Skip to content

Nærøyfjord Earthcache EarthCache

Hidden : 03/13/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


English: This earthcache brings you to the mouth of Nærøyfjord, the narrowest fjord in the world and part of a UNESCO World Heritage Site.

There is no physical cache container to find; to log this earthcache, you will need to send a message or email us the answers to the questions below. You must also provide a photo taken at or near the cache coordinates, with yourselves or a personal item visible.

Norsk: Denne Earthcachen bringer deg til ett punkt helt ytterst i munningen til Nærøyfjord, den smaleste fjorden i verden som står oppført på listen til UNESCO's World Heritage Site.

English description (Norsk below): This should be a relatively easy lesson for anyone taking a cruise or fjord tour through the area.

Nærøyfjord is just over 10 miles (17 km) long, an arm of the Sognefjord, which stretches over 125 miles (200 km) inland from the western coast. At its narrowest point, just north of Gudvangen, the fjord is only about 800 feet (250 m) wide. The walls of the fjord range from about 3,000 feet (900 m) to over a mile high (1,800 m) in places. At its deepest point, the fjord is about a quarter of a mile (500 m) deep.  The oldest rocks in the area around the Nærøyfjord were created during the Precambrian Age more than a thousand million years ago.

Around 425 million years ago, the North American and European continents collided, and the Caledonian mountain range was formed. The rocks were exposed to high pressure and high temperatures and were transformed, creating different rock types. The predominant rock types in the area are igneous, formed by the cooling of magma or lava; specifically, mangerite, gabbro and anorthosite. Based on current scientific theory, during the Tertiary period, between 66 and 2.5 million years ago, the Norwegian mountains rose and the rivers started carving out valleys.

During the Quarternary period, (the last 2.5 million years) there were 40-50 ice ages in Northern Europe. Glaciers gouged out the valleys, making them deeper and wider, and later dug deep troughs below sea level. When the glaciers melted the sea filled these troughs, creating fjords. During the last Ice Age, from around 115,000 to 10,000 years ago, the glacier that covered Scandinavia was almost 2 miles (3 km) thick. Later melting of this heavy ice cap allowed the land to rebound by some 400 feet (110 m), deepening the fjords.

Where fractured, the crystalline rocks are unstable and in weathering have created a wide variety of rock-slide scars and slumps, active screes and snow avalanche paths. Unpredictable rockfalls are still frequent hazards and, in extreme cases, have created local tsunamis in the enclosed waters of some fjords.

Previously (before the ice ages), the watercourses above the waterfalls flowed to the southwest, towards Voss. The glaciers in the Sognefjord and the Nærøyfjord dug their way back into the mountains and “stole” the rivers, which is why they now form waterfalls running down the steep mountain sides.

In 2005, the United Nations Education, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) named Nærøyfjord and Geirangerfjord as World Heritage Sites, noting that they were the least disturbed of Norway's interior fjordlands. The site has consistently topped National Geographic Traveler's destination scorecards and rated lists of the 830 UNESCO World Heritage Sites. It was the only site described as "authentic, unspoiled, and likely to remain so."

Though the terrain rating contemplates that most if not all visitors will reach this earthcache by boat, it may be accessible on foot as well. If so, hikers, please do us a favor and post your coordinates, as well as trailhead coordinates! Thanks!

To log this earthcache:

1. In your log, please post the following:

a. How did you get there?

b. Post a photo with your GPSr or other personal item (and you, too, if you like!) near the listed coordinates.

2. Email us or send us a message and copy and paste these questions, along with your answers. Please do not post the answers in your log, even if encrypted.

a. The name of this earthcache: Nærøyfjord.

b. How thick was the ice sheet that covered Scandanavia during the last ice age? How much did the land rebound after the ice retreated?

c. Look around as you travel through the fjord. Name at least two signs of glacial erosion that you see.

Logs that do not meet these requirements may be deleted. There's no need to wait for confirmation from us before you log, but we will email you back if you include your email address in the message. Group answers are fine; just let us know who was with you.

Norsk: Dette bør være en ganske grei oppgave for alle som ankommer fjorden via ett cruise eller på en av fjordbåtene som trafikkerer området med turister.

Nærøyfjord er en 17 km lang fjordarm og tilhører Sognefjorden som strekker seg over 200 km fra vestkysten og innover i landet. På det smaleste punktet rett nord for Gudvangen er fjorden bare 250 meter bred. Fjellveggene i fjorden varierer i høyde fra 900 meter og helt opp til 1.800 meter. Det dypeste punktet i fjorden er hele 500 meter. De eldste steinene i dette området ble til i jordens urtid, kalt for prekambrium, for mer enn tusen millioner år siden.

