Skip to Content

<

Lesni kostelik na Svakove

A cache by WildWest-CZ Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/05/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Svákov je znám především díky Slovanskému hradišti z 7-8 století, jemu se ale věnuje jiná keš. Tuto keš bych rád věnoval jinému místu a to konkrétně kapli Panny Marie Bolestné a přilehlé studánce. V listingu se i zmíním o několika dalších zajímavostech Svákovského lesa.


Lesní kostelík na Svákově

Les Svákov se nachází na levém břehu řeky Lužnice, asi kilometr západně od Soběslavi. Je protkán mnoha cestami a cestičkami a je vhodným místem pro procházky. Uprostřed lesa se nachází pramen se zázračnou a léčivou vodou, který je ukrytý pod malou kapličkou. Opodál nás upoutá, jako by z pohádky se vynořivší lesní kostelík se zvonicí - kaple Panny Marie Bolestné.

Kaple na Svákově

Potůček vyvěrá na Svákově z nitra země tisíce let. Spolu s dešťovými vodami odnáší drobný materiál do řeky Lužnice. Výsledkem je erozní rýha, která v těchto místech rozděluje svákovský kopec. Studánka se nachází jen několik desítek metrů od hradeb tehdejšího hradiště. Její voda byla už v 7 století používána původními osadníky Svákova. Dodnes je známým a uznávaným poutním místem. K uctění její léčivé vody byla nedaleko od ní postavena lesní kaple.

Zázračná moc studánky - K obsahu dopisu soběslavského měšťana a krupaře Antonína Kopeckého, adresovaného tehdejšímu děkanovi Janu Hoslerovi, se dozvídáme, že někdy na začátku druhé poloviny 18. Století vyhořel ve Vestci dvůr vzdálený od Svákova půl hodiny. Opravu stavení prováděl jistý tesař z Nedvědic, který při pobíjení střechy šindelem náhle oslepl. Podle pověsti v noci ve spánku dostal vnuknutí. Měl jít do nedalekého lesa Svákova a u studánky hledat obrázek Panny Marie. Ten měl uctít, Pannu Marii poprosit o přímluvu a vodou ze studánky si vymýt oči. Tesař tak v doprovodu své dcery opravdu učinil a vodou ze svákovského pramene vyléčil svůj nemocný zrak. Z vděčnosti pověsil u studánky na mohutnou jedli obrázek Panny Marie.

V dubnu roku 1763 přišel do Soběslavi generál Jan Theodor Rouvroy. Byl velitelem dělostřeleckého pluku, který tehdy sídlil ve městě. Již roku 1758 vstoupil do rakouských služeb a vyznamenal se ve válkách s nbsp;Pruskem. V roce 1761 obdržel řád Marie Terezie, stal se polním zbrojmistrem a účastnil se turecké války jako velitel dělostřelectva. Ihned po příjezdu do města se ubytoval ve Favotovském domě (bývalý hotel Slunce na náměstí) a na doporučení místních obyvatel najal pro sebe a svoji choť od města Soběslav svákovský revír. Pravil, že je to hlavně kvůli odpočinku a zdraví jeho manželky, kterou trápila dlouhou dobu zimnice. Žádné léčebné metody a rady lékařů jí do té doby nepomáhaly. Pobyt v příjemném Svákově, pramenitá voda a svěží lesní vzduch však způsobily, že se nemocná paní uzdravila. Ovlivněna tímto zázračným vyléčením přestoupila z uteránské církve ke katolické. Její muž dal vedle studánky na znamení díků, postavit dřevěnou kapličku a pořídit větší obraz Panny Marie Bolestné.

