Skip to content

08 - Zijeme uvnitr cerne diry? Traditional Geocache

This cache has been archived.

ice-cream_licker: archivace - presun na opencaching.cz

More
Hidden : 05/03/2010
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Realita našeho univerza je podle astrofyziku daleko složitejší, než jak ji známe z bežné zkušenosti. Aby se uvnitr neceho pomerne malého mohlo ukrývat cosi mnohonásobne vetšího, to odporuje naší logice. Presto podle názoru britských vedcu se v nitru cerných der prý mohou nacházet dokonce celé vesmíry.
Jaroslav Hašek ve svém slavném románu Osudy dobrého vojáka Švejka nechává vzpomínat hlavního hrdinu na pobyt v c. a k. blázinci temito slovy: „A byl tam taky jeden profesor a ten tvrdil, že uvnitr naší zemekoule je ješte jedna, mnohem vetší.“ Zdá se vám to nesmyslné? Byla to jen typická švejkovina? Jak se ale na myšlenku, že v pomerne malých kosmických objektech se mohou skutecne ukrývat obrí telesa, dívají britští astrofyzici?
Cerné díry
Pres veškerou snahu vedcu se stále nedarí vytvorit matematický model, který by dokázal objasnit všechny vlastnosti techto kosmických vysavacu. Ví se jen, že jde o objekty s tak silnou gravitací, že dokonce ani svetlo se nedokáže vymanit z jejich gigantické pritažlivosti.
Soucasná astrofyzika popisuje tri základní scénáre vzniku cerných der. Tím patrne nejznámejším je kolaps hmotných hvezd. Když ve stálici v dusledku vycerpání paliva poklesne tlak zárení, dojde k porušení její hydrostatické rovnováhy. Následuje prudké gravitacní zhroucení, doprovázené gigantickou explozí supernovy. Zbytek kolabujícího telesa se smrští bud do neutronové hvezdy, nebo do cerné díry.
Druhou možností je takzvaná akumulace hmoty. Jestliže v nejakém prostoru dochází k tesnému nakupení mnoha hmotných objektu, muže nakonec celková gravitace zesílit natolik, že zadrží i svetlo. V tom okamžiku se prostor kolem jakoby uzavre a vznikne cerná díra. Takto vzešly napríklad supermasivní cerné díry v centrech spirálních galaxií, hvezdokup a dalších vesmírných seskupení.
Pohled zvencí
Tretí cestou ke vzniku cerných der je srážka dvou nebo více cástic o velmi vysoké energii. Teoreticky tak vznikají miniaturní cerné díry o velikosti atomu. Práve tento fenomén by mel experimentálne potvrdit nový obrí urychlovac LHC švýcarského strediska CERN, jehož spuštení bylo odloženo na letošek.
At už cerná díra vznikne jakýmkoliv zpusobem, výsledkem je objekt zcela odporující naší predstavivosti. Hmota tu prestává existovat ve forme, jak ji bežne známe, a prechází do takzvané singularity. Podle matematických modelu má tedy nulový objem a nekonecnou hustotu. Nekonecných hodnot nabývají rovnež gravitace a zakrivení prostoru. Soucasne tu také prestává existovat cas.
Tohle je ovšem stav pri pohledu zvencí. Pokud by se nekdo dostal dovnitr cerné díry a tuto šílenou cestu by prežil, uvidel by patrne neco zcela jiného. Co by to mohlo být?
Vesmír Nairai
Autory prelomové studie se stali Kevin Vandersloot z univerzity v Portsmouthu a Christian Böhmer z Univerzity College v Londýne. Oba experti jsou zastánci teorie „smyckové kvantové gravitace“. Laicky receno jde o domnenku, podle níž jsou elementární cástice jen jakýmisi uzlíky spleteného prostoru a všechny fyzikální zákony vesmíru jsou urceny vzájemnými vazbami mezi jednotlivými kousky prostoru.
Základ hypotézy smyckové kvantové gravitace položil už v polovine minulého století známý francouzský fyzik Paul Dirac. V devadesátých letech byla teorie matematicky formulována a použita pri výpoctech Velkého tresku a vzniku kosmu. Britští vedci ji pak aplikovali na nitro cerných der.
Výsledek pocítacové analýzy byl ohromující. Uvnitr cerné díry se muže nacházet bud takzvaná cerví díra neboli casoprostorový tunel do paralelního vesmíru, nebo se v ní – ackoliv to zní bizarne - nachází celý vlastní vesmír. V okamžiku vzniku cerné díry se nejprve vytvorí univerzum typu Nairai. Jde o prostor pouze jednorozmerný. Cím více hmoty pak cerná díra nasaje, tím více se bude rozpínat.
Fantastické tvrzení
Jak ale vyplývá z výpoctu, vesmíry typu Nairai jsou silne nestabilní a po relativne krátké dobe se bud zhroutí, nebo se premení na typ „de Sitter“. Není to nic jiného než náš duverne známý trírozmerný prostor. Jeho rozpínání pak bude probíhat tak dlouho, dokud ho bude jeho materská cerná díra napájet nasátou hmotou zvencí.
Úžasná myšlenka obou vedcu má ješte fantastictejší záver. Protože se i náš vesmír pravidelne soustavne rozpíná, je možné, že ve skutecnosti žijeme uvnitr nejaké cerné díry z jiného sveta.

Additional Hints (Decrypt)

zrpu

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)