Skip to content

<

ISBN

A cache by Malinaci Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/21/2010
Difficulty:
4.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:  micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

ISBN System mezinarodniho standardniho cislovani knih - ISBN (International Standard Book Numbering).
Na uvedenych souradnicich cache nehledejte. Je tam pouze vyborne knihkupectvi, kde muzete koupit bajecne tituly.K myslence na tuto kes mne privedla chvile, kdy jsem nove publikaci prieloval cislo ISBN a napadlo mne, zda ma ISBN take svoji kes. A zjistil jsem, ze asi v Praze (a v Ceske republice nema). Myslim, ze je to skoda a vysledek je zde.

Na obrazku vidime Klementinum, kde sidli Narodni agentura ISBN, ktera za pouzivani ISBN nese v nasi republice odpovednost.

Klementinum - sidlo narodni agentury ISBN

Historie

V r. 1965 pozadala britska firma W. H. Smith Ltd., zabyvajici se distribuci knih, Sdruzeni britskych vydavatelu, aby vypracovalo jednotny zpusob cislovani knih, ktery by zjednodusil jejich evidenci a umoznil mechanizaci. Vypracovani noveho systemu bylo zadano profesoru Londynske vysoke skoly ekonomicke F. C. Fosterovi.
Prof. Foster si ke sve praci prizval i odborniky z knihoven a vypracoval pruzny system: jednou pouzita cisla se jiz dale nepouzivaji a plati bez ohledu na velikost vydavatelske produkce vydavatele.
System prof. Fostera se tykal vylucne Velke Britanie. Tvurce ale svuj puvodni navrh doplnil a zdokonalil. Vzniklo tak cislo SBN (Standard Book Number – standardni cislo knihy), ktere bylo osmimistne a bylo rozdeleno na dve casti. Prvni oznacovala vydavatele, druha jim vydanou knihu.
Z duvodu vyuziti vypocetni techniky bylo SBN doplneno o kontrolni cislici a rozrostlo se tak na 9 mist.
Ze systemu cislovani knih zavedeneho ve Velke Britanii posleze vznikl system Mezinarodniho standardniho cisla knihy (ISBN – International Standard Book Number system). Ve Stockholmu byl v rijnu 1969 system cislovani knih zpracovan do podoby oficialni normy ISO 2108 – Documentation – International Standard Book Numbering (ISBN). ISO 2108 byla prijata v zari 1971 23 staty a poprve vysla v r. 1972.
V cervenci 1972 pak byla zalozena Mezinarodni agentura ISBN, jejimz hlavnim úkolem je mezinarodni koordinace cinnosti systemu ISBN.
Od 1. 1. 2007 prechazi cely system ISBN na 13-mistne cislo ISBN.

ISBN v Ceske republice

V r. 1983 poverilo Ministerstvo kultury CSR Statni knihovnu CSR pripravou zavedeni systemu ISBN do ceskoslovenske knizni produkce. Ideovy zamer byl predlozen v listopadu 1983.
V prosinci 1984 byly navazany kontakty s Mezinarodni agenturou ISBN. Od ni byly ziskany pokyny, ktere je treba dodrzovat pri zavadeni systemu ISBN, i dalsi metodicke materialy.
1. 1. 1989 byl system ISBN v Ceskoslovensku uveden do provozu.
Od 1. 1. 1993 se nejvyssim organem systemu ISBN v Ceske republice stala Narodni agentura ISBN v CR.

Struktura cisla ISBN a jeho rozsah v Ceske republice

Kazde cislo ISBN sestava z trinacti cislic, ktere nasleduje zkratku ISBN. Jednotlive casti cisla ISBN maji presne vymezeny vyznam.
Toto trinactimistne cislo je rozdeleno do peti casti (prefix, identifikator skupiny, identifikator vydavatele, identifikator titulu a kontrolni cislice.). Druha, treti a ctvrta cast maji promenlivou delku. Jednotlive casti cisla ISBN jsou oddeleny spojovniky. Neni mozne vynechat zadnou ze trinacti cislic ani tehdy, jsou-li nektere z nich nuly.
Napr.: ISBN 978-80-00-00000-8

Prefix
Trojmistny prefix poskytuje EAN International. Dosud jsou k dispozici prefixy 978 a 979.
Priklad: 978

Identifikator skupiny
Druha cast cisla ISBN prideluje Mezinarodni agentura ISBN a identifikuje zemi, zemepisnou nebo jazykovou oblast, v niz vydavatel pusobi. Nekteri clenove systemu ISBN tvori jazykove oblasti (napr. identifikator skupiny 3 = nemecka jazykova oblast), dalsi tvori regionalni útvary (napr. identifikator skupiny 982 = staty Jizniho Pacifiku). Delka tohoto identifikatoru je promenliva. Muze sestavat z 1-5 cislic vybiranych z ciselnych rozsahu, presne vymezenych systemem ISBN.
Ceskoslovensku jako skupine byl Mezinarodni agenturou ISBN pridelen identifikator 80. Po rozdeleni Ceskoslovenska v r. 1993 pouziva Ceska i Slovenska republika nadale tehoz skupinoveho identifikatoru.
Priklad: 978-80

