Skip to Content

<

VEDA ZIJE/ SCIENCE IS ALIVE

A cache by Vymovci adopted by JolaLuba Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/15/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tahle keška je venováná speciálne mému pracovišti a to Akademii ved.


Prímo v areálu, kam se za keškou podívate, sídlí pet ústavu, a to Mikrobiologický ústav, Fyziologický ústav, Ústav experimentální medicíny, Ústav molekulární genetiky, a Biotechnologický ústav.

Verejnost možná ani neví, že práve v tyhle dobe se hodne reší, jak to vlastne s ceskou vedou bude. Prežije nebo ne? Mají skutecne vedu a výzkum delat jenom ty státy, které na to finance mají? I proto vzniklo obcanské sdružení Fórum Veda žije!, jehož posláním je podporit komunikaci mezi vedeckou obcí, vládními a nevládními organizacemi a verejností, podnecovat otevrenou diskuzi o vední politice a reforme vedy a výzkumu v CR a popularizovat výsledky vedecké a výzkumné práce. Jestli Vás tahle problematika zaujala, víc na www.vedazije.cz nebo ohrozeni.avcr.cz

Fórum Veda žije! je obcanským sdružením které vzniklo jako iniciativa zejména mladých vedeckých pracovníku v reakci na krizovou situaci ve financování vedy a výzkumu v Ceské republice. Ta se vyhrotila behem roku 2009 v dusledku programového navyšování podpory privátního vývoje a inovací na úkor verejných rozpoctu na vedu a výzkum v horizontu nekolika následujících let. Tato krize prímo ohrožuje existenci základního i aplikovaného výzkumu v nejvýkonnejších ceských vedeckých institucích.
Nejde však jen o aktuální problémy financování vedy. Zajímá nás role vedy, vzdelanosti a kultury v širším spolecenském kontextu a model jejich verejného spravování. Politicko-ekonomické tlaky ohrožují samostatnou a nezastupitelnou úlohu verejného prostoru a mohou fatálním zpusobem ovlivnit vzdelanost a kulturnost budoucí ceské spolecnosti.
Cílem Fóra Veda žije! je informovat verejnost o krizové situaci zejména v oblasti vedy a výzkumu, vyvolávat otevrenou diskuzi a iniciovat systémové zmeny. Soucástí práce fóra je osvetová, propagacní a mediální cinnost urcená pro široké spektrum verejnosti. Chceme iniciovat a vést prímý dialog s osobnostmi akademického, verejného a politického života, prispívat k popularizaci vedy letákovými kampanemi, odbornými i populárními novinovými clánky, blogy a diskuzemi, organizováním verejných shromáždení a tematických happeningu. O širším konceptu verejného prostoru pro vedu, vzdelanost a kulturu v ceské spolecnosti premýšlíme i s dalšími iniciativami (Za Cesko kulturní, Pro vzdelanost, Za odpovednou reformu aj.). Aktivity a prohlášení obcanského sdružení Fórum Veda žije! vyjadrují výlucne postoje jeho clenu. Clenství i cinnost ve Fóru Veda žije! jsou ciste dobrovolnými.

Neco málo o Akadmii ved

Akademie ved Ceské republiky byla zrízena zákonem c.283/1992 Sb. jako ceský nástupce drívejší Ceskoslovenské akademie ved. Je soustavou 54 verejných výzkumných pracovišt. Pracuje zde témer 7000 zamestnancu, z nichž více než polovina jsou badatelé s vysokoškolským vzdeláním. Hlavním posláním Akademie ved a jejích pracovišt je uskutecnovat základní výzkum v širokém spektru prírodních, technických, humanitních a sociálních ved. Tento výzkum - at již svou povahou vysoce specializovaný nebo interdisciplinární - usiluje o rozvoj poznání na mezinárodní úrovni, respektuje však pritom aktuální potreby ceské spolecnosti a domácí kultury.

Pracovište Akademie ved se podílejí na vzdelávání, a to predevším výchovou mladých badatelu pri uskutecnování doktorských studijních programu, ale i pedagogickou aktivitou svých pracovníku na vysokých školách. Akademie též rozvíjí spolupráci s aplikovaným výzkumem a prumyslem. Rada spolecných mezinárodních projektu i výmeny pracovníku se zahranicními partnerskými institucemi upevnují zapojení ceské vedy do mezinárodního kontextu.
Akademie ved je financována predevším ze státního rozpoctu. Financování vedecké práce v Akademii odpovídá bežným mezinárodním standardum. Krome institucionálního financování výzkumných zámeru pracovišt AV CR se stále výrazneji uplatnuje financování úcelové, uskutecnované formou rešení vedeckých projektu a grantu vybraných ve verejné souteži.
Akademie jako první v republice zrídila vlastní Grantovou agenturu, která financne podporuje vedecké projekty na základe posudku spocívajících na peer review systému za úcasti zahranicních posuzovatelu. Jednotlivé ústavy získávají další financní zdroje úcastí na domácích a zahranicních programech. V rozpoctových záležitostech zastupuje Akademie na základe zmocnení i 71 specializovaných ceských vedeckých spolecností sdružených v Rade vedeckých spolecností.

KEŠKA:
Není potreba vstupovat do areálu ústavu.
V okolí kešky je zvýšeny tzv.vedecký mudloprovoz!
Prosim, vracejte kešku zpet na místo, kam patri, díky:o)

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] fybhc

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.