Skip to content

20 - Hledani tajemstvi zivota Traditional Geocache

This cache has been archived.

ice-cream_licker: archivace - presun na opencaching.cz

More
Hidden : 05/03/2010
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Mezi snad nejvetší hádanky našeho bytí stále patrí otázka lidského vedomí. Veda, filozofie i náboženství se už odpradávna snaží vysvetlit, jak vzniká, jak funguje a co se s ním stane, jestliže cloveka zastihne biologická smrt. Presto se jim to dodnes nepodarilo uspokojive vyložit. Je tedy vubec možné uvažovat o oddelené existenci duše a tela?
Neurofyziologové jsou presvedceni, že jim jejich dosavadní poznatky získané dukladným zkoumáním lidského mozku dovolily vedomí poznat a pochopit. Proto stále zastávají takzvaný redukcionistický model, jehož podstatou je hypotéza, že mysl je až produktem aktivity nervových bunek. To, že by neurony aktivovalo teprve vedomí a mohlo by tím pádem pracovat nezávisle na tele, rezolutne odmítají. Tím ovšem zcela ignorují nejnovejší zjištení zastáncu kvantové fyziky.
Druhá skupina vesmes teoretiku ved a filozofu totiž naopak tvrdí, že prístup k rešení problému pouze z hlediska prírodních ved je neplodný a kontraproduktivní, protože jej skutecne zjednodušuje jen na studium nervových výboju. Na cí strane je potom pravda?
Nekompromisní veda
Podle ortodoxního odborného názoru nemuže existovat mentální komunikace ani telepatie, nekterí odborníci popírají dokonce i hypnózu. Vedomí jedince vzniká výhradne na základe elektrochemických procesu probíhajících v orgánu myšlení. Z tohoto duvodu nemuže být prímo ovlivnováno podnety, jež by pricházely z vnejšího sveta.
Za tímto - podle všeho mylným myšlenkovým prístupem - stál americký neuropsycholog Donald Hebb (1904 až 1985). V šedesátých letech minulého století formuloval bez dukazu takzvanou hypotézu neuronálních propojení. Z ní vyplývá, že by vedomí a inteligentní jednání vznikalo jako dusledek propojení mezi nervovými bunkami, které tak vytvárejí celé síte. Tyto nervové svazky jsou následne aktivovány i meneny smyslovými vjemy. A krome toho ješte tvorí základ pameti.
Pokud by tato povrchní teorie platila, vedomí by nepredstavovalo žádnou zvláštní formu energie, nýbrž stalo by se jen jakýmsi vedlejším produktem elektrochemických procesu odehrávajících se v mozku. Lze z toho vyvodit, že o žádné duchovní složce naší bytosti, která by prežila zánik tela, nemuže být rec. Jakmile odumre mozek, definitivne zanikne i vedomí.
Neurony a chemie
Presto se Hebbova hypotéza stala základem soucasného výzkumu a vyšel z ní napríklad také britský fyzik a biochemik Francis Crick. Podstatou jeho práce se stalo hledání takzvaných neuronu vedomí a on sám verí, že by v prípade úspechu mohl pomoci k lepšímu pochopení jeho fungování díky chemickým dejum. Jeho teorie si všímá kmitání velkého poctu neuronu, které lze pozorovat a merit v prubehu procesu myšlení.
Podle anglického vedce je akt myšlení výslednicí nesmírne komplexních procesu a každou myšlenku provází aktivita milionu jednotek nervového systému. Cím vetší pak je pocet propojení bunek zkoumaného jedince, tím má lepší schopnost myšlení.
Jenže i tato verze zcela opomíjí paranormální jevy - pokud je lidský duch skutecne jen výsledkem vlastních mozkových struktur, pak je zcela vyloucen výskyt telepatie. Její existence je však dnes již považována za prokázanou.
Ucenlivé trepky
S prekvapujícím zjištením prispel pred casem americký neurolog Stuart Hameroff. Centrem jeho zájmu se stali jednobunecní tvorové a on se snažil doložit, že i mikroorganismy mají schopnost poznávat. Za dukaz mu posloužil experiment s trepkou, která se umela orientovat v bludišti.
Aby byl tento primitivní živocich vubec schopen podobného výkonu musí nutne disponovat urcitým druhem pameti. Jenže ta dle výše zmínených teorií funguje pouze na základe komunikace mezi neurony. Jak je potom možné, že i jednobunecné organismy mají schopnost ucit se a uchovávat informace?
Doktor Hameroff prišel s domnenkou, že jim to umožnují rourovité proteinové struktury obsažené v každé bunce, nazývané mikrotubuli. Tato nepatrná telíska propujcují primitivním tvorum formu a stabilitu a snad prý i schopnost elementárního rozlišování.
Vzájemné ovlivnování
Tento poznatek prišel velmi vhod zastáncum kvantové mechaniky, která dnes patrí k jedné z nejpresnejších experimentálních ved a týká se funkce submikroskopických cástic. Jejich poloha a pohyb jsou pritom neurcité a mohou být hodnoceny spíše statisticky. Hovorí se u nich o nejasné lokalizaci v case a míste i neurcité kauzalite.
Zatímco v klasické fyzice je pozorovatel jevu pouze pasivní a jeho mysl je oddelena od sledovaného hmotného systému, v kvantové hraje zkoumatel duležitou aktivní roli. Výsledek se totiž mení podle toho, zda je prítomen nebo ne. A dokonce na pozorovaný objekt muže pusobit na dálku.
Známý matematik a teoretický fyzik Roger Penrose tvrdí, že Hameroffuv mikrotubulus má presne tu správnou velikost, aby mohl zesilovat subatomární efekty v kvantove-mechanické rovine. Rovnež rada jiných badatelu již zjistila, že mezi fenomény PSI a efekty kvantových polí existuje souvislost. Subatomární jednotky, které spolu byly puvodne spojeny, se po rozdelení údajne vzájemne ovlivnují i na velkou vzdálenost. Podobným zpusobem jsou informace predávány treba práve pri telepatii.
Nezávislý duch
Geniální fyzik David Bohm z Londýnské univerzity, který žil v letech 1917 až 1992, kdysi prohlásil, že tak existuje možnost, aby byl celý vesmír složen z dílu, z nichž každý osahuje informaci o celku. V rámci tohoto holistického modelu by pak mohl mít i náš mozek prístup k univerzálním informacím.
Co když se ortodoxní neurofyziologové mýlí a vedomí rozvinuté v každém jedinci je skutecne jakýmsi mostem mezi vesmírným vedomím a hmotou?

Additional Hints (Decrypt)

oevmn, cbq xhebh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)