 1500 m3. Parní cerpací stanice ve Chválkovicích byla v provozu až do r. 1960, kdy byla prevedena na elektrický provoz s ponornými cerpadly, osazenými do sberné studny.

                                  

Dodnes dochovaný objekt cerpací stanice se dvema puvodními cerpacími soustrojími vcetne areálu je technickou památkou a vlastne dvojím unikátem. Jde totiž o jedinou dochovanou parní vodárnu v Ceské republice a zároven o jediné dodnes existující stroje z pražské „Rustonky“, navíc umístené stále v puvodním prostredí.

Období let 1920-1930 bylo érou velkého rozšírení olomoucké vodárny, které bylo spojeno se vznikem Velké Olomouce, a to sloucením trí mest - Olomouc, Hodolany a Nová Ulice - a dalších dvanácti obcí. V dusledku regulace reky Moravy docházelo ke ztrátám vody ve studnách, voda do nekterých cástí nove vzniklého mesta se musela dovážet, proto bylo realizováno rozšírení vodovodu do prilehlých obcí.

V tomto období bylo položeno více než 48 km vodovodního potrubí a napojeno více než 2200 domu. Následne pak byly ve Chválkovicích a Cernovíre vybudovány další jímací studny, spolecne s dalším výtlacným radem do nového zemního vodojemu na Tabulovém Vrchu.

                       

Období let 1950-1960 lze charakterizovat stálým tlakem na dodávku pitné vody, zpusobeným zejména intenzivní bytovou výstavbou a nebývalým vzrustem spotreby vody ve výrobním sektoru. Pocátkem sedmdesátých let byla uvedena do provozu nová úpravna vody v Cernovíre, precerpávací stanice a vežový vodojem na Tabulovém vrchu. Pozdeji byl skupinový vodovod rozšíren o dosud samostatný skupinový vodovod Litovel. V letech 1980-1990 bylo hlavní úsilí zamereno na výstavbu pramenište Pnovice-Brezové a úpravny vody v Príkazích.

 

V soucasné dobe se v Olomouci-Cernovíre nachází ÚPRAVNA PITNÉ VODY, ale v minulosti toto zarízení fungovalo pouze jako CERPACÍ STANICE. Voda v okolí Olomouce byla velmi kvalitní a nepotrebovala žádnou úpravu krome dezinfence. Takto tedy fungovala zhruba od roku 1889 až do roku 1997, kdy na Moravu vtrhly povodne. Voda v té dobe zaplavila znacné území a také území odkud se cerpala pitná voda. Díky špatným zásahum do krajiny z drívejší doby a nekterým nevhodným melioracním úpravám se voda nad nalezišti zastavila a po dlouhou dobu nemela kam odtéct. To zpusobilo prusaky nekterých látek do spodní vody a její znehodnocení. Aby se mohla voda i nadále používat jako zdroj pitné vody, musela být pred použitím dukladne upravena, a tak byla cerpací stanice prebudována na úpravnu pitné vody.

Tato úpravna produkuje 250 l/s a jen pro porovnání historická parní cerpací stanice postavená v roce 1889 produkovala 30 l/s pitné vody.

Voda, která se do úpravny pitné vody v Cernovíre dostává je voda podpovrchová. Je privádena ze studní, které jsou navrtány v poctu asi 30 a tyto studny jsou lokalizovány pro jednoduchou predstavu v cípu, který vzniká mezi železnicní tratí Olomouc - Praha a Olomouc - Šternberk. Velký pocet studní, které se podílejí na zásobování mesta Olomouce a okolí vodou, jsou zdrojem vysoce kvalitní podpovrchové vody, jejíž úprava vyžaduje jen nekolik málo kroku. Voda se zde cerpá z hloubky asi 8 - 10 m pod povrchem a shora je chránena asi dvou metrovou vrstvou rašeliny.

         

Z toho, že je voda podpovrchová mužeme odvodit nekteré její vlastnosti. Tato voda obsahuje relativne málo znecištujících látek, ale je soucasne velmi chudá na rozpuštený kyslík. Nejcastejší prímesi a zároven látky s nejvetší koncentrací ve vode cerpané v okolí Olomouce jsou železo (Fe) a mangan (Mn).

