Skip to Content

<

Meandry Luciny / Meanders of Lucina - Earthcache

A cache by RadousCZ & family team Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/16/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Meandry Luciny / Meanders of Lucina - Earthcache 

[CZ]
 
Meandry Luciny je prírodní památka, která byla vyhlášena k 1. lednu 1992. Nachází se na území statutárního mesta Havírova na jeho jihozápadním okraji. Rozkládá se na celkové rozloze 40,7 ha a nachází se v nadmorské výšce 244 - 264 metru. Je tvorena prirozeným neregulovaným tokem reky Luciny, který se vine v délce cca 2,5 km rícními meandry v nekolikametrových hlinených naplaveninách, a na nej navazujícími mokrady, lužním porostem a vetšími druhotnými loukami.
[ENG]
 
Meanders of Lucina is a natural monument, which was proclaimed on the1st January 1992. Is located on urban area of statutory town Havírov on its southwestern edge. Total area is 40.7 ha and is situated from 244 to 264 m elevation above sea-level. It consists of natural unregulated flow of the river Lucina, which winds through the length of approximately 2.5 kilometers of river meanders in several meters high sediments of clay. In the surrounding are situated wetlands, floodplain forests and larger secondary meadows.
[CZ]
 
Meander je odchylka vodního toku od prímého smeru ve forme oblouku. Tento zákrut reky je zpusoben bocní (laterální) erozí vodního toku – vymíláním brehu na jedné strane a usazováním na strane druhé. Název pochází od jména maloasijské reky Maiandros (recky ?aia?d???), dnes Büyük Menderes v Turecku, pro jejíž dolní tok jsou zákruty charakteristické.
Meander se skládá z oblouku, horního ramena (leží od oblouku smerem proti proudu) a dolního ramena (leží od oblouku ve smeru po proudu). Pevnina ohranicená uvnitr meandru mezi rameny a obloukem se nazývá ostroh. S územím rícní doliny, ležící mimo meandr, spojuje ostroh tzv. meandrová šíje.
 
Brehy meandru se nazývají jesepní (vnitrní breh) a výsepní (vnejší breh).
Výsepní breh nebo výsep vzniká vlivem erozivní síly proudící vody. Má konkávní (dutý) tvar a je casto strmejší než protilehlý. Nekdy bývá oznacován také jako nábehový breh. Rychleji proudící voda se zde dostává do odporu s prekážkou v podobe horninového podloží a to rozrušuje - eroze, címž se uvolnuje drobný materiál, který následne voda transportuje.
Jesepní breh nebo jesep je breh reky, na kterém se postupne hromadí nános (náplava) transportovaného materiálu. Má konvexní (vypouklý) tvar a je casto více plochý. Voda zde proudí menší rychlostí a nemá unášecí sílu, proto zde dochází k usazování materiálu – sedimentace.
 
Vývoj meandru:
Bocní erozí se meandry postupne rozširují a pozvolna se presouvají smerem po proudu vodního toku. Ostrohy meandru se postupne zmenšují, meandrová šíje se zužuje. Tehdy si vodní tok, zejména behem povodní, prorazí cestu napríc zúženou meandrovou šíjí, címž si zkrátí cestu. Z nekdejšího protékaného meandru vzniká tzv. opuštený meandr a z ostrohu vzniká ostruvek. V opuštených meandrech prestává voda proudit a dochází k usazování sedimentu, mení se na meandrové jezírka. Meandrové jezírko (nebo mrtvé rameno) má nejcasteji tvar ružku a je zpocátku vyživováno vodou z reky, která do nej prosakuje pres náplavy. Postupne zarustá vodním rostlinstvem a zaplnuje se materiálem vznikajícím pri rozkladu rostlinných a živocišných zbytku. V konecných stádiích se promení v mokrad nebo na louku.
Typy meandru podle charakteru podloží dna reky a jejího vlivu na vývoj meandru:
Meandry volné se vytvárejí v náplavových rovinách stredních a dolních toku rek. Volné meandry jsou charakteristické svou promenlivostí, kdy reka neustále zvolna premistuje svuj tok. Volné meandry se pohybují postupne po smeru toku.
Meandry zakleslé, též meandry zaklesnuté, vznikají v místech, kde reka vytvárí hluboké údolí v tvrdých horninách. V takových místech reka snadno své koryto premístit nemuže a proto se zarezává hloubeji.
[ENG]
 
