Skip to content

Silzemnieku BAMs Traditional Geocache

This cache has been archived.

Leptoceratops: Hello!
I'm archiving your cache as it has been disabled for more than a one month and it is lost, completely damaged or inappropriate. Usually caches are visited and maintained within 30 days after disabling.
If you wish to unarchive your cache then please contact me using GC code or link of this cache.

If there are still leftovers from container I would appreciate if other players could collect them so that there are no trash in the nature.

Happy geocaching!

More
Hidden : 01/03/2010
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Sleptuve atrodas pamesta siena miltu granulu ražotne, Burtnieku novada Silzemniekos. Sleptuve atrodas plastmasas karbina. Karbina--blocinš, zimulis, zimulu asinamais.
[ENG]Cache is located in deserted hay flour factory, in Silzemnieki, Burtnieki district. Cache is a plastic box, it contains a logbook, pencil, pencil sharpener.

"Par Lauksaimniecibas ministrijas naudu, kuru ta bija sanemusi par rupniecibas uznemumu celtniecibai atveleto zemi, Burtnieku ezera austrumu krasta pie Silzemnieku majam saka melioret pusaizaugušas, pusparpurvojušas plavas un krumajus ap 1000 ha platiba. Stradaja Valmieras 4. PMK, bet darbus objekta vadija Imants Rika. Pec nosusinašanas, ezera palu udenu ierobežojoša dambja un suknu stacijas buves melioretajos plašumos ierikoja kultivetas plavas un uzcela zales miltu fabriku. Zales miltus kombinetas spekbaribas ražošanai pirka Valmieras labibas kombinats. Lielo daudzgadigo zalu plavu apsaimniekošanu un zales miltu ražošanu vadija ilggadejais lauksaimniecibas darbinieks Spricis Strazdinš. "Silzemniekiem" lielu veribu pastavigi veltija lauksaimniecibas parvaldes priekšnieks O. Jostsons. Velak Silzemnieku zales miltu fabrika nonaca starpsaimniecibu uznemuma "Rujiena" valdijuma.

Te jaatceras, ka rikojas partijas rajona komitejas sekretars Pavils Kruminš. Vinš panaca, ka tika uzbuvets un noasfaltets celš 7,5 km garuma no Sveipeles pagrieziena lidz Silzemniekiem. Neaizmirsa pievadcelus. Piemeram, noasfalteja cela posmu lidz Burtnieku baznicai. Celu buvniecibas sakara gribu atzimet: P. Kruminš panaca, ka visu ciemu centrus (iznemot Naukšenu) ar Valmieru savienoja asfalteti celi. Te nu bija partijnieks!"

L. Zalitis "Burtnieki liktengriežos"

Lai gan gramata nav precizi minets, pec konteksta sanak, ka melioracija un ražotnes buve notikusi septindesmito gadu vidu.

Additional Hints (Decrypt)

Ivef ynzcnf, cvr fvranf. Bire gur ynzc, arne jnyy.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)