 

               Úprava vody do povodne v cervenci 1997

 

Smes surové vody ze všech využívaných jímacích zdroju vody z pramenište

Cernovír byla navržena k úprave komplexne v objektu ÚV Cernovír dílem

s využitím objektu a technologického zarízení stávající rekonstruované úpravy,

dílem s úpravou v nove  pristavené cásti úpravny vody.

Technologická linka byla sestavena takto:

- mísení a homogenizace veškeré podzemní vody z pramenište Cernovír a

podzemní vody z pramenište Štepánov (stávající zdroj nedotcený povodní) a

pramenište Chomoutov (nový zdroj nedotcený povodní, avšak s prínosem

zvýšeného obsahu železa a manganu).

- aerace smesi surové vody na vertikálních reaktorech jako metoda predúpravy

odkyselení vody

- ozonizace aerované vody se smešováním ve smešovací nádrži a kvalitním

zdržením v reakcní (vymírací) nádrži

- precerpávání predupravené vody podávacími nízkotlakými cerpadly na

separacní stupen (filtrace)

- aplikace manganistanu draselného pro potrebu kontaktního odmanganování

pred rychlomísic vložený do výtlacného potrubí podávacích cerpadel

- aplikace koagulantu do rychlomísice vloženého do výtlacného potrubí

podávacích cerpadel (jako koagulant zvolen tekutý síran hlinitý)

- koagulacní filtrace na osmi filtracních jednotkách otevrených pískových

rychlofiltru s dostatecne nadimenzovaným zdržením vody nad pískovou

náplní

- akumulace vody pod pískovými filtry a prevod upravené vody do stávajících

sacích jímek ve strojovne s cerpadly pro cerpání do spotrebište

- aplikace chlordioxidu jako cinidla hygienického zabezpecení vody do potrubí

pred prítokem upravené vody do sacích jímek

- cerpání upravené vody do spotrebište (rídící vodojem Droždín)

- nová kalová linka spocívající v odsazování pracích vod, precerpávání

odsazené vody zpet do procesu (pred filtry), ve strojním odvodnování kalu

vcetne dávkování flokulantu, homogenizaci flokulantu s kalem a vlastním

odvodnováním kalu na odstredivce kalu.

 

                                Úprava vody po povodni v roce 1997

 

- mísení a homogenizace veškeré podzemní vody

- ozonizace surové vody se smešováním ve smešovací nádrži a kvalitním

zdržením v reakcní nádrži

- aplikace manganistanu draselného do odtoku z reakcní nádrže

- aplikace koagulantu do rychlomísice vloženého do potrubí prítoku na filtry

- koagulacní filtrace na osmi filtracních jednotkách otevrených pískových

rychlofiltru s dostatecne nadimenzovaným zdržením vody nad filtracní náplní

- akumulace filtrované vody pod pískovými filtry

- cerpání filtrované vody podávacími nízkotlakými cerpadly na aeraci

- aerace filtrované vody na vertikálních reaktorech za úcelem snížení obsahu

volného CO2

- akumulace upravené vody

- prevod upravené vody do stávajících sacích jímek ve strojovne s cerpadly pro

cerpání vody do spotrebište

- aplikace chlordioxidu jako cinidla hygienického zabezpecení vody do potrubí

pred prítokem do sacích jímek

- cerpání vody do spotrebište

- nová kalová linka

  

Den otevrených dverí v rámci Mezinárodního dne vody v Cernovírské úpravne vody bude 21. 3. , sraz na vrátnici, prohlídky vždy v celou, první ve 12:00 a dále: 13:00, 14:00, 15:00, 16:00.

Prohlídka je velmi zajímavá, doporucuji.

Tyto informace mi poskytla telefonicky paní Koutná ze SMV, za což jí moc dekuji a doufám, že se termín nezmení, když tak ho promptne opravím.

K samotné keši: budete se pohybovat v lese, takže doporucuji dobrou obuv. V lese se momentálne místy teží drevo, tak opatrne, ne že by na vás neco spadlo, ale at nevzbudíte pozornost.

Na st. 1, prosím nerozebírejte geoobjekt, díky. Po kontrole a konstatování že by to opravdu neprežil, premísteno, viz hint. Hodne zdaru v lovu.

 

Zdroj: MSV,

Mgr. František Brauner, Mgr. Ingrid Jílková

OLGK

Additional Hints (Decrypt)

fg1:
ppn 8 zrgeh iýpubqar bq žroeíxh fghqal 12
xqlfv irgivpxn, ilgnuhw fzrerz imuheh
Svany: ab uvag

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.