Skip to Content

This cache has been archived.

BudokanTB: No longer geocaching

More
<

Twilight

A cache by BudokanTB Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 5/26/2010
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Spillet findes kun på engelsk, men hvis der er nok interesse for det vil jeg lave en dansk-version. Hvis du er interesseret i en dansk-version af spillet så skriv til mig via min profil

VELKOMMEN TIL

Twilightlogo

Længde: 11,50km - 16,30km


Rutén kan tages som man ønsker men det er nok at foretrække at man benytter bil det meste af tiden. Ved en af zonerne opfordres man til at parkere. Her er der påkrævet p-billet. Da jeg var ude og teste benyttede jeg denne p-plads og da jeg tog afsted havde jeg brugt 13 kr på parkering så det er ikke alverden man skal af med. Man skal dog være opmærksom på at hvis man ikke bruger dankort til p-betaling er det en god ide at betale for 2 timer da man afhængig af udfald af spillet og gåhastighed godt kan komme i lidt over 1 time

Hvis du mener at du har modet og tør tage nogle chancer selvom der kan være konsekvenser så kom med når vi åbner et nyt kapitel i historien om menneskepigen Bella Swan som forelsker sig i den guddommelig smukke vampyr Edward Cullen. I dette eventyr vil du udover Bella og Edward også møde Edwards søster Alice Cullen og den dødsens farlig vampyrsporhund James. Hvis du skulle vælge at tage chancen og tage med på dette eventyr er der kun en ting at sige.

Held og Lykke!

Dette er min første wherigo som er lavet med Urwigo. I starten fandt jeg Urwigo utroligt svært fordi jeg havde en del elementer som jeg kendte fra Wherigo Builderen men som jeg ikke kunne finde i Urwigo. Men efter at havde set Vollers Tutorial som er en 12 kapitler lang videopræsentation af Urwigo finder jeg programmer meget enkelt. Jeg har forsøgt at lave denne wherigo så brugervenlig som muligt. I modsætning til mine 2 tidligere wherigo-caches er zonerne i denne synlig når de har betydning for din videre færden. Programmet er bygget op sådan at hver gang der sker noget hopper programmet til hovedsiden. Hvilket vil sige at når man kommer ind i en zone, løser en opgave, møder en person eller der sker en ændring i spillet kommer hovedsiden frem. Dog! har jeg oplevet at der nogle gange kan gå 2-3 sekunder. Det er ikke en fejl i programmet. Men simpelthen fordi programmet er proppet med variabler og interaktioner ved nogle af zonerne og derfor kan det god lige tage GPS'en et par sekunder at få det hele til at ske. Men i hvert fald. Når hovedsiden popper frem kan man være sikker på at alt det der skal ske er sket.

Når du er klar og har læst og forstået overstående kan du finde filen her.

God Fornøjelse!

OBS! Hvis du sidder og er igang med at lave en wherigo eller du overvejer at lave en så kan du altid kontakte mig. Jeg tester gerne dit program igennem eller hjælper dig med idéer hvis det er det du skal bruge. Jeg kan også hjælpe dig hvis du har en fejl som du ikke kan finde/rette selv, og jeg deler også gerne ud af mine egne råfiler så du kan se hvordan jeg har opbygget mine wherigo-programmer. Jeg har dog den betingelse af ingen af mine råfiler bliver brugt til at snydeløse mine wherigo-caches eller bilver misbrugt på anden vis. Råfilerne er kun til inspiration.

Hvis du skulle være interesseret i support eller få lidt inspiration. Kan du kontakte mig via min hjemmeside. Du skal blot klikke på kontakt-linket som du finder i bunden af alle siderne og så skal du i drop-down menuen vælger Urwigo Support.


Tak til Geodude_DK for at have gennemtestet denne wherigo
Skulle du opdage en fejl når du er ude i marken så kontakt mig (vælg andet i årsagsfeltet)


Firstfinder: jens.ove _____________________________________________________________________

WELCOME TO

Twilightlogo

Length: 11,50km - 16,30km


You can take the tour as you like but a car is maybe a good idea. You can't drive all the way to all of the zone so sometimes you have to park the car. One of the zones is a parkinglot where you have to pay a fee to park. When i tested the game it cost me 13 DDK for parking. If you don't use a card to pay for parking it's a good idea to pay in cash for 1½ to 2 hours so that you don't get a ticket. The price is 12 DDK for an hour and so on.

If you believe that you have the courage and you dare to take any chances even though there may be consequences then comes with us as we open a new chapter in the history of the human girl Bella Swan who falls in love with the divine beautiful vampire Edward Cullen. In this adventure you will besides Bella and Edward also meet Edwards sister Alice Cullen and the deadly vampire bloodhound James. Should you choose to take a chance and go on this adventure, there is only one thing to say.

God Luck!

This is my first wherigo created with Urwigo. Initially I found Urwigo incredibly difficult because I had some elements whith I knew from Wherigo Builder but I could not find them in Urwigo. But after having a look at Vollers Tutorial which is a 12 chapters long video presentation of Urwigo I now find the program very simple. I have tried to make this wherigo as user friendly as possible. Unlike my two previous wherigo-caches the zones in this one is visible when they are needed. The program is structured so that every time something happens the program jumps to the main page. Which means that when you enter a zone, solve a task, meet a person, or there is a change in the game the main page is coming op. However! I have experienced that sometims it can be two to three seconds before anything happens It's not a bug in the program, but simply because the program is full of variables and interactions in some areas, and therefore it may well take the GPS a few seconds to make it all happen. But  when the main page pops up you can be sure that everything that should happen has happened.

When you are ready and have read and understood the above you can find the file here.

Enjoy!

Attention! If you have started making a wherigo your own or you are considering making one. You can always contact me. I can test your program through or help you with ideas if that is what you need. I can also help you if you have a bug that you can’t find / correct yourself, and I can share my Raw-files so you can see how I have built my wherigo programs. However, I have that condition that none of my Raw-files are used to cheat solve my wherigo-caches or abusing in other ways. Raw-files are only for inspiration.

For contact enter my site and  in the scrollbar you select “Urwigo Support”

Translation of contact-site on my homepage:
- Hvad er årsagen til din henvendelse? - What it your purpose of your mail
- Uddybende forklaring - Explanation in details
- Navn - Name
- evt. Hjemmeside - Homepage

 


Thanks to Geodude_DK for testing this wherigo
If you find a bug while play this wherigo then contact me (choose andet/other in the reasonarea)

Firstfinder: jens.ove

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

91 Logged Visits

Found it 84     Didn't find it 3     Write note 1     Archive 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.