Skip to Content

This cache has been archived.

Geolens Reviewer: Ozvi sa potom, vdaka.

More
<

Po stopach trate... - Most c.1

A cache by stepet Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/28/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Prva zo serie Po stopach trate Trstena - Sucha Hora Most c.1 - Trstena.

Po stopach trate... - Most c.1

Prva zo serie

Most c.1 - Trstena, ponad Oravicu

Železnicná trat Trstená – Suchá Hora bola ako súcast 3. úseku Oravskej miestnej železnice Tvrdošín – Suchá Hora otvorená 21.12.1899. Do Polska bola predlžená v roku 1904 (trat Nowy Targ – Podczerwone – Suchá Hora). Suchá Hora ležala síce na uhorskom území ktoré malo po skoncení prvej svetovej vojny pripadnút Ceskoslovensku, avšak v novembri 1918 polské vojsko obsadilo cast Oravy vrátane Suchej Hory.
Po vynútenom odchode Poliakov v prvej polovici januára 1919 pripadla Suchá Hora znova CSR.  Rozhodnutím velmocí  zo dna 28.7.1920 územie obcí Suchá Hora a Hladovka pripadlo Polsku. Stanica Suchá Hora s 5 km trate sa ocitla v Polsku, hranicou sa stala rieka Jelešna. Už 25.5.1921 bol schválený návrh delimitacnej komisie na výmenu území na Orave, avšak hranicný protokol bol podpísaný až 6.5.1924. Od dna 3.6.1924 sa Suchá Hora dostala definitívne na územie CSR.

Dna 24.9.1938  bol hranicný prechod Suchá Hora – Czarny Dunajec uzatvorený. Uzatvorený bol až do polovice októbra. Po Viedenskej arbitráži (2.11.1938) bola stanica Suchá Hora odovzdaná dna 3.12.1938 polským železniciam, cím vznikol hranicný prechod Trstená – Sucha Góra Orawska (otvorený ale až od 10.2.1939). Poliaci tento hranicný prechod uzavreli 29.8.1939, teda tesne pred napadnutím Polska hitlerovským Nemeckom. Po rýchlej porážke Polska bola Slovensku vrátená trat Trstená – Suchá Hora dna 25.9.1939.

Po skoncení 2. svetovej vojny uz nebola medzinárodná doprava na trati obnovená. Osobná doprava na trati bola zastavená od 23.5.1971, nákladná od 15.10.1971, oficiálne zrušenie trate je datované od 1.1.1975. [cerpane z http://www.vlaky.net/servis/sprava.asp?id=1196 ]

Most1  Most2 

 

Bridge No. 1 - Trstena, over Oravica

Railway track Trstená – Suchá Hora was, as the part of the third sector of Local Orava Railway Tvrdošín – Suchá Hora opened on 21. December, 1899. It was prolonged to Poland in 1904 (Nowy Targ – Podczerwone – Suchá Hora railway). Suchá Hora was on the Ugrian part, which was supposed to be owned by Czechoslovakia after the World War I, but in November 1918 Polish army took control over the part of Orava, including Suchá Hora.
After the forced departure of the Polish army in the first half of January 1919, was Suchá Hora given back to the CSR. Decision of world-powers on 28. July 1920 had given area of villages Suchá Hora and Hladovka to Poland. Suchá Hora station, with 5 km of track was located in Poland and the border became the river Jelešna. But on 25. May 1921 was accepted proposal of delimitary commission about changing territories on the Orava, but border protocol was not signed until 6. May 1924. From the 3. June 1924 was Suchá Hora definitely located on the territory of CSR.

On 24. September 1938, was the border crossing Suchá Hora – Czarny Dunajec closed until the half of October. After the First Vienna Arbitration (2. November 1938) was the train station Suchá Hora on 3. December 1938 given to Polish Railways and the border crossing Trstená – Suchá Góra Orawska (was not opened until 10. February 1939) was created. The Polish closed this crossing on 29. August 1939, so closely before German attack. After the quick defeat of Poland, was this track Trstená – Suchá Hora given back to Slovakia on 25. September 1939.

After the end of World War II, the international transport on this track was renewed. Personal transportation was stopped on 23. May 1971 and cargo on 15. October 1971, track was oficially canceled on 1. January 1975.
[origin: http://www.vlaky.net/servis/sprava.asp?id=1196]

 

Additional Hints (Decrypt)

Zntarg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.