Skip to content

Papirova Mystery Cache

Hidden : 05/10/2010
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Historie papíru

Papír je prítomen v našem živote již 19 století. Jeho historie sahá až do roku 105 našeho letopoctu.

Za tvurce prvního papíru je považován Tsai Lun (62-121 n.l.), úredník císare Han Ho Ti, pocházející z provincie Hunan v jižní Cíne. Když jednou zkoušel nahradit neskladné a málo trvanlivé desticky v císarské knihovne, jiným vhodnejším materiálem pro psaní, rozhodl se Tsai Lun vyzkoušet také rostlinné suroviny. Papír, který vyrobil, obsahoval drevenou kuru, konopné odpady a zbytky rybárských sítí.

Protože se jeho vynález setkal u císare s kladným ohlasem a nový materiál pro psaní byl nejen lehký, skladný, ale také na nej bylo snadné psát, zacal být v Cíne všeobecne využíván.

Papír byl sice méne kvalitní než pergamen, nicméne byl mnohem levnejší. Proto zacal pergamen vytlacovat, až nakonec v 16. století papír prevládl (na pergamen byly psány jen významné listiny).

V následujících stoletích byla technologie výroby papíru mnohokrát modifikována a vylepšována. Podstata nápadu Tsai Luna však zustala nezmenena dodnes.

Jím vytvorená metoda nabírání papírové masy na síto byla využívána dalšími generacemi mistru papírenských.


Moderní výrobní proces papíru má tyto fáze:

Výroba vláken - celulóza

Materiál použitý na výrobu papíru (drevené štepky) je nejprve preveden do celulózy, koncentrované smesi vláken rozptýlených v kapaline. Protože mnoho z techto vláken je vyrobeno z prírodních zdroju, dríve textilu, nyní prevážne ze dreva, vyžaduje tento proces nekolikeré promývání a homogenizaci, je proto nárocný na spotrebu vody. Vlákna se vyluhují v kyselém nebo alkalickém prostredí (sulfitová vláknina nebo sulfátová vláknina), mohou se též belit.

Príprava

Použitá vláknina se pak upravuje podle typu vyrábeného papíru a to mechanicky a chemicky. Mechanické úpravy - mletí. Chemické úpravy - do vlákniny se pridává kationický škrob (zvýšení pevností papíru), barvy, klížidlo (proti rozpíjení tiskových barev nebo inkoustu), plniva - kaolin nebo uhlicitan vápenatý (aby nebyl papír prusvitný), retencní prostredky (pro zvýšení výtežnosti), a další chemické prostredky.

Papírenský stroj

Mokrá cást. Vláknitá suspenze natéká na podélné nekonecné síto kde dochází k odvodnení vlákniny tak, že vlákna se usazují na povrchu síta a voda protéká do sberné vany. Dále se muže voda ze spodní strany síta odsát sacími skrínemi. Lisová cást. papírový list se snímá ze síta pomocí plstence do lisové cásti (nekolik válcových lisu za sebou), kde se lisováním odstraní další množství vody z papírového listu. Sušící cást. Protože již není možné mechanicky odstranit zbylou vodu v papírovém listu, musí se papírový list sušit na válcích, které jsou vytápeny párou. Ve stredu sušící cásti muže být umísteno natírací zarízení pro povrchové úpravy papíru (povrchové klížení nebo natíraní). Na konci papírenského stroje muže být kalandr. Jedná se o zvláštní lis, kde se papír povrchove uhlazuje, pak následuje navíjec kde se papírový list navíjí do rolí nebo reže na formáty.

Další prísady

Neupravený papír, který obsahuje jen stlacenou a usušenou celulózu, je velmi savý (napr. savý papír), a neposkytuje dobrý povrch pro psaní nebo tisk. Proto je v papíru použito velké množství prísad na dodání požadovaných vlastností. Ty jsou použity v povrchové vrstve zvané apretura.

Prísady apretury jsou casto polymery navrženy tak, aby poskytovaly lepší povrch pro tisk. Škroby, jako je polyvinylacetát (polyvinyl acetate - PVA), jsou velmi casto používané, ale kolik je typu papíru, tolik typu apretur je použito. Povrchové vrstvy též mohou být hlazeny, aby se na papír lépe psalo. Struktura neupraveného papíru je drsná, a proto se pro dosažení vetší hladkosti používají povrchové vrstvy sestávající z latexu nebo jiných pojiv a plnidel, jako jsou kaolin nebo uhlicitan vápenatý. Lesklé, hedvábné nebo kamínkové papíry, jako casopisecký papír (pro vnitrní stránky), se vyrábejí tímto zpusobem. Lesklého efektu (napr. na obálkách módních casopisu) se dosáhne na konci tiskového procesu, lakováním nebo laminováním, a není tedy vlastností papíru.

Domácí výroba papíru:

Pokud Vás výroba papíru zaujala, anebo máte zvídavé georobotky, je možné si i v domácích podmínkách udelat svuj originální "rucní papír". Stací k tomu skutecne málo, zhotovit jednoduché sítko. Mixér i staré noviny se doma najdou a odkazy na výrobu z internetu prikládám.

http://matriarcha.webnode.cz/products/biedermayer/
http://bydleni.idnes.cz/jak-doma-vyrobit-026-/dum_osobnosti.asp?c=2000M297U03A

Zdroje: stránky Rucní papír Velké Losiny a WikipediaVýpocet

N 50° 07 . ( 3,53 x 5,00 ) ( 7,07 x 10,00 ) ( 0,88 x 1,25 ) '
E 15° 12 . ( 1,62 x 2,29 ) ( 6,48 x 9,17 ) ( 1,14 x 1,62 ) 'Cache samozrejme není na úvodních souradnicích, krome hintu je nápoveda i jinde, kde byste to necekali :).

Additional Hints (Decrypt)

[lusteni]: R=P & A=O [final]: gra arwirgfv

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)