Skip to content

Pondusserien #1 - Beates cache Traditional Geocache

This cache has been archived.

Octa Ceres: Hei,

Det har nå gått 30 dager eller mer etter min forrige melding, og jeg har ikke registrert tilbakemelding om denne geocachen fra deg. På grunnlag av dette arkiveres derfor oppføringen til geocachen på nettsiden www.geocaching.com

Husk å fjerne eventuelle rester etter geocachen så snart som mulig, hvis den ikke er registrert i andre systemer. Dette er for å hindre forsøpling.

Med vennlig hilsen
Octa Ceres
Geocaching.com Volunteer Cache Reviewer for Norge, Svalbard og Jan Mayen


Hello,

30 days or more has passed since my last message regarding this geocache. No answer or message has been registered, so I am archiving this geocache on the web page www.geocaching.com. Please remove any remains of the geocache, if it’s not registered in another location based game. This is to avoid littering from any remains of the geocache.

Regards,
Octa Ceres
Geocaching.com Volunteer Cache Reviewer for Norge, Svalbard and Jan Mayen

More
Hidden : 02/16/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


English descriptions will follow in italic style, like this.

New coordinates june 25th, 2010!

Dette er en av i alt syv cacher i en serie dedikert til geniale tegneserien Pondus. Seks av dem er tradisjonelle cacher som hver inneholder ett tall du trenger for å finne den syvende bonuscachen.

Pondus er en norsk tegneserie som tegnes og skrives av Frode Øverli. Serien er hovedsakelig tegnet i stripeformat, både som dagsstriper og søndagsstriper, men enkelte flere siders historier har også blitt produsert, vanligvis til spesialalbum eller julehefter.

Frode Øverli startet arbeidet med Pondus i 1995, den gang het serien A-laget og handlet om tre fotballsupportere. To av dem ble så utviklet til figurene vi i dag kjenner som Pondus og Jokke. Da Ernie fikk sitt eget blad i 1996 var Pondus med på lasset og ble meget godt mottatt, og det ble oppdaget av lokalavisen Vestnytt, og fikk fast spalte der og har det fortsatt. Året etter ble Pondus plukket opp av Dagbladet som har publisert serien siden. Pondus publiseres i dag i mer enn 130 aviser, blader og nettsteder i både inn- og utland.

I 2000 fikk Pondus sitt eget blad i Norge med 5 utgivelser i sitt første år. I årene etterpå har Pondus etablert seg som et månedsblad med 12 bladutgivelser i året. Allerede i 2001 fikk Pondus et eget blad i Sverige, og i 2002 ble den første Pondusboka på latin «Licetne interpellare?» gitt ut. Bok nummer to kom i 2007 og het Mortales Clamores! Pondus er også oversatt til Esperanto, og publiseres fast på ungdomssidene Inter Ni Dirite i medlemsbladet til Norvega Esperantista Ligo fra og med nummer 1/2007. Pondus Julealbum har siden 2002 også blitt utgitt hver jul på kvensk og tre samiske språk; nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. I tillegg har Pondus fått utgivelser i Frankrike, Danmark og England noe som tilsier at Pondus blir mer og mer en internasjonal tegneserie.

Frode har gjennom årene tegnet Pondus på ulike måter. Tegningen over viser figurene slik de blir tegnet idag, mens bildet under viser karakteren noen år tilbake.

kilde: wikipedia

This cache is one in a series of seven dedicated to the fantastic comic Pondus; six traditional ones which each contains numbers you need to find the seventh bonus cache.

Pondus is made by Frode Øverli. We first met two of the caracters, Pondus and Jokke, in a comic called «A-laget» (The A-team) in 1995. In 1996 the comic Pondus was published in the comic magazine «Ernie» and in a small local paper. In 1997 one of the largest newspapers in Norway, Dagbladet, started to publish Pondus on a daily basis. In 2000 Pondus got its own magazine. Today Pondus is published in more than 130 papers, magazines and websites in several countries.

Frode has through the years drawn Pondus in different ways. The picture above shows how the caracters are drawn now, while the picture below shows a caracter drawn some years ago.

source: wikipedia


Beate


Beate er kona til Pondus. Sammen har de barna Påsan og Sneipen og hunden Bjarne. Når Pondus bli for fiksert på sin store lidenskap fotball, er Beate den voksne som holder alt på plass. Av yrke er Beate sykepleier. Vilket sykehus hun jober på vites ikke, men Haraldsplass Diakonale Sykehus er vert for cachen!

Beate is Pondus' wife; They have two children, Påsan and Sneipen, and a dog; Bjarne. When Pondus gets to designated to his great passion soccer, Beate is the grown up person who keeps the control. She is a nurse, and the cache is located at the hospital Haraldsplass.

Additional Hints (Decrypt)

Oruvaq zrgny

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)