Skip to content

Donald Duck & Co #4 - Fetter Anton Traditional Geocache

This cache has been archived.

Octa Ceres: Hei harpix,

Det har nå gått 30 dager eller mer etter min forrige melding, og jeg har ikke registrert tilbakemelding om denne geocachen fra deg. På grunnlag av dette arkiveres derfor oppføringen til geocachen på nettsiden www.geocaching.com

Husk å fjerne eventuelle rester etter geocachen så snart som mulig, hvis den ikke er registrert i andre systemer. Dette for å hindre forsøpling.

Med hilsen
Octa Ceres, reviewer for Norge og Svalbard.

English version:

Hello harpix,

30 days or more has passed since my last message regarding this geocache. No answer or message has been registered, so I am archiving this geocache on the web page www.geocaching.com. Please remove any remains of the geocache, if it’s not registered in another location based game. This is to avoid littering from any remains of the geocache.

With regards
Octa Ceres, reviewer for Norge and Svalbard.

More
Hidden : 08/21/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:De sa det ikke lot seg gjøre, så her er den - en serie på i alt 13 cacher, alle i Bergensområdet, dedikert til de ulike karakterene i Donald Duck & Co! 12 av cachene, inkludert denne, er vanlige cacher som alle inneholder ett clue for å finne Donald sin cache. Der vil du finne linker til alle cacher i serien samt mye informasjon og historie om Donald Duck og vennene hans. Håper du liker serien!

Stor takk til Donaldredaktør Marius Molaug for tillatelser og innspill under utarbeidelsen av denne serien, og ikke minst for å sende meg en STOR pakke med flotte bytteting til cachene!!

This is one in a series of 13 cachens in Bergen dedicated to the characters in Donald Duck & Co. 12 of them, included this one, are traditional caches each containing a clue to find Donald's cache. In the description of that cache you'll find links to all the other caches and some information and history about Donald Duck and his friends. I hope yoy'll enjoy this series!
Fetter Anton - Gladstone Gander

Fetter Anton er sønn av Bestemor Ducks eneste datter Dora Duck. I likhet med Guffen er Anton Duck halvt gås, se slektstreet, og hans engelske etternavn er "Gander" som betyr nettopp gås!

Fetterene Donald og Anton har to ting felles; latskapen og følelsene for Dolly Duck. Dessuten er Anton ekstremt heldig mens Donald er utrolig uheldig. Disse fellestrekkene og ulikhetene kan summeres sammen til ett slektsforhold som ikke er av de beste! Mange historier handler om Donalds urokkelige tro på at han slå fetter Antons hell mot alle odds, og utgangen på disse hendelsene bidrar nok ikke til å gjøre forholdet bedre.

Anton Duck er så heldig at den skaffer ham alt han trenger og mye mer, han jobber derfor ikke. Engang tjente han 25 øre, noe han skammer seg såpass over at han gjemte pengene! Don Rosa karakteriserer ham slik: "Anton er uvillig til å gjøre noe som helst for å skaffe seg noe som ikke flaksen kan skaffe til veie for ham, og når ting ikke går hans vei resignerer han umiddelbart i visshet om at en full lommebok vil vente på ham rundt neste hjørne."

Donald Duck and his cousin Gladstone Gander have two things in commom; they're both lazy and in love with Daisy Duck. Also, Gladstone is extremely lucky while Donald is very unlucky. In sum, this mean that they are not the best of friends...

Don Rosa has commented on the character: "Gladstone is unwilling to make the slightest effort to gain something that his luck cannot give him, and, when things go wrong, he resigns immediately, certain that around the next corner a wallet, dropped by a passer-by, will be waiting for him"

Additional Hints (Decrypt)

Jnyy, oruvaq orapu, ybj

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)