Skip to content

Passport Control Mystery Cache

This cache has been archived.

Ranulf: 1 stage nefunguje, místo navíc oploceno. Finálka však šla doposud odlovit. Situace u "rakety" se však nyní změnila, krabička se nachází na soukromém pozemku, který je pomalu obehnán plotem. Jsem nucen dát krabičku do archívu. Škoda...

More
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Hranicní prechod Petrovice - Border crossing Petrovice - Przejscie graniczne Pietrowice

[cz] Pasová kontrola, predložte váš cestovní pas prosím...

[en] Passport control, please provide your passport...


Passport Control


čeština Česky

Celní budova

Tato jednoduchá mystery keš vznikla jako vzpomínka na bývalý hraniční přechod Pietrowice a tím spojené celní kontroly. Zkusíme si trošku zavzpomínat na razítka v cestovním pase a na patřičnou celní kontrolu na české i polské straně.

Díky vstupu do Schengenského prostoru nám odpadly nutné celní kontroly na hraničních přechodech. Více informací o Schengesnkém prostoru a hraničních přechodech můžete nalézt na těchto stránkách Wikipedie:Odlov keše


Finální keš i první stage se nenacházejí na výše uvedených výchozích souřadnicích, tam je prosím nehledejte. Na tomto místě se nacházel celní odbavovací prostor.

  1. Jako první úkol budete muset najít malou samolepku na první stage. Doložením vašeho razítka v pase bude sloužit opsání trackovacího čísla tohoto TravelBugu a následné zalogování logem "discovered". Číslo tohoto TB naleznete při kontrole na české straně na souřadnicích N 50 06.861 E 017 41.679.
  2. Trackovací číslo obsahuje tři číslice A = ?, B = ?, C = ?. Tyto číslice dosaďte do vzorce N 50 07.(B-6)(A-2)C E 017 41.B(A-1)(C-3) a můžete se zajít odbavit na polskou stranu a najít finální krabičku. Po nalezení finálovky vás čeká další nepovinná část úkolu.
  3. Nepovinná část: Přiložte prosím k logu vaši naskenovanou pasovou nebo vlastnoručně vyfocenou fotku, která splňuje požadavky pasové fotografie (tzn. jednobarevné pozadí, zde se můžete podívat na šablonu pasové fotky). Rádi se podíváme kdo nám tuto kešku navštívil.

Upozornění:

  • První stage se nachází blízko celní budovy, bývá tu hodně celníků, buďte prosím nenápadní a ostražití! Finální krabička je umístěna v ústranní.


english English


This simple mystery cache was created as memory of the former border crossing Pietrowice and related border controls. We will try to remember the little stamp in the passport and the appropriate customs controls on the Czech and Polish side.

Thanks to the entry into the Schengen area, we cannot check at border crossings. More information about Schengen area and border crossings can be found on this site Wikipedia:


Cache hunting


The cache and first stage is not in the original coordinates. There was the custom house.

  1. In first task you need to find a small label on the first stage. This label includes a tracking number of this TravelBug. As a mandatory condition you must to log "discovered" of this TB. This trackable number simulate a stamp in your passport from the Czech side. This Czech control is at location N 50 06.861 E 017 41.679.
  2. This tracking number include three numbers A = ?, B = ?, C = ?. These numbers insert into this formula N 50 07.(B-6)(A-2)C E 017 41.B(A-1)(C-3) and you can go for a final cache on the Polish side. After finding of this final cache you have next optional task.
  3. Optional task: Please attach to log your scanned passport photo or taken by hand (this photo must to have requirements for passport photo - etc. monochromatic background - look above to owner's sample photo). We will to be happy to look all visitors of this cache.

Warning:

  • First stage is situated near the customs building. There is a lot of customs officials, so please be secret and invisible! The final cache is situated in background.


Naše další keše v okolí - Our next local caches

Keš - cache GC kód - code Směr - direction
Traditional cache Krnov - Hlavní nádraží (GC25E7Y) 3.2km S
Traditional cache Nádraží Krnov - Cvilín (GC25E8B) 2.9km SE
Earthcache Bludný balvan - Glacial erratic - Úvalno (GC24YYD) 8.3km SE
Earthcache Matějovická jeskyně - Matějovická cave (GC25F7X) 12.8km N

Série Mikroregion Krnovsko - Series Microregion of Krnov

Keš - cache GC kód - code Směr - direction
Traditional cache Mikroregion Krnovsko - Barania Kopa (GC1VP9A) 3.3km SE (Poland)
Traditional cache Mikroregion Krnovsko - Jelení studánka (GC1VQGJ) 5.8km SW
Multi cache Mikroregion Krnovsko - Staré hliniště (GC1VQXG) 0.79km S
Multi cache Mikroregion Krnovsko - Soutok Opavy a Opavice (GC1VPTR) 2.7km SE

Verzování - Versioning

23.04.2010 - založení keše.
20.08.2010 - na I. stage vložen nový papírek, finální krabička změněna na velikost small typu lock&lock.
09.09.2012 - údržba (vyčištění krabičky, úprava maskování), logbook bude ještě doplněn.
05.11.2013 - údržba (zaměřena nová I. stage, vložen nový logbook), spuštění keše.free counters

Additional Hints (Decrypt)

V. fgntr - uyrqrw anyrcxh - ybbxvat sbe n fznyy ynory, Svany - enxrgn - zntarg - ebpxrg - zntargvp

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)