Skip to content

Hössna Prästgaard Traditional Cache

This cache has been archived.

Toa Norik: #This cache has been archived by a Swedish reviewer#

Hej jo.dk.dk!

För ett tag informerade vi dig om att allt inte verkade stå rätt till med din cache och bad dig då ta reda på hur det stod till, samt åtgärda eventuella problem. Då det inte syns några tecken på att du gjort det, kommer jag nu att arkivera din cache.

Jag ber dig plocka in ev. rester av din cache så att de inte ligger kvar och skräpar ner.

Hälsningar
Toa Norik, reviewer


Besök gärna Sveriges avdelning i Geocachings officiella wiki , där du hittar information för dig som cacheägare.

More
Hidden : 04/24/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Husk en ting til at bytte med.
Noget af indholdet kan spises ...

Hössna prästgård Ulricehamn

Inom reservatet finns intressant flora med många sällsynta arter. Geologiskt intressant
Reservatet ligger i en östvänd sluttning i Ätrans dalgång, i den del som kallas Hössnadalen. Landskapet är delvis mycket kuperat och höjdskillnaden i området är drygt 40 meter. Områdets högsta punkt ligger 300 meter över havet. Geologiskt domineras området av kalkhaltiga isälvsavlagringar som i kombination med höjdskillnaderna har skapat en hel serie av kalkrika kärr längs sluttningen.

Lite historik
Spår av det förhistoriska kulturlandskapet finns som ger exempel på hur odling, bosättning och vägar kunde gestalta sig under olika epoker. Gruskullarna utgör de tidigaste jordbrukarnas odlingsmarker. På moränmarkerna uppe på dalsidornas sluttningar finns spår efter järnålderns åkrar. Den flacka uppodlade dalbottnen belyser den omfattande uppodling av madmarkerna som skedde under 1800-talet. Inom fornåkerområdet finns fyra gravar, en skålgropsten samt en hålväg registrerade.

Rik flora
Vegetationen är mycket artrik och varierad med en rad sällsynta arter. Den intressantaste floran finner man i rikkärren där bl.a. kärrknipprot, fjällskära, axag och majviva växer, tillsammans med intressanta mossor som grov källklomossa, piprensarmossa och kalklungmossa. I öppnare och torrare delar finns flera hävdgynnade växter som trollsmultron, backsippa, slåttergubbe, fjällskära, kåltistel, smörboll och jungfrulin.

Området ingår i EU’s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


.
Föreskrifter för allmänheten
Känn er välkomna att besöka naturreservatet Hössna prästgård men tänk på att det inte är tillåtet att
- plocka eller gräva upp växter, eller på annat sätt skada vegetationen,
- tälta, uppföra vindskydd eller uppställa husvagn,
- göra upp eld,
- framföra fordon,
- rida,
- medföra okopplad hund,
- anbringa skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning,
- anordna orienteringskontroll eller snitsla spår.

Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
.
Så hittar du hit
Området är tillgängligt från flera håll, men de lämpligaste bilparkeringarna finns vid Hössna kyrka och

Additional Hints (No hints available.)