Skip to content

<

Vysehradsky labyrint

A cache by orxion (adopted by Anupev) Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/16/2010
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Prosím o průběžné referování stavu logbooku a krabky, díky!

> Tato kes mnou byla adoptovana a doufam, ze bude mit dlouhy a "logoplodny" zivot :-)
Byla znovu ozivena po mensich upravach na puvodnim miste, jen prosim
o setrne vyjimani a opatrne vraceni (a to hlavne na stejne misto - ukryt ma specialni zajisteni proti nechtenemu zasantroceni). Dost casto tu byva velmi zivo.

Dekuji puvodnimu ownerovi orxionovi za svereni pece, kolegyni Surikatce za velmi pricinlivou asistenci a kolegovi johyneekovi za dobry napad:)
Dobry lov!
Anupev


Jiz nekolik let patri k mistnim zajimavostem znamy „labyrint duse“ - kopie originalu z katedraly v Chartres. Zkuste si pomalu a bez reci a emoci labyrint projit a pritom myslet jen na same prijemnosti, nebo jen tak vnimat sve kroky a pozorovat obrazec…
    Obrazec je vykreslen na asfaltove plose u baziliky Petra a Pavla, vedle maleho hrbituvku jeptisek a knezu. V rohu pak lze shlednout zaznam autora s daty oprav. Pres dne zde vetsinou parkuji auta, proto je lepsi prijit vecer, pak je i prijemnejsi atmosfera mista ...

Originalni predloha vysehradskeho labyrintu v katedrale v Chartres je podle mystiku umistena na zcela zvlastnim miste. Chartres je povazovano za misto "pulsace telurickych proudu". Vyvery one tajemne energie "dracich zil" zde snad uz kdysi pocitovali keltsti druidove, kteri zde kdysi meli svoji svatyni. V blizkosti pramene byly nalezeny take zbytky pozdne anticke svatyne. Pohanske tradice byly postupne pretaveny do podoby krestanskych pouti. Bohabojni poutnici smerovali v zastupech k zazracnemu prameni a spali v jeho blizkosti po devet noci, aby se uzdravili. Mariansky kult podporil jeden z prvnich francouzskych kralu Karel Holy, kdyz roku 876 chramu daroval vzacnou relikvii, cast roucha, v nemz Panna Marie porodila Jezise.

Vlastni ucel labyrintu na podlaze katedraly neni ovsem prilis jasny. Znamy francouzsky autor spekulativni literatury Louis Charpentier se domniva, ze toto "misto bylo vybrano k tomu, aby clovek vyuzil telurickeho proudu, ktery zde vyvera na povrch." Predpoklada pritom, ze teluricke proudy se do jiste miry podobaji magnetickemu proudeni a pripomina, ze teleso otacejici se v magnetickem poli nabyva urcitych vlastnosti a ze magneticke pole pusobi i na cloveka. Analogicky tedy plati, ze "kdyz se clovek otaci v takovem (telurickem) poli urcitym zpusobem, ma to na neho jisty presny ucinek". Jakym zpusobem se ma pohybovat, to prave urcuje vzorec labyrintu. On to vlastne ani labyrint v pravem slova smyslu neni, protoze v nem existuje jenom jedna cesta a ta vede do stredu, i kdyz oklikami. Nez se clovek propracuje z okraje labyrintu dovnitr, "tedy spise tam "dotanci", je clovekem "promenenym". Podle Charpentiera tak ziska vetsi intuitivni otevrenost vuci prirodnim zakonum a harmonii a v neprilis castych pripadech muze dokonce prozit skutecne osviceni.

Ucinky labyrintu je mozne jeste zvysit tim, ze jim adepti prochazeji bosi, aby nic nerusilo kontakt mezi nimi a zemi, a ze tak cini v obdobi "zvysenych pulzaci" telurickych proudu, napriklad o Velikonocich. Adept pri tom v labyrintu stravil pomerne dlouhou dobu. Pokud se rozhodnete projit repliku labyrintu na Vysehrade, pripravte se na ctvrtkilometrovou prochazku. Je jasne, ze takovy v podstate pohansky ritual ma tezko co delat v krestanske katedrale. Postupem casu proto zacal byt labyrint vykladan jako symbol "cesty do Jeruzalema", nahrada za pout pro ty, kteri ji nemohli vykonat ve skutecnosti . O tom, ze tvar labyrintu je davno vyzkouseny a ze opravdu nejak funguje, svedci i to, ze timtez vzorem byly vybaveny i jine katedraly, napr. v Amiens ci v Remesi. Remessky labyrint vsak jiz byl rozebran.