For ca 425 millioner år siden kolliderte de Nord Amerikanske og Europeiske kontinentene og fjellkjeden Caledonian ble dannet. Fjellkjeden ble til ved at fjell-lag ble presset sammen og opp. Lagene ble foldet og bergartene ble omdannet. Etter foldingen trengte det opp smeltemasse som størknet og ble bl.a. til granitt. Den dominerende fjelltypen er vulkansk som har blitt formet av avkjølt magma og lava, mangerite, gabbro (mørk dypbergart) og anorthosite. I løpet av Tertiærperioden (for mellom 66 og 2,5 millioner år siden) vokste de norske fjellene og elevene slipte ut daler i fjellveggene.

I kvartærperioden (de siste 2,5 millionene årene) var det 40 til 50 istider i Nord Europa. Isbreene grov ut daler og lagde de både videre og dypere enn det som er dagens havnivå. Når breene senere smeltet fylte smeltevannet disse dalene og våre fjorder ble til. Under den siste istiden fra 115.000 til 10.000 år siden var isbreen som dekket Skandinavia 3 kilometer tykk. Når denne enormt tunge isen smeltet reiste fjellet seg opp og landet ble opp mot 110 meter høyere, noe som gjorde fjordene ennå dypere.

Det krystalliske fjellet er ustabilt flere steder, noe som har skapt mange fjell- og snøras. Fremdeles er det steder med stor rasfare, og i noen ekstreme tilfeller har det også blitt utløst tsunamier inne i fjordene. Før den siste istiden fløt alle elvene sørvestover mot Voss. Isbreen i Sognefjorden grov seg inn i fjellet og fikk elvene til å lage fossene som vi i dag ser falle bratt ned i fjordene.

I 2005 utnevnte UNESCO (United Education, Scientific and Cultural Organization) Nærøyfjord og Geirangerfjorden som en av World Heritage Sites, som betyr at de er blandt norges minst berørte fjorder. De har ligget på toppen av National Geographics Traveler's destinasjonsliste (med 830 destinasjoner) med beskrivelsen "Autentisk, urørt og vil mest sansynlig forbli så".

Terrengkarakteren på denne cachen gjør nok at de fleste vil besøke plassen med båt, men det er mulig å nå frem også til fots. Går du til fots håper vi du kan gjøre oss en tjeneste å sende oss koordinatene og sporloggen, om du har den tilgjengelig.

For at du skal kunne innkassere ett funn på denne Earthcachen, må du gjøre følgende:

For å logge denne cachen:

1. Svar på følgende spørsmål i loggen din:

a. Hvordan kom du deg hit?

b. Last opp et bilde av din GPS/telefon eller annet personlig element (du må gjerne være med, hvis du vil) nær de oppgitte koordinatene.

2. Bruk "Send melding"-linken på vår profil, og lim in disse spørsmålene sammen med svarene dine. Ikke legg svarene i loggen din, selv ikke kryptert.

a. Navnet på denne earthcachen: Nærøyfjord

b. Hvor tykk var islaget som dekket Skandinavia i den siste istiden? Hvor mye løftet landet seg etter at isen trakk seg tilbake?

c. Se deg rundt mens du reiser gjennom fjorden. Navngi minst to tegn på iserosjon, som du kan se her.

Sources/Kilder:

UNESCO, World Heritage Sites.

Inge Aarseth, The Nærøyfjord – geology and formation.

The Encyclopedia of Earth, West Norwegian Fjords – Geirangerfjord and Nærøyfjord, Norway.

National Geographic Traveler, World Heritage Destinations Rated.

Many thanks to Sladdeballa and thomfre for providing Norsk translation!!!

Additional Hints (Decrypt)

[Logging this cache:
1. In your log, post the following:
a. How did you get there?
b. Post a photo with your GPSr or other personal item (and you, too, if you like!) near the listed coordinates.

2. Use the "send message" link in our profile and copy and paste these questions, along with your answers. Please do not post the answers in your log, even if encrypted.
b. How thick was the ice sheet that covered Scandanavia during the last ice age? How much did the land rebound after the ice retreated?
c. Look around as you travel through the fjord. Name at least two signs of glacial erosion that you see.

For at du skal kunne innkassere ett funn på denne Earthcachen, må du gjøre følgende:

For å logge denne cachen:
1. Svar på følgende spørsmål i loggen din:
a. Hvordan kom du deg hit?
b. Last opp et bilde av din GPS/telefon eller annet personlig element (du må gjerne være med, hvis du vil) nær de oppgitte koordinatene.

2. Bruk "Send melding"-linken på vår profil, og lim in disse spørsmålene sammen med svarene dine. Ikke legg svarene i loggen din, selv ikke kryptert.
a. Navnet på denne earthcachen: Nærøyfjord
b. Hvor tykk var islaget som dekket Skandinavia i den siste istiden? Hvor mye løftet landet seg etter at isen trakk seg tilbake?
c. Se deg rundt mens du reiser gjennom fjorden. Navngi minst to tegn på iserosjon, som du kan se her.]

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)