Skip to content

Keprnik EarthCache

Hidden : 02/28/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

KEPRNÍK
 
Keprnik

Keprnik je hora v Ceske republice, s vyskou ABCD m n. m. je ctvrtym nejvyssim vrcholem Hrubeho Jeseniku, nejvyssi v Keprnické hornatine. Vrchol hory je bezlesy, tvoreny svorovymi skalami a horskymi loukami. Na vrcholove skále stojí zulová rozhledová ruzice. Idealni kruhovy rozhled se odtud naskyta na Krkonose se Snezkou, Kralický Sneznik, Beskydy a nekdy i Malou Fatru a Vysoke Tatry. Na jihovychodnim svahu do udoli Rudohorského potoka je tzv. Keprnicky ledovcovy kar a na jizním hrebenu jsou tzv. vlajkove smrky a dve mensi raseliniste. Na severnim svahu prameni Keprnicky potok.

Ledovcovy kar

Kar je ledovcovy kotel, ve kterem ledovec vznika. Kary obvykle byvaji ze tri stran obklopeny strmymi srazy ctvrtou stranou je odvadena ledovcova masa. Na teto ctvrte strane muze byt ledovec oddelen od udoli mensim stupnem a kar samotny je pomerne casto zahlouben pod ostatní teren, takze po ustupu ledovce byvaji zaplneny vodou. Takto vznikle vodni plochy, spise jezíika, jsou oznacovana jako karova jezirka, oznacovaná tez jako plesa. K vytvareni karovych jezirek mohou znacnou merou prispivat take celni moreny.

otazky a ukoly
1) Vyfotit se u rozcestniku.
2) Odpovedet na nezname ABCD
3) Pokuste se odhadnout kolik metru je obvod zulove ruzice na vrcholu?
4) Vyfotit se na vrcholu hory s pozadim hor (nepovine)

Odpovedi mi zaslete na profil hlava.cz.

Otázka císlo 2. muzete zjistit i doma u pocitace. Preji prijemný odlov.

PROSIM, LOGUJTE BEZ VYZVANI


Nechodte mimo vyznacené cesty!!!


K odlovení keše to není potreba.
Keprnik

Keprník is the mountain located in Czech Republic. Keprnik with ABCD above sea level altitude is the fourth highest mountain in Hruby Jesenik and the highest in Keprnicka vrchovina. The top of the mountain is forestless formed with raw rocks and mountain meadows. There is the granite lookout rosace at the top of the mountain rock, from where there is spectacular round view at Snezka, Kralický Snezník, Beskydy and sometimes also at Mala Fatra and High Tatras (Slovakia). At the south-east slope of the mountain there is a glaciar kettle which goes to the Rudohorsky brook walley. At the south edge you can find so-called flag spruce trees and two small peat moors. The Keprnicky brook springs at the north slope.


Glacial cirque (kettle)

The cirque is glacial kettle, in which the glaciar is originated. Kettles are usually surrounded from 3 sides by ssteep slopes and by the fourth side is the glacial lump led away. At that side the glaciar could be separedted from the walley by little step and the kettle itself is often recessed under surrounding terain so after the glaciar regress it is full of water. The lakes originated that way are called kettle lakes or mountain lakes. The frontal moraines also often help forming kettle lakes.
Tasks

1. Make a photo with guide- post
2. Answer ABCD
3. Try to guess what perimeter is grantie lookout rosace at the top of mountain?
4. Make a photo at the top with surrounding mountains
Question number 2 you can solve home by your PC I wish you pleasant hunt>


LOGING WITHOUT INVITATION, PLEASE.
Dne 15.6.2010 byla na zaklade zkusenosti odstranena diakritika a pozmenen hint.

Additional Hints (Decrypt)

mhybin ehmvpr = zrauve ivm. sbgbuvag/ tenavgr ebfnpr = zrauve ivm. sbgbuvag

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)