U K O L 
indicie jsou rozmistene napric celym arealem Vysehradu

1) rohova poulicni lampa primo u labyrintu ma cislo EAEFFE

2) najdete sousosi od J. V. Myslbeka Ctirad a Sarka. jedna ze soch v ruce drzi
- zlaty roh -> D = 9
- zlaty dzban -> D = 8
- zlaty mec -> D = 7

3) Sv. Šebastián ma v tele B šípu

4) Znak vyšehradské kapituly
- zkrizene krize -> G = 6
- zkrizene hnaty -> G = 5
- zkrizene klice -> G = 4
- zkrizene mece -> G = 3

5) pata oprava labyrintu probehla C. 7. 2008 (pro maleho prince)
pripadne C = pocet certovych kamenu (sloupu) krat 2

6) kopie jezdecke sochy z roku 16H8 od JJ Bendla - Sv. Vaclav (cedulka zatím chybí...btw.kolik dni ma tyden?)

vzorec
N 50 AB.(CDB)+20
E 14 EF.(GCH)+13

E N G L I S H


    For several years the local attractions include the famous "labyrinth of the soul" - a copy of the original cathedral at Chartres. Try slowly and without words to go trough the labyrinth of emotions and yet think only of the same amenities, or simply perceive your steps and observe the shape ...
    Labyrinth is drawn on the asphalt surface at the Basilica of Peter and Paul, next to the to a small cemetery. In the corner you can see the record of the author with data corrections. The best time of visit is in the evening as the car parks there during the day and not to mention that the atmosphere of the place ...

Vyšehrad labyrinth is copy of the original that is located in the cathedral of Chartres. Chartres is considered to be a place of "pulsation mystic streams" (energy). Springs of that mysterious energy "dragon veins" here perhaps once felt Celtic Druids, who here had had their sanctuary. In the vicinity of the source were also found remnants of an ancient shrine late. Pagan traditions were gradually transformed to the Christian pilgrimages. God-fearing Pilgrims sought, in multitudes to miraculous spring, and slept near him for nine nights in order to heal. Marian cult to support one of the first French king Charles Bald, when the church donated 876 rare relic, part of a garment in which the Virgin Mary gave birth to Jesus. 


Purpose of the labyrinth on the floor is still a bit mysterious. Famous French author Louis Charpentier speculative literature considers that this "site was chosen to use telluric stream, who rises to the surface." Assumes that Telluric streams are pretty similar to the magnetic flow and reminds us that objects whirling in a magnetic field acquires certain characteristics and that the magnetic fields are present in man. By analogy, therefore "when a person rotates in such a (Telluric) field in a certain way, it will have a certain effect." How to move is determined by the pattern of the labyrinth. It's not really a maze in a strict sense of the meaning because there exists only one path that leads into a center, although indirectly. Thus before the person make it to the middle, the person changes. "According to Charpentier will give greater openness to intuitive laws of nature and harmony in infrequent cases, even to experience enlightenment.

Effects of the labyrinth can be further enhanced when adepts go through it barefoot, in order not to disturb the contact between them and the earth. Also could be enhanced by doing so in a period of increased pulsating "telluric events" such as Easter. If you choose to pass a replica of the labyrinth at Vysehrad you will have about 250m ahead of you. It is clear that such a basically pagan rituals have a difficult things to do in the Christian cathedral. Over time, therefore, it began to be interpreted as a symbol of labyrinth 'journey to Jerusalem ", a substitute for the bonds for those that couldn't do it in reality. The fact that the shape of the labyrinth really works is supported by evidence that the same model was used in other cathedrals, such as in the Amiens or Reims. However the labyrinth in Reims has already been dismantled.


T A S K
clues are spread across the whole area of Vysehrad

1) number of the corner street light next to labyrinth is EAEFFE

2) statuary by J. V. Myslbek Ctirad and Sarka. one of the statues in hand holds
- gold horn -> D = 9
- gold flagon of wine -> D = 8
- gold sword -> D = 7

3) body of San Sebastián is pierced by B arrows 

4) Heraldic symbol of Vyšehrad's chapter
- crossed crosses -> G = 6
- crossbones -> G = 5
- cross-keys -> G = 4
- crossed swords -> G = 3

5) fifth repairs of labyrinth has be done in  C. 7. 2008 (pro maleho prince)
alternative clue -> C = number of Devil's Stone (columns) times two

6) copy of statue of Sv. Vaclav from the year 16H8 by JJ Bendla(sign is missing...btw.how many days are in a week?)

Formula
N 50 AB.(CDB)+20
E 14 EF.(GCH)+13






free counters
Free counters Start 13.9.2011

Additional Hints (Decrypt)

Pulg irirexh!/Pngpu n fdhveery!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)



Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.