Skip to content

Haga tingshus Traditional Geocache

This cache has been archived.

wellner: .

More
Hidden : 08/18/2010
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Haga Tingshus


Haga tingshus är en byggnad belägen i Hagaparken inom Solna kommun alldeles norr om Stockholms innerstad.

Byggnaden invigdes den 14 januari 1907 och inrymde då lokaler för Sollentuna och Färentuna domsagas samt Södra Roslags domsagas häradsrätter. Det hade tagit knappt tre år, och kostat 135000 kronor att uppföra byggnaden som ritats av arkitekterna Fritz Ullrich och Eduard Hallquisth. En pampig villa i jugendbarock reser sig på en kvadratisk grundplan med fyra utskjutande hörnpartier. Ett valmat säteritak av svart plåt kröner den den gula byggnaden, vilken ursprungligen var vitputsad. Tingshuset inreddes med bland annat tingssal, bostad för tingshusvaktmästaren samt arrestlokal i källaren. Under byggandet av tingshuset hittade man en 2,7m djup så kallad jättegryta från istiden, som nu kan beskådas genom ett fönster i källarmuren mot sjösidan.

Södra Roslags domsaga flyttade till egna lokaler på Gärdet 1952. Samtidigt bröts Solna ut och bildade Solna domsaga, som blev kvar i byggnaden till dess ett nytt tingshus byggts vid Solna centrum år 1967. På 1970-talet lämnade också Sollentuna tingsrätt byggnaden och dess funktion som tingshus var över. Senare inrymdes där Statens strålskyddsinstitut.

Byggnaden som är statligt byggnadsminne har på senare år renoverats av ägaren Statens fastighetsverk och hyrs numera ut till ett privat företag.

Cachen är gömd vid de fönster som man kan beskåda jättegrytan genom.

Källa: Wikipedia.se


Haga courthouse is a building situated at Haga Park in Solna just north of central Stockholm. The building was inaugurated January 14, 1907. When it was built a Giants kettle that is 2,7 meters (9 feet) deep was found, It can be seen through a window on the sea side of the building.

The cache is hidden by the window which you can view the Giants kettle

Additional Hints (No hints available.)