Skip to content

<

Vikingabacken

A cache by camping4us Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/08/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
Sjöbergsvägen är förmodligen en trevlig mc-väg, som går mellan Stora Säby vid 276:an och Brottby. Den är väldigt backig med tvära kurvor, så ta det försiktigt. Några gårdar använder traktorerna på vägen, så det kan vara en del jord på vägbanan.

Den pietetsfullt restaurerade, omistliga herrgården Stora Säby torde ha uppförts 1659 av ståthållaren på Stockholms slott Johan Apelroth. Mangårdsbyggnad i karolinsk stil erhöll sitt nuvarande utseende med ytterpanel, fönsterluckor och pilastrar på 1760-talet. Den magnifika nordfasaden kröns av en elegant frontespis i barock. Byggnaden, delvis omgiven av en trädgård, flankeras av ett ålderdomligt knuttimrat ekonomihus och av en vacker flygel från 1700-talet.

Flera järnåldersgravfält förankrar gården Sjöberg i förhistorisk tid. 1638 omtalas Sjöberg som frälsegård och vid seklets mitt som säteri. Under krigs- och nödåren vid 1700-talets början, lämnades egendomen i likhet med Svistaholm att förfalla. Den vitmålade, naturskönt belägna 1700-tals byggnaden som idag utgör Sjöbergs mangårdsbyggnad var ursprungligen en flygel i en äldre gårdsanläggning. Även den andra flygeln är bevarad och i närheten spåras alltjämt grunden efter det äldre corps-de-logiet.

I de sluttande hagmarkerna på ömse sidor om landsvägen finns flera gravfält med för yngre järnåldern typiska gravformer. Ett av områdena, sannolikt det forna Svistas ättehage, innehåller inte mindre än ca 130 registrerade fornlämningar. På den yttersta udden av Vikingabacken, ursprungligen en ö i Garnsviken, står en runsten från 1000-talet. Den svårtolkade inskriptionen är gjord med sk vändrunor av en mindre skicklig runmästare. Det kristna korset vittnar om missionens landvinningar vid vikingatidens slut.

Innan man kommer fram till Brottby passeras Garns kyrkoruin. Svänger man höger in på gamla Norrtäljevägen, passerar man Husaån och kanotleden Långhundraleden och efter ett hundratal meter kan man vika av höger ner till Össebygarns kyrka.

För att hitta gömman måste man svara på följande frågor:
Vem restes stenen för? Antal bokstäver i namnet ger A.
Vad vätter ristningen mot? Antal bokstäver i ordet ger B.

Slutposition:
N 59° 31.(A*B*B+27)
E 018° 15.(A*A*B-11)

Burken innehåller från början loggbok, penna och lite bytessaker.

Additional Hints (Decrypt)

Phg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.