Skip to Content

<

Ingasäter-Rödegården; Sde naturreservat

A cache by Miss Take Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/29/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Rika betesmarker
Naturreservatet Ingasäter-Rödegården ligger på Billingens nordostsluttning och gränsar i norr till naturreservatet Garparör.

Naturreservatet ligger i en bygd som sedan mycket lång tid varit bebodd. Odlingsterrasser, odlingshak, odlingsrösen, stenmurar och hamlade träd vittnar om en lång historia av uppodling.

Naturreservatet omfattar en mosaik av betesmarker, lövklädda hagmarker och betade igenväxningsmarker. Väster om Rödegården finns flera alkärr och i skogen strax väster om väg 26 en del källdrag.

I området finns många gamla grova ädellövträd, som har stor betydelse för traktens lövskogsfåglar. Här finns bl.a. mindre hackspett och göktyta. Träden har en värdefull moss- och lavflora. Ett annat av reservatets värden är de många blommande träd och buskar som erbjuder nektar och pollen åt olika insekter.

Reservatet har ett stort värde som strövområde.
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Länsstyrelsen har en bra karta på nätet med bland annat info om naturreservaten: (visit link)
Cachen ingår i en serie med Skövde kommuns naturreservat.

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.