A meander in general is a bend in a sinuous watercourse. A meander is formed when the moving water in a river erodes the outer banks and widens its valley, eroding sediments from the outside of a bend and depositing them on the inside.
The term derives from the river known to the ancient Greeks as (?aia?d???) Maiandros or Maeander, characterised by a very convoluted path along the lower reach. The Meander River is located in present-day Turkey.
Meander is composed of upper branch (upstream), arch and lower branch (downstream). Between two branches is spur or penninsula, which is connected with surrounding land by neck of meander.
There are two banks of meander:
Outer bank - water flows fastest on the outer bank of the river where the channel is deeper and there is less friction. This is due to water being flung towards the outer bend as it flows around the meander, this causes greater erosion which deepens the channel, in turn the reduction in friction and increase in energy results in greater erosion. This lateral erosion results in undercutting of the river bank and the formation of a steep sided river cliff.
Inner bank - on the inner bank water is slow flowing, due to it being a low energy zone, deposition occurs resulting in a shallower channel. This increased friction further reduces the velocity (thus further reducing energy), encouraging further deposition.  
 
Formation of meander:
Dicect flow of stream or river may assume a meandering course, then starts erosion of sediments from the outer bank and depositing them on the inner bank. As the outer banks of a meander continue to be eroded through processes such as hydraulic action the neck of the meander becomes narrow and narrower. Eventually due to the narrowing of the neck, the two outer bends meet and the river cuts through the neck of the meander. The water now takes its shortest route rather than flowing around the bend. The old meander bend is called abandoned meander. Deposition gradually seals off the old meander bend forming a new straighter river channel. Due to deposition the old meander bend is left isolated from the main channel as an ox-bow lake. Over time this feature may fill up with sediment and may gradually dry up (except for periods of heavy rain). When the water dries up, the feature left behind is knwon as a meander scar.  
Types of meander:
Meandering progress depends on the conditions of the river flow, and on the rock surface its valley is made of. In areas that consist of material of low morphological valence (a non-consolidated material or that its consolidation quality is low, so that the erosion and alluvium processes act in an easier manner), meander development occur more frequently. Meanders that develop in a non-consolidated environment are called free meanders, because they are free to relocate their path from one river bank to the other. Solid rock areas, with a high morphological valence, support the development of "enclosed" meanders, their movement is limited and the stream erodes downwards, its established meandering pattern will remain as a deep valley known as an incised or entrenched meander.
  
[CZ]
 
Ke splnení této Earthcache musíte najít odpovedi na následující otázky a poslat mailem pres muj profil:
  
Zastavení 1 -  MOST (N 49° 46.820 E 018° 25.050) - postavte se na most a pri pohledu po proudu reky zjistete, který typ brehu je na levé a pravé strane toku (jesep nebo výsep)?
Zastavení 2 - CO VIDÍTE? (N 49° 46.908 E 018° 25.025) - rozhlédnete se kolem a napište co vidíte ? (pokud si nejste jisti presným názvem, jen to popište)
Zastavení 3 - MEANDR (N 49° 46.932 E 018° 25.003) - zde mužete videt ukázkový meandr. Nepovinné - vyfotte sebe nebo svou GPS zde nebo u jiného meandru tak, aby byl meandr viditelný na fotce. Budeme rádi, když tuto fotografii priložte k logu!
Zastavení 4 - INFORMACNÍ CEDULE (N 49° 47.003 E 018° 24.963) - najdete 2 nejohroženejší druhy vyjmenované na ceduli
    
Mužete logovat "Found it" ihned po zaslání odpovedí. V prípade nejasností Vás budu kontaktovat na email.
  
[ENG]
 
To log your cache you need to find and send me email with answers to these questions through my profile:
   
Stage 1 - BRIDGE (N 49° 46.820 E 018° 25.050) - stand on the bridge, look downstream and tell me, which bank of meander you can see on your right and left hand (erosion or sedimentation)?
Stage 2 - WHAT YOU SEE? (N 49° 46.908 E 018° 25.025) - look around and tell me what you see (if you don´t know it´s exact name, just describe it)
Stage 3 - MEANDER (N 49° 46.932 E 018° 25.003) - here you can see very nice meander. Optional request - make picture of you or your GPS here or near another meander so that meander will be on the picture too. We will be happy, if you add this picture to your log.
Stage 4 - INFORMATION BOARD (N 49° 47.003 E 018° 24.963) - find names of 2 most endangered species maned on the board (if you don´t understand Czech, send me foto of this board and I will send you English translation)
  
You can log "Found it" immediately after sending the answers. In case of mistake I will contact you via email.

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

532 Logged Visits

Found it 518     Didn't find it 1     Write note 10     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 477 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.