Skip to content

Zdrava voda ze sesuvu - Priluky EarthCache

Hidden : 05/21/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Studánka leží 40m od točny trolejbusu. Auto je možné zaparkovat na protějším břehu řeky hned za mostem. K pramenu se dostanete po světly řízeném přechodu. Na další zastavení se dostanete po veřejných polních cestách. The spring is located 40m from the terminal station of public transport. You can park car on opposite side of river, just behind bridge. There is safe pedestrian crossing which will bring you to the spring. Following cashes are accessible via public unpaved roads.

Lokalizace: Na východním okraji Zlína v místní cásti Príluky. První zastavení (studánka) leží cca 40 m od točny trolejbusu. Na další zastavení se dostanete po verejných polních cestách.

Location: The cash is located on the East end of the Zlín town in its part called Príluky. The spring is located 40 m from the terminal station of public transportation. Following cashes are accessible via public unpaved roads.

Co je tam zajímavé: Na zacátku 60´ let vznikl na svahu orientovaném k severu rozsáhlý sesuv. Protože ohrožoval existující zástavbu a predpokládalo se, že by se mohl pohybovat dále do údolí Dřevnice, kde by ohrozil silnici ve smeru na Želechovice a také železnici, bylo pristoupeno k jeho sanaci. Jako na jednom z prvních míst v Ceské republice zde byly k jeho stabilizaci použity tzv. horizontální odvodnovací vrty. Jedná se o vrty zahloubené pod mírným sklonem do svahu. Jejich cílem je odvádet podzemní vodu z nitra sesuvu. Pokud se podarí vrtem odvodnit okolí smykové plochy sesuvu, dojde vetšinou k jeho stabilizaci. V prípade príluckého sesuvu se to podarilo na výbornou a jeden z šesti vrtu je dnes používán jako zdroj kvalitní pitné vody. Studánka, kterou pri jeho ústí upravilo mesto je na obrázku dole.

Od studánky vás GPS zavede vzhuru do kopce, kde za dreveným krížem uvidíte na kraji lesa výraznou „mez“. Ve skutecnosti se jedná o cást spodního okraje sesuvu, který vznikl v 60´ letech. Mužete od kríže pokracovat smerem do kopce pres tuto „mez“ a v lesíku si prohlédnout výrazné zmeny povrchu sesuvu. Všímejte si boulí, terénních vln a drobných sníženin. To všechno vzniklo behem pohybu sesouvajících se hornin a pudy. V 60´ letech došlo ke znovu obnovení pohybu starého sesuvu, jehož odlucná stena (pocátek) je v horní cásti svahu a dnes je tam umísteno napajedlo pro dobytek.

 

Proc se tam jít podívat:

Behem prvního zastavení se mužete obcerstvit kvalitní a chladivou vodou z horizontálního odvodnovacího vrtu – studánky. Když se od kríže (druhé zastavení) vydáte dále do kopce, uvidíte zajímavá místa vzniklá v dusledku pohybu hornin a pudy, kterých by jste si jinak vubec nevšimli. Od napajedla (tretí zastavení) se vám otevrou zajímavé výhledy do údolí Drevnice.

 

Co se mužete priucit:

Nekterá technická opatrení stabilizující sesuvy je nutné kontrolovat po celou dobu, kdy mají plnit svou funkci. To je prípad i horizontálních odvodnovacích vrtu, u kterých se sleduje kolísání množství vytékající vody behem rocního cyklu. Provést tuto kontrolu bude vaším úkolem pro získání logu.

 

Výsledky předchozích měření: Graf na obrázku k listingu ukazuje vydatnost „pramene“ (horizontálního odvodnovacího vrtu) v litrech za sekundu jak je zmerili jednotlivý hráci geocachingu. Modre jsou jednotlivá merení hrácu, cervená cára predstavuje klouzavý prumer. Vydatnost kolísá podle srážek, to znamená, že odvodňovací vrts je pořád účinný a to i zřejmě přesto, že ho nikdo neudržuje - nečistí! Data v grafu jsou naprosto unikátní, bez vaší podpory a pomoci by je nebylo možné získat a mohou sloužit dobré veci. Dekuji. Další informace nejen o sesuvech v okolí Zlína mužete najít na webu - www.sesuvy.cz

Log:

- Pomocí nádoby o známém objemu, zmerte vydatnost studánky (stopujte za jak dlouho se naplní napr. láhev o objemu 1,5 l a tuto hodnotu prepocítejte na litry za sekundu. Merení opakujte aspon 3x a z nich pak udelejte prumer).

- Vyfotografujte odlucnou stenu starého sesuvu, pod kterou je umísteno napajedlo pro dobytek.

- Napište jaká opatrení ke stabilizaci sesuvu jste videli behem své návštevy.

 

Large and very dramatic landslide occurred on the north facing slope at the begining of the 60´. Since it threatened and also in some cased damaged existing housings and its further movement towards the main road and railroad running through the Drevnice River valley was probable, remediation works were performed. They should stop the movement of the landslide which lasted for several months after its occurrence and also stabilize the slope for the future. Both of these aims were achieved using quite unique technique of “horizontal drainage drillings”. This technology was new at that time in the Czechoslovakia. These drillings have very shallow dip out of the slope and they should drain underground water from the vicinity of plane along which the movement of soil and rocks occurs. This should stabilize the landslide movement. In the case of this landslide the drillings have performed very well. Three out of six total drillings still drain water out of the slope. One of them have been later adapted as a spring and many people are coming to get very good quality drinking water. Its quality is regularly checked by local authorities. Next cash is located upslope from the spring. You will see more than 1 m high terrain step behind wooden cross. It is actually toe of the landslide accumulation. In the forest on top of this terrain step you can appreciate very distinct and clear terrain surface changes caused by landslide movement. You will see rouged terrain with “waves” and small depressions. Landslide from the 60´ only reactivated much older landslide which main scarp is located several hundreds meters further upslope. It has appearance of steep, 4 m high slope covered by trees bellow which large plane with spring for cattle is located.

 

Why to see this site:

You can refresh yourself by a high quality water at the first cash (the spring). From the very top of the slope (the scarp of old landslide) you will have nice view on the Drevnice River valley and surrounding hills.

 

What can you learn:

Many technical remediation works stabilizing landslides require long term maintenance. The horizontal drainage drillings are typical examples. The flow of water from the drillings is used as indicator of their efficiency. If it stops after time it can mean that the performed tubes inside the drills got blocked and their cleaning needs to be performed.

 

Spring flow:

The chart in listing shows spring yield of the horizontal drainage in litres per second as was measured by geocaching players (blue dots) and its average (red line). The yield vary depedning on precipitations. It clearly shows that the drainage is still working!!

 

Log:

- Measure yield of the spring (measure time which is needed to fill a bottle of known volume and recalculate it to liters per second). Repeat the measurements for 3 times and give an average value.

- Take and send me a picture of the main scarp of the old landslide.

- List measures to stabilize the landslide area which you seen during your visit.

Additional Hints (No hints available.)