Skip to Content

This cache has been archived.

Crown86: Skoj med så många som har tagit denna med åren. Men nu får någon