Identifikator vydavatele
Treti cast cisla ISBN urcuje urciteho vydavatele. Take tyto identifikatory prideluje Mezinarodni agentura ISBN. Mohou se skladat ze 2-7 cislic. Horni hranice pritom zavisi na poctu cislic pripadajicich na identifikator skupiny. Skupiny s jednomistnym identifikatorem mohou disponovat az se 7 cislicemi pro identifikatory vydavatele. Pri dvoumistnem identifikatoru skupiny disponujeme pro identifikatory vydavatele jiz jen se 6 cislicemi atd. Identifikatory vydavatele jsou v systemu ISBN pridelovany v predem stanovenych rozsazich. Zabrani se tak tomu, aby mely jakekoliv dve knihy stejne cislo ISBN.
Pro Ceskou republiku mohou byt ciselne rozsahy identifikatoru vydavatele (v zavislosti na jeho dvoumistnem identifikatoru skupiny 80) maximalne sestimistne.
Identifikatory vydavatele prideluje Narodni agentura ISBN v CR podle produkce vydavatelu.
Vycerpa-li vydavatel vsechna cisla ISBN, prideli mu Narodni agentura ISBN v CR novy identifikator vydavatele s novym blokem cisel ISBN. Identifikatory vydavatele i bloky cisel ISBN jsou neprenosne.
Priklad: 978-80-252

Identifikator titulu
Ctvrta cast cisla ISBN identifikuje konkretni vydani publikace urciteho vydavatele. Identifikator titulu je obhospodarovan vylucne vydavatelem podle zasad systemu ISBN.
Delka identifikatoru titulu zavisi na delce predchazejicich identifikatoru (skupiny a vydavatele). Pri dvoumistnem identifikatoru, ktery ma Ceska republika k dispozici, zbyva v cisle ISBN na identifikator titulu pet mist (cisla od 00000 do 99999). Lze tedy jimi ocislovat 100 000 knih. Pri trimistnem identifikatoru vydavatele zbyvaji ctyri mista pro identifikatory titulu. Lze jimi ocislovat 10 000 knih atd.
Priklad: 978-80-252-0070

Kontrolni cislice
Patou casti cisla ISBN je kontrolni cislice. Vypocitava se podle modulu 10. Kazda z prvnich dvanacti cislic se vynasobi stridave 1 a 3. Kontrolni cislice je rovna 10 minus zbytek rezultujici z vydeleni souctu soucinu prvnich 12 cislic deseti s jedinou vyjimkou: je-li vysledkem tohoto vypoctu 10, pak je kontrolni cislici 0.
Kontrolni cislice pro ISBN 978-80-252-0070 se vypocitava nasledujicim zpusobem:

Krok 1: Vypoctete soucet soucinu prvnich 12 cislic ISBN (viz nasledujici tabulka).

 

Prefix
 

Ident.
skup.

Ident.
vydav.

Ident.
titulu

Kontrolni
cislice

Soucet
 

ISBN

9 7 8
8 0
2 5 2
0 0 7 0

?

 

Vaha

1 3 1
3 1
3 1 3
1 3 1 3

-

 

Vysledek

9 21 8
24 0
6 5 6
0 0 7 0

-

86

Krok 2: Vydelte soucet soucinu prvnich 12 cislic ISBN vypocteny v kroku 1 deseti (10) a dostanete zbytek.
86 : 10 = 8 zbytek = 6
Krok 3: Odectete zbytek vypocteny v kroku 2 od 10. Vysledny rozdil je kontrolni cislice s jedinou vyjimkou: je-li zbytek 0, pak je kontrolni cislice 0. (viz vyse).
10 – 6 = 4
Kontrolni cislice = 4
Priklad: ISBN = 978-80-252-0070-4

Jakym publikacim jsou ISBN pridelovana?

V nasledujicim seznamu jsou uvedeny typy publikaci, kterym jsou pri splneni predepsanych podminek ISBN zpravidla pridelovana:

 • adresare
 • atlasy
 • bibliofilska vydani
 • bibliografie
 • brozury
 • CD-ROM, DVD (pokud v nich prevazuje text)
 • faksimile
 • jizdni rady
 • knihy
 • leporela
 • mapy
 • materialy z konferenci
 • monografie
 • oficialni publikace
 • plany
 • pracovni listy
 • samostatne clanky
 • sborniky
 • skripta
 • slepecke tisky
 • smisene dokumenty
 • ucebnice
 • zpevniky

Cislo ISBN v carovem kodu EAN

Rychle celosvetove rozsireni caroveho kódu s sebou prineslo nutnost uzavreni dohody mezi Mezinarodni agenturou ISBN, Mezinarodni agenturou ISMN na jedne strane a EAN International (EAN) a Uniform Code Council (UCC) na druhe strane. Tato dohoda umoznuje zakódovani cisla ISBN do 13-mistneho caroveho kodu EAN. Cislo ISBN se tak stava kompatibilnim s celosvetovym systemem caroveho kodu.
Na rozdil od bezneho caroveho kodu EAN, kde kody zacinaji identifikatorem statu, knihy, serialove publikace a hudebniny zacinaji prefixem 978 a 979 pro knihy, 977 pro serialove publikace a 979 pro hudebniny.