Stavba kostelíku - Vdubnu roku 1763 přišel do Soběslavi generál Jan Theodor Rouvroy. Byl velitelem dělostřeleckého pluku, který tehdy sídlil ve městě. Již roku 1758 vstoupil do rakouských služeb a vyznamenal se ve válkách s Pruskem. V roce 1761 obdržel řád Marie Terezie, stal se polním zbrojmistrem a účastnil se turecké války jako velitel dělostřelectva. Ihned po příjezdu do města se ubytoval ve Favotovském domě (bývalý hotel Slunce na náměstí) a na doporučení místních obyvatel najal pro sebe a svoji choť od města Soběslav svákovský revír. Pravil, že je to hlavně kvůli odpočinku a zdraví jeho manželky, kterou trápila dlouhou dobu zimnice. Žádné léčebné metody a rady lékařů jí do té doby nepomáhaly. Pobyt v příjemném Svákově, pramenitá voda a svěží lesní vzduch však způsobily, že se nemocná paní uzdravila. Ovlivněna tímto zázračným vyléčením přestoupila z luteránské církve ke katolické. Její muž dal vedle studánky na znamení díků, postavit dřevěnou kapličku a pořídit větší obraz Panny Marie Bolestné.

Rok 1900 Rok 1912

Křížová cesta - Od kempu u řeky Lužnice se podél cesty nachází křížová cesta, kterou vytvořil v roce 2017 Soběslavský sochař Martin Mikula. Do kamene, který byl vytěžen při stavbě dálnice D3, vytesal celkem 14 zastavení, která připomínají cestu Ježíše Krista od jeho soudu u římského místodržitele Piláta Pontského až k ukřižování na Golgotě za hradbami Jeruzaléma. První zastavení se nachází u kříže pod altánkem, poslední pak naproti kostelíku a je oboustranné.

Křížová cesta Křížová cesta detail kamene

Svákovský altánek - Další zajímavou stavbou je altánek, který se nachází asi 400 metrů od kostelíku směrem na Soběslav. Ještě před několika lety stával altán v lese a nebyl na z něj příliš hezký výhled. Po vichřici v roce 2006 se však situace změnila a dnes je odsud krásný výhled na řeku Lužnici a město Soběslav. Altán byl postaven v roce 1935.

Pod altánkem na křizovatce lesních cest si můžete všimnout velkého kamenného kříže, který již od roku 1864 označuje místo, kde se mají poutníci i náhodní cestovatelé odklonit od svákovské cesty. Jen několik mentrů od kříže se nachází spodní Svákovská studánka s pitnou vodou a tábořiště Ajvakemp.

Svákovský altánek

Vichřice aneb smutný konec lesa Svákova - Největší přírodní katastrofa, která Svákov zasáhla je patrná ještě dodnes. Vše se odehrálo dne 25. Června 2006. V několika minutách, v obrovských poryvech větru a vzdušných turbulencích za bodavého bičování kroupami praskal jeden strom za druhým. Běsnícímu živlu podlehly tisíce vzrostlých smrků, borovic i listnáčů. Po staletí ale byly na první pohled patrné obranné valy svákovského hradiště. Více informací o hradišti naleznete v nedaleké kešce. Aby těch pohrom nebylo málo tak o čtyři roky později byla obnovena původní cesta spojující horní a spodní studánku. Bohužel došlo k narušení koryta potoka i okolního terénu, který se začal postupně sesouvat dolů na cestu.

Svákovský altánek
Informace o keši

Pro co nejrychlejší odlov je ideální zaparkovat u cesty na Nedvědice a odsud se vydat asi 500 metrů pěšky, než dojdete ke kostelíku. Automobilům je vjezd do lesa Svákova zakázán a to jak z Nedvědické strany tak ze Soběslavi, kde se dá zajet maximálně pod hvězdárnu či k tábořišti.

Pokud máte více času můžete procházku spojit i dalšími nedalekými keškami u hradiště na Svákově či houpacím mostě u Hronovského lesíka. Moc hezká je i procházkový okruh ze Soběslavi.

Vydáme-li se ze Soběslavi přes Bechyňský most cestou kolem Lužnice směrem ke Svákovu, dojdeme asi po čtvrt hodině k malému potůčku, který vyvěrá ze spodní svákovské studánky. O několik metrů dál u kamenného kříže můžeme pokračovat rovně, či doleva proti proudu lesního potůčku k druhé Svákovské studánce. Tato cesta byla obnovena v roce 2009 poté, co desítky let zarůstala. Od kříže se také můžete vydat velice úzkou vyšlapanou pěšinkou vedoucí přímo do největšího kopce. Touto cestičkou chodili místní ke kostelíku posledních pár desítek let, než byla spodní cesta obnovena. Ať zvolíte jakoukoliv variantu, po několika stech metrech se ocitnete u kostelíku.

Mapa s procházkami

ENGLISH Listing

The forrest Svákov is famous for the Slavic settlement from the 7-8 century. You can find another cache there, but this case is devoted to a chapel of Our Lady of Sorrows and the adjacent Well. In listing you'll find information about another interesting place in the forest Svákov.

Svakov - The forest Svákov is located on the left side of the river Lužnice, about 1 kilometer to the west from Soběslav. There are many paths and the forest is a great place for walks. If you walk from Soběslav across the Bechyně bridge on the way around Lužnice towards the forest Svákov, it will take you 15 minutes to reach the small stream.. Under the hill, there is a big stone cross. It marks the place, where wanderer and casual travelers should leave the Svákov path. There is lower Svákov spring with drinking water and Ajva camp, near the cross. Now you can choose the path. You can go for the better path along the stream or go up the steep hill towards the Svákov summer house. After 200 meters both paths come back together. If you go on against the floating the stream, you'll see the second Svákov sprint - source of miraculous and healing water. There is a Chapel of Our Lady of Sorrows, near the spring.

Stream rises from the earth for thousand years. Along with the rain water, it carries away small items of stuff into the river Luznice. The result is an erosion groove, which divides the hill. The fountain is located just few meters away from the Slavic settlement. Original settlers used the water from the fountain already in the 7th century. To commemorate its healing waters people built the chapel nearby. The legend about the spring is in Czech version only.

Building of the chapel – The first chapel was built at the end of the 18th century after its healing powers were demostrated. But already in 1810 the chapel was ruined and Antonin Kopecky and Ondrej Bilek started to look for a charity to build a new one. They build the new chapel near the spring, but it stayed there for three years, only because the ground was much waterlogged. In 1862 the city Sobeslav decided to build a new chapel on a higher ground. On July the 9th, 1865 the foundation-stone was laid and the building began. Two years later the building was completed. In 1900 a bell tower was added. The church is built in the style of Schwanzenberg buildings. There is a large wooden cross in front of the chapel.

Svakov summer house – Another interesting place in Svákov is the summer house which is located 400 meters away from the chapel. A few years ago the summer house was in the forest, but after the storm in 2006, the situation has changed and today you can enjoy a beautiful view to the river Luznice and town Sobeslav.

Storm - Storm – The biggest natural disaster is still evident today. It all happened on 25 June 2006. In a few minutes, in huge gusts of wind and air turbulence during a whipping stinging hail cracked one tree after another. Thousands mature spruce, pine and leave tree succumbed to the storm.

Zdroj / Source: LINTNER, Petr. Pohledy Soběslavské. České Budějovice : Tiskárna Jaroslav Karmášek, 2009. 248 s.

Poslední úprava listingu: 17.6.2017 (info o křížové cestě)
Poslední úprava v terénu: 21.11.2013

free counters

Additional Hints (Decrypt)

PM: Cnerm h znyrub fzepxh
RA: Fghzc arne fznyy fcehpr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

943 Logged Visits

Found it 893     Didn't find it 5     Write note 28     Temporarily Disable Listing 4     Enable Listing 4     Publish Listing 1     Owner Maintenance 7     Update Coordinates 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 123 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.