Skip to content

<

Lärjeån - artesian well

A cache by Ingabo Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/27/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Det finns ingen behållare eller log bok vid en earth cache. Istället LÄS TEXTEN NEDAN.
Parkering vid informationstavla : N57 48.697 E12 10.596. Buss 520 stannar vid hållplats Dockeredsvägen !!

There is no box and no log book at an Earth cache. Instead read the TEXT BELOW !

Parking at the info board : N57 48.697 E12 10.596. Bus 520 stops close by at bus stop Dockeredsvägen !!

 

[SWE]


Lärjeåns dalgång skapades utav en havsfjord när inlandsisen drog sig tillbaka och landet därpå höjde sig för mer än 10 000 år sedan. Här finns delvis upp till 70 meter djupa lerlager ovanpå berggrunden i vilka en vattenfåra kunde arbeta sig ner.
I dalgången finns många exempel på långa meandrande sträckor med gamla fåror som finns kvar som korvsjöar men även djupa raviner med rasbranter. När åns många tillflöden breddat ån kastar den sig ner mot sitt slutmål på en sträcka med vattenfall.
Dalgången är omgiven av ansenliga skogsområden både på dess södra sida och av Vättlefjäll I norr. Stora arealer avvattnas därmed av Lärjeån varför dess vattennivå blir mycket känslig för nederbörd.

Under det tjocka lerlagret finns ännu äldre porösare avlagringar som är vattenbärande. Jordlagren ovanpå dessa är täta och utövar ett tryck på underliggande lager pga sin tyngd. Om de vattenbärande lagren även står i förbindelse med högre belägna vattensamlingar under jord finns förutsättningarna för artesiskt vatten. Artesiskt vatten är vatten som trycks upp över marknivån och därmed övervinner gravitationen. Fenomenet kallas även för springbrunn.

 


Det är bra att ta med ett måttband och ett kärl med känd volym när du skall svara på frågorna !!
Uppgifter :
* På vilken höjd over marken lämnar vattnet röret ?
* Uppskatta (genom att mäta !) vattenmängden som lämnar brunnen per timma.
* Hur många cm skjuter vattnet lodrätt upp ur röret i medel ?
* Ej tvunget men likväl uppskattat : Tag en väl synlig bild av dig själv vid de angivna koordinaterna med källan vid din sida. Skicka bilden, utan att publicera den på cache sidan, tillsammans med svaret på ovanstående 3 frågor med epost direkt till cacheägaren :

Vänligen notera :
att det inte är tillåtet att publicera svar eller anvisningar till svar i din logg. Loggar som innehåller denna information kommer att raderas.
Notera även att det inte är tillåtet att logga found innan rätt svar på frågorna har bekräftats av cache ägaren. Skriv en note som en platshållare och ändra den sedan till en found när du fått dina svar godkända !
Found utan godkänt svar kommer att raderas.

Parkering vid informationstavla eller ta buss 520 till hållplats Dockeredsvägen.
Gå till koordinater för ingång och håll därpå direkt höger, gå utmed fältet vid granarna.
Gå inte över odlat fält !! Vänligen respektera detta !!


Lycka till och njut av naturen !
Ingabo

[ENG]

An artesian well is a well in which the water rises up over earth surface by its own power. It allows water that has traveled through porous rock into a confined aquifer, to rise to the surface.
This depends on that the akvifer is confined between for water impenetrable layers of clay or rock and stands in connection with higher situated underground water magazines.
The pressure that builds up between layers of rock gets relieved when the water finds a path to the open air. An aquifer is an underground layer of water-bearing permeable rock or material like gravel and sand or silt from where groundwater can flow out.
If the aquifer is enclosed by an impermeable layer like clay, a break in this enclosure can allow water to flow out due to the high internal pressure in the aquifer.


A measure tape and a jar with known volume may come in handy to answer the questions !!


Tasks :

* On what height over the ground does the water leave the pipe ?
* Estimate (by measuring !) the amount of water per hour that leaves the well.
* How many cm does the water raise over pipe level in average ?

* Optional but very appreciated : Take a clearly visible picture of yourself and your GPS at the coordinates given with the well visible beside you. Send it together with the answers of the questions above to the cache owner.Do not publish any of these on the cache page !!.
Please note that you may not publish any answers or hints in your log. Doing so will cause the log to be deleted. It is also not allowed to log a found before a correct answer to the questions is confirmed by the cache owner. Write instead a note as a placeholder and change it to a found when your answers are approved ! Found logs without approved answers will be deleted !

Car Parking at info board or take bus 520 and leave at stop Dockeredsvägen. At entrance coordinates take sharp right and follow the field along the high spruces then you do not have to cross the field.
Crossing the field with growing crop on is forbidden !! Please respect this !


Good Luck and enjoy the scenery !
Ingabo

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.