Napr. pro ISBN 978-80-252-0109-1 je prevod do caroveho kodu nasledujici: 9788025201091. Po vytisteni tohoto cisla ISBN v carovem kodu:

ean

Umisteni cisla ISBN v knize

Cislo ISBN musi byt v publikaci uvedeno a uvadi se na rubu titulniho listu dole, 2-3 cm od spodniho okraje stranky, popr. na rubu obalky na temze miste, pokud tato titulni list zastupuje. U publikaci, ktere nemaji titulni list a cislo ISBN nelze uvest ani na rubu obalky, uvadi se v tirazi. Uvadi se jako posledni a samostatny údaj na strance, resp. v tirazi.
Cislo ISBN lze tez uvadet v carovem kódu EAN, jehoz soucasti je toto cislo. ISBN v carovem kódu se uvadi pouze na zadni strane obalky, desky nebo prebalu, 2 cm od hrbetu a spodniho okraje.
Ostatni údaje o cisle ISBN, napr. o cisle ISBN souboru a jednotlivych svazku, o cisle ISBN predchozich vydani, puvodniho vydani nebo jazykovych verzi, se uvadeji na rubu titulniho listu.
Na publikacich zhotovenych jinym zpusobem nez tiskem (CD-ROM), musi byt cislo ISBN uvedeno v kazdem pripade tak, aby bylo dobre patrne, napr. na etikete.

Desatero úcastnika systemu ISBN

 1. Vstup do systemu ISBN je dobrovolny. Vstupte do nej az po zvazeni jeho vyhod. Vystoupit ze systemu jiz nelze.
 2. Hlaste neprodlene zmeny nazvu vydavatele i zmeny dalsich údaju.
 3. Pripadnou likvidaci vydavatelstvi neprodlene oznamte Narodni agenture ISBN v CR a vratte ji prideleny blok cisel ISBN.
 4. Zasilejte ohlasovaci listky (elektronicky i postou) v okamziku prideleni cisla ISBN, tzn. jakmile jde kniha do tisku.
 5. Pridelujte cisla ISBN pouze publikacim povazovanym systemem ISBN v CR za knihu.
 6. Zajistete spravne vytisteni cisla ISBN v knize.
 7. Neposkytujte vlastni cisla ISBN jinym vydavatelum.
 8. Peclive evidujte vsechna pridelena cisla ISBN.
 9. Nepripustte zneuziti systemu ISBN k jakymkoliv jinym úcelum, nez je stanoveno Mezinarodni agenturou ISBN.
 10. V pripade jakychkoliv pochyb ci nejasnosti se obratte na Narodni agenturu ISBN v CR.

Zpracovano podle Prirucky uzivatele ISBN

Po obsáhlejším úvodu k vlastní keši.

Jak bylo již dríve uvedeno, na uvedených souradnicích se keš nenachází – tam najdete místo, kde si knihy mužete zakoupit. K vlastním odlovu klasické filmovky bez tužky (do knih se prece nepíše) stací vyluštit souradnice z následující tabulky:

 

foto

ciferace

nápoveda

A

a.jpg

7

2003

D

d.jpg

4

1991

B

b.jpg

9

2005?

F

f.jpg

5

2006?

C

c.jpg

4

CZ 2008

E

e.jpg

6

2005

G

g.jpg

7

1991

H

h.jpg

6

2008

J

j.jpg

1

1991

K

k.jpg

2

2006

Mate? Tak to uz muzete pristoupit k vypoctu souradnic.

Souradnice

N 50°HK.AE(D+2)
E 014°GC.(B-1)(J-2)(F+1)

Prosim, vkladejte krabicku stejnym smerem, jakym jste ji vyjmuli. Jinak ji nebude mozno vyndat. V kesi neni tuzka, do knizek se prece nepise. Diky.
Upozorneni: misto je pres den dosti zamudleno a navic jde krabicka dost spatne vyndat. Dejte proto pozor, kdyz uz prezila FTF!

22.3. v 20:16 uprava vzorce jako obrana proti BF a aby byly hvezdicky za neco. ;-))

Pro ty, co potrebuji kontrolu je zde ciferny soucet, ale zadarmo to nebude.

A nezpomente si opsat bonusove cislo z logbooku, jednou se bude hodit.

Additional Hints (Decrypt)

Arwfrirearwfv abun wrqabub m bowrxgh arwoyvmr h ohqbil. Xrf wr orm ghmxl.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.