Skip to content

Sv.Urban Mystery Cache

This cache has been archived.

petasek*: Nemám chuť neustále opravovat, když to někdo ničí

More
Hidden : 01/17/2010
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Pozor nové umístění !!! / Cache on the new place !!![CZ]

Tato jednoduchá mysterka vám opet ukáže neco zajímavého z historie Židlochovic
V okolí finálky se chovejte ohleduplne

[EN]

This easy mystery cache show to you something interesting from Židlochovice history again


Vinari odjakživa uctívali jako své patrony svetce. V ceských a moravských krajích byli a jsou uctíváni napríklad svatý Urban, Bartolomej, Vavrinec, Václav ci Vincent.

Svatý Urban


Na Morave je patronem uctíván papež svatý Urban, který bývá zobrazován s hroznem vína. Legenda nám ríká, že se ukryl pred pronásledovateli ve vinici a tím si zachránil život. Svatý Urban, který krom toho že byl rímským papežem, se stal patronem vinaru, vína a vinohradu. Svatý Urban I. byl papežem v letech 222 až 230. Presné datum narození není známo. Zemrel 23. kvetna 230.
Podle Liber Pontificalis pocházel Urban z Ríma a jméno jeho otce bylo Pontianus. Po smrti papeže Kalixta I. byl zvolen rímským biskupem. Za jeho pontifikátu pokracovaly spory se vzdoropapežem Hippolytem, nicméne Urban I, setrval na stanovisku svých predchudcu na papežském stolci.
Prakticky soucasne se zacátkem Urbanova pontifikátu se rímským císarem stal Alexandr Severus. Jeho matka byla krestanka a císar sám byl v otázce náboženství velmi snášenlivý. Za jeho vlády prakticky nedocházelo k pronásledování krestanu.
Podle jedné z legend obrátil prý Valeriána, ženicha Ceciliina, na krestanství a pokrtil ho. Zemrel jako mucedník dne 23. kvetna roku 230 a byl pohrben o dva dny pozdeji v katakombách svého predchudce Kalixta v Ríme. Svatý Urban bývá zobrazován s tiárou na hlave a jeho atributem je hrozen, ker révy vinné nebo soudek s vínem, prestože jeho spojení s révou a vínem není zrejmé. Nekdy bývá atributem svatého Urbana i mec, který pripomíná jeho mucednickou smrt.
Podle nekterých badatelu je duvodem ke spojení svetce s vínem pouze skutecnost, že jeho svátek býval prvním svátkem svetce v teplém období, kdy réva zacíná kvést. Svátek Urbana pripadá na den jeho pohrbu 25. kvetna.
Jeho hrob byl pri vykopávkách roku 1854 nalezen na Via Apia v Ríme.

Kostel Povýšení sv. Kríže


Postaven v letech 1724-1730 známým vídenským barokním architektem Johannem L. Hildebrandtem. Stavbu financoval tehdejší majitel židlochovického panství Philip Ludwig Sinzendorf. Roku 1717 osobne položil základní kámen, ale stavba byla zapocata až r. 1724. Jehlanovitá strecha veže není puvodní – byla provizorne postavena v roce 1855, kdy puvodní bán byla stržena vichricí. Kontstrukce pro umístení zvonu nebyla ve veži nikdy dokoncena, proto se dodnes zvoní v puvodním kostelíku - Zvonici. V interiéru kostela jsou na postranních oltárích obrazy sv. Jana Nepomuckého a P. Marie - autorem je židlochovický malír Georg Metzger. Nalezneme tu také repliku jedinecného gotického spodobneni P. Marie, jejíž originál je v Moravském muzeu.
Schodište pred kostelem zdobí sochy Jana Sterna z 18. století: sv. Florian, sv. Urban, sv. Leonard, sv. Augustin a dve sochy sv. Jana Nepomuckého. ). Z jeho dílny pochází i sousoší sv. Josefa a Marie napravo od kostela. Nalevo stojí sousoší Nejsvatejší trojice

[CZ]

A nyni k samotne kesi:
Výchozí souradnice jsou pouze vodítkem. Zde keš nehledejte.
Vaším úkolem je v blízkosti zadaných souradnic nalézt a identifikovat sochu Sv.Urbana. Následně přiřaďte soše správné písmeno dle schématu níže. Keš se nalézá na souřadnicích u správného písmene ne dále jak jeden vídeňský loket od komunikace.
A = N 49°2.159', E 16°37.242'.
B = N 49°2.130', E 16°37.282'.
C = N 49°2.156', E 16°37.258'.
D = N 49°2.161', E 16°37.310'.
E = N 49°2.127', E 16°37.271'.
F = N 49°2.188', E 16°37.289'.
A ješte malá poznámka: V sobotu dopoledne je zde obvykle docela rušno.[EN]

To the cache:
Basic coordinates are guidance only. Don’t look for the cache here.
Your task is to find close the basic coordinates the statue of St.Urban. Then you should add the correct letter to the statue in accordance with scheme bellow.The cache is on the coordinates by the correct letter and in distance up to one viannese ell from way .
. A = N 49°2.159', E 16°37.242'.
B = N 49°2.130', E 16°37.282'.
C = N 49°2.156', E 16°37.258'.
D = N 49°2.161', E 16°37.310'.
E = N 49°2.127', E 16°37.271'.
F = N 49°2.188', E 16°37.289'.
Additional remark: Saturday morning is usually very busy around.
.
.
.

Additional Hints (Decrypt)

Pgv yvfgvat n mhfgna an xbzhavxnpv. Xenovpxn araí ir mqv /Ernq yvfgvat naq fgnl ba jnl. Gur pnpur vf abg va gur jnyy

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)