Skip to content

<

Brv

A cache by kompaski Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/09/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Brv čez Savo v Mednem / Suspension bridge over Sava river in Medno.


(SI) BRV ČEZ SAVO V MEDNEM

Viseči most, ki povezuje vasi Medno in Vikrče so po projektu inženirja Stanka Dimnika zgradili leta 1934. Kot je običajno pri tej vrsti visečih mostov, ima na vsakem bregu steber ter v betonske bloke sidrane jeklenice, ki napete preko obeh stebrov nosijo celotno težo mostu in (lahkega) prometa. Nenavadno za naše kraje je, da so se odločili most pokriti. Lesena konstrukcija pohodnega dela, ograja in strešna konstrukcija so zanimivost sami zase. Streha ponuja udobje uporabnikom mostu, njena glavna naloga pa je zaščita lesene konstrukcije in tako podaljševanje življenjske dobe mostu. Kot oblikovni element in dodatna zaščita pred močenjem konstrukcije s strani, je zunanji strani ograje dodana poševna lesena strešica po celotni dolžini mostu. Most je olajšal prečkanje Save prebivalcem Vikrč in Medna ter mnogim izletnikom, ki so se do Medna pripeljali z vlakom in uporabili novo izhodišče za vzpon na Šmarno goro. Dotlej so potnike čez Savo prevažali s čolnom ali manjšim brodom. Vse do vojne v letu 1941 so za prehod mostu pobirali mostnino. Mitnica je bila v majhni hišici tik pred južnim vhodom na most.

Most je bil temeljito obnovljen leta 1980. Spomladi leta 2002 je bil poškodovan v viharju, ki je v Mednu odkril več streh, ruval staro sadno drevje, podrl zadnji leseni kozolec iz nekdanje vrste sedmih kozolcev in podrl veliko drevja v gozdu. Poleti 2009 je bil most ponovno za krajši čas zaprt, saj so nepridipravi nanj porinili goreči plastični zabojnik za smeti. Kljub večji škodi na srečo ni bil poškodovan noben pomemben del lesene konstrukcije.

(Iz več virov zbral in uredil lastnik zaklada.)

Zaklad je skrit na mostu. Dostop do škatlice je varen in preprost, ničesar ni potrebno prestaviti ali odmakniti!
Brv uporablja mnogo ljudi, zato bodite pazljivi pri pobiranju škatle iz skrivališča in vračanju nazaj.

oak
Brv / Footbridge. Foto: Vane - kompaski.


(ENG) SUSPENSION BRIDGE OVER SAVA RIVER IN MEDNO

The bridge linking villages Medno and Vikrče was designed by engineer Stanko Dimnik and built in 1934. As usual for this type of suspension bridges, there are towers on each side of the river and securely anchored cables (steel wire ropes) suspended between towers for carrying weight of the bridge and traffic. Unusual for this region is the fact that bridge is covered! Wooden floor, railing and roof construcion is a sight for itself. Roof adds to the comfort of bridge users, but its main task is protection of the timbers from weathering and extending the life of the bridge. As design feature and additional protection against wetting the timbers from the side, a wooden roof is added on the outer side of railing. Bridge eased crossing of the Sava river for inhabitants of Vikrče and Medno and many tourists coming from Medno railway station to visit Šmarna gora. Until then all the river crossings were made by boat or small ferry. At first, until 1941, there was a toll to pay for crossing the bridge. A small toll shed was standing at the entrance to the bridge from Medno.

Bridge was renewed in 1980. It has been temporarily closed in 2002 due to the damage made by the strong winds that affected roofs of several houses, fruit trees and woods in the surroundings. In the summer 2009 it was closed for a short time again, after some hooligans pushed plastic garbage container onto the bridge and set it on fire. Luckily, no vital part of the wooden structure has been affected.

Geocache is hidden on the bridge. Access to the box is safe and simple, there is no need to move anything to reach it.
Many people use the bridge, so, please, be careful while picking the box from the hideout and returning it back.

Additional Hints (Decrypt)

2,2 z. Qehtv yrfrav fgrore frirebmnubqar btenwr zbfgh / 2.2 z. Frpbaq jbbqra cvyyne bs AbeguJrfgrea oevqtr srapr.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)