Skip to Content

<

Housle plne vody

A cache by JolaLuba Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/15/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Pohodová keš, odlov je možný spojit s výletem od Matěje třeba přes Kozí hřbety do Roztok..

Na území Prahy bylo v nedávných letech zdokumentováno 291 pramenů a 25 jímacích štol s celkovou vydatností 170-250 litrů za sekundu, což představuje 15 až 21 miliónů litrů vody za den. Známými a vydatnými vývěry jsou prameny Housle a Zlodějka, které byly donedávna využívány blízkými obcemi jako zdroje pitné vody.

Na území Prahy 6, na severním svahu Liboce, Veleslavína a Střešovic, se nachází sedm jímacích štol historického hradního vodovodu z let 1540-1573. Ze štol vytéká celkem 25 litrů za sekundu, z toho 20 litrů za sekundu poměrně kvalitní vody. V Kunratickém lese, Kunraticích a Krči se nachází 12 menších pramenů. V hustě obydleném Podolí a Nuslích vyvěrají spíše známé než vydatné prameny - Topola (Libušin pramen) s vydatností desetiny litru za sekundu, Jezerka (který se zdá být vyschlý) a prameny v areálu plaveckého stadiónu. Stejně jako se dnes nevyskytují na území pražských obvodů 2 a 3 žádné prameny, je i území obvodu Prahy 10 prakticky bez pramenných vývěrů. I pod Karlovým náměstím asi 80 metrů jižne od kostela svatého Václava na Zderaze vyvěral Svatováclavský pramen, který obsahoval větší množství oxidu sírového, síran hořečnatý a vápenatý.

První z plánované série keší o pražských pramenech a studánkách Vás zavede k přírodní památce Housle (1982) v Lysolajích a ke stejnojmenné studánce.

U ní začíná nevelká naučná stezka (vznik r.2001; 1,3 km) procházkou erozní roklí (parametry rokle: nadmoř.výška 290-310 m, délka 250 m, hloubka 20-30 m) zaříznutou do zarovnané plošiny Hostivické tabule. Původně tu byl lom pro těžbu zvětralých pískovců. Během nedlouhé cesty se lze dozvědět z informačních tabulek o geologii, místní fauně i flóře. Takže jen krátce
..třeba, že na okraji svahu rokle jsou zbytky stepní vegetace - skupiny třešne křovité, jinak je rokle i okolí bohužel druhotně zalesněno především škůdcem trnovníkem akátem..
..třeba, že se tu vyskytuje motýl lyšaj lipový a lišejníkovec vroubený, dále střevlík zahradní, několik druhů ptáku, např. strnad obecný, mlynařík dlouhoocasý, drozd zpěvný, ze savců je zmíněn srnec, liška obecná a bělozubka šedá, častý je zajíc polní..
Chráněným územím neprotéká trvale žádný vodní tok, na pískovcových skalách místy roste vřes. Rokle končí strmou skalní stěnou, přes kterou po deštích přepadá vodopád.
Přírodní památka Housle patří ke geomorfologicky pozoruhodným útvarům hlavního města.

Vraťme se však na začátek. K pramenům. Víme, jak vznikají? Vznikají tam, kde hladina podzemní vody protne zemský povrch. Velká část dešťové vody vsakuje -infiltruje- póry hornin (třeba pískovci) nebo puklinami (třeba ve vápencích) do podzemí. Část vody spolu se vzduchem zůstává v pórech hornin (zóna provzdušnění – aerace), zbytek vsakuje ještě hlouběji, dokud nenarazí na vodou nerozpustné podloží nebo na hladinu podzemní vody. Tady se pak vytváří pásmo horniny nasycené –saturované- vodou, tedy zvodeň (s láskou vzpomínám na svého tatínka, hydrogeologa, který tohle slovo do terminologie vymyslel a zavedl). Z hladiny podzemní vody část vzlíná vzhůru, vzniká tak kapilární třáseň, podzemní voda je v nepřetržitém pohybu, její proudění je ale pomalejší než u vody povrchové.

Z naší „houslové“ studánky vyvěrá pramen, považovaný za zázračný. Zásobuje vodou Lysolajský potok, který odtud teče k Břetislavce a k Šáreckému potoku, do něhož se vlévá. Zázračnou studánku hlídá barokní kaple s obrazem Panny Marie Sedmibolestné z roku 1863, o kterou v současné době pečují sestry dominikánky, žijící v Lysolajích. Kaplička spolu se starým sadem nad ní tvoří malebný vstup do rokle. Místní tradice opravdu věří v její léčivou schopnost. Jedná se o mimořádně kvalitní pitnou vodu, jejíž kvalitu 4x ročně zkoumá akreditovaná laboratoř. Výsledky analýzy jsou vždy zveřejňovány na vývěsce u pramene a v Lysolajském zpravodaji. Pro zajímavost byla zhruba před šesti roky odebrána voda k rozboru u pramene potoka, tj. v místě zázračné studánky a pak u soutoku se Šáreckým potokem. Znečištění potoka bylo tak strašné, že z bezvadné pitné vody byla na soutoku splašková stoka.

Člověk pro svou činnost a existenci potřebuje stále víc a víc vody, jejíž velkou část čerpá z podzemních zásob, které rapidně klesají a v budoucnu by tento stav mohl představovat ještě daleko naléhavější problém než v současnosti. Je čas opravdu začít s vodou šetřit a přemýšlet jak..

Mezi mnoha podobnostmi,
které má čistá voda s ctností
není zajisté nejméně významná ta,
že se obě mnoho chválí
a málo se o ně dbá.

G. Ch. Lichtenberg

...Jedná se o pochod v rámci projektu "Voda ze strechy Evropy - Eurorando 2011". V blízkosti startu bude za prítomnosti zástupcu MC Praha - Lysolaje a MC Praha 6 proveden odber vody ze Zázracné studánky potoka Housle, která doputuje až do Lví kašny ve španelské Granade.

(Z informace o pochodu KČT, který se konal 7.dubna 2011 a na nemž byla zastoupena též kacerská verejnost, pardon, tajemnost :o)

O keši:

POZOR: 15.4.2012 byla posunuta na jiné místo v zájmu zotavení geodálnic.

Krabička lock & lock 14,5 x 10,5 x 7 cm.
prosím nechodte prímo za šipkou od severu, kde nejspíše narušíte soukr.pozemek, do Houslí vede pohodlná cesta okolo studánky (od konecné autobusu chodníckem dolu), od ní ke keši se pak budete muset jen kousíček vysápat :o)..
Keška je zařazena do projektu Zpět k pramenům, zapište si bonusové číslo v ní uvedené
Zdroje:
Spojení:
  • bus 160 Dejvice - konečná Lysolaje, přímo u studánky (pozor! o víkendech jezdí jen 1x /hod)
  • bus 107, 147 Dejvice - st. Kamýcká, asi 1.5 km od studánky

Additional Hints (Decrypt)

cnuýy / fgho

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.