Skip to content

Operace Benjamin Traditional Geocache

Hidden : 10/04/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Operace Benjamin

 

V noci 16. dubna 1941 byla obloha nad Krechorí u Kolína temná. Zatemnení neumožnovalo presnou navigaci letadel, ale presto se zde mel zanedlouho snést bílý kvet, na jehož krídlech mel pristát ceskoslovenský parašutista. Ten den totiž vystartoval Otmar Riedel k prvnímu paradesantnímu výsadku nad územím protektorátu Cech a Moravy.

 

Otmar Riedl

Narodil se 12.9.1914 v Kromeríži. Po skoncení vojenské služby v roce 1939 pracoval jako obchodní prírucí u firmy Bata. Válka ho zastihla v Belgickém Kongu, odkud se dostal do Anglie, kde nastoupil k prvnímu pešímu pluku. V roce 1941 bojoval ve Francii a po návratu zpet do Anglie absolvoval v lednu a únoru 1941 parašutistický výcvik.

 

 

 otmar riedel.jpg

 

Operace Benjamin byl krycí název pro paradesantní výsadek vyslaný behem II. svetové války z Anglie na území Protektorátu Cechy a Morava. Výsadek byl organizován zpravodajským odborem exilového Ministerstva národní obrany a byl razen do první vlny výsadku.

Výsadek mel jediného clena, rotného Otmara Riedla. Jeho úkolem bylo dorucit odbojárum v protektorátu krystaly pro vysílacky a poselství prezidenta Beneše, gen. Sergeje Ingra a plk. Františka Moravce. Dalším úkolem bylo proverení nových možností spojení mezi domácím a zahranicním odbojem. V prípade možnosti se mel Riedl vrátit zpet do Anglie pres Balkánský poloostrov.

Po dvou nezdarených pokusech (17. února a 13. brezna) byl Riedl vysazen 16. dubna 1941. Plánované místo výsadku se nacházelo u obce Krechor na Kolínsku. Posádka letounu ale zabloudila a vysadila ho na rakousko-italských hranicích v Alpách u Landecku. Riedl snedl kapsli s poselstvími, zakopal krystaly a vydal se na cestu do Cech.

 

Byl zatcen, ale podarilo se mu cetníky a poté i gestapo presvedcit, že prchá z Jugoslávie do Cech a o doklady byl okraden ve vlaku. Navíc se odvolával na své zamestnání u firmy Bata, což gestapu potvrdilo personální oddelení ve Zlíne. Po odpykání dvoumesícního trestu ve vezení v Innsbrucku za nepovolené prekrocení hranic Ríše byl propušten.

Po trech mesících po propuštení se pokusil na smluveném míste (ve Vinohradské sporitelne v Praze) navázat kontakt s odbojem, ale marne a s odbojem se mu již spojení navázat nepodarilo

Okupaci prožil jako vedoucí prodejny Bata v Trhových Svinech. 13. zárí 1941 se oženil s prodavackou firmy Bata Jaroslavou Kubíckovou. Z manželství se jim narodily dve dcery, Drahomíra a Nataša.

V záveru války se úcastnil revolucních boju. Protože byl prvním parašutistou, nebyl nikdo, kdo by ho mohl prozradit a gestapo se o jeho poslání nikdy nedozvedelo.

Svou misi Riedl ukoncil 10. kvetna 1945 když na MNO podal hlášení mjr. Paleckovi. Zde se dozvedel, že byl považován za nezvestného a pravdepodobne mrtvého.

Po válce pracoval krátce u II. oddelení MNO a 1.zárí 1946 byl na vlastní žádost propušten.

Poté  pracoval u firmy Bata jako kontrolor prodeje, 1948 – 51 jako vedoucí prodejny obuvi ve Zlíne, 1952 70 jako vedoucí obchodního domu Textil Gottwaldov.

16. ríjna 1990 byl Riedl jmenován podplukovníkem v záloze. Zemrel 10. ríjna 1994 v Holešove.

 

Vyznamenání

·         1940 - Cs. medaile Za chrabrost

·         1944 - Cs. pametní medaile se štítkem F-VB

·         1945 - Cs. válecný kríž 1939

·         1945 - Cs. vojenská medaile Za zásluhy I. Stupne

 

cs medaile za chrabrost.jpgcs pametní medaile F-VB.jpgcs válecný kríž.jpgcs medaile za zásluhy 1. stupne.jpg

 

Pri sberu dat jsem cerpal primárne z Wikipedie a dále z mnoha dostupných zdroju, podle kterých jsem text postupne zpresnoval. Do kese prosim vkladejte pouze veci spojene s tematikou.

Pokud vás zajímají keše s touto tématikou, doporucuji sérii TOMinessota, kde naleznete nekterá místa dalších výsadku.

Pokud chcete zažít neco vyjímecného, co dýchá historií a zavede vás na skutecná místa protinacistického odboje, mužete se pokusit pokorit cache GC24G0Z Pocta Trem králum, jejiž jsem spoluautorem.

 nášivka paratrooper GB.jpg

Dobrý lov

Additional Hints (Decrypt)

ir mybzh cnqyrub iryvxnan

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)