Skip to Content

<

Lom Matula

A cache by Olina.Sal&DoubecekJan Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/31/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Lom Matula

Lom Matula Hlinsko navazuje na stoletou tradici žulových lomu oblastí Skutecska a Hlinecka, kde se teží šedomodrý granodiorit, známý jako hlinecká žula. Žulový lom se nachází na okraji mesta Hlinsko v Cechách na Ceskomoravské vrchovine. Žula, která se zde teží je velmi pevná a trvanlivá. Pro svuj vzhled a vlastnosti patrí k oblíbeným ušlechtilým kamenum. Tato žula je vhodná pro hrbitovní architekturu, památníky, náhrobky, jako prírodní kámen pro kamenické výrobky a stavební úcely. Do nabízeného sortimentu patrí také silnicní obrubníky a krajníky, haklíky, kopáky, dlažební kostky, kvádry, schody. Soucástí nabídky je i lomový kámen, upravený i neupravený a také atypické výrobky jako kašny, kvetináce, ruzné podstavce, mlýnská kola, ap. Hlineckou žulu lze použít i pro obklady vnejších sten budov, podlah, schodišt, parapetu. Žula je charakteristická malou obrusností a nízkou nasákavostí, címž je vhodná do extrémních klimatických podmínek a do provozu s velkým zatížením.

O  nerostech na strankách http://velebil.net/

ENGLISH  TEXT :

Quarry Matula

Quarry  Matula Hlinsko follows the old tradition of granite quarries and areas of Skutec city. Hlinsko of extraction of blue-gray granodiorite, granite, known as Hlinsko city. Granite quarry is located on the outskirts Hlinsko in Bohemia Czech-Moravian Highlands. Granite, which is mined here is very solid and durable. For its appearance and features of the popular precious stones. This granite is suitable for cemetery architecture, monuments, tombstones, stone like natural stone products for construction purposes. Offered to include a range of road curbs and curb, random ashlar stonework elements, kick, paving stones, blocks, stairs. We also supply natural stone, modified and unmodified, and unusual products such as fountains, flower pots, various bases, mill wheels, etc.. Hlinsko granite can be used for exterior building walls, floors, staircases, parapets. Granite is characterized by small obrusností and low absorption capacity, which is suitable for extreme weather conditions and in severe service.

The minerals on the site http://velebil.net/

Pro uznani logu je nutne odpovedet na tyto otazky:

Odpovedi najdete na informacních panelech na souradnicich.
Odpovedi posilejte na E-mail (Olina.Sal@seznam.cz)!!!


1) Kdy vznikl Lom Matula?
2) Co se zde teží a jaké barvy?
3) Do logu prilozte fotografii vas (nebo vasí GPS) s velkým kamenem na výchozích souradnicích.

For allow log you must send mail (Olina.Sal@seznam.cz) with answers on this questions:

1) When were the quarry Matula created?
2) What rock is mined here a what color is rock? 
3) To log insert photo with big stone on the source coordinates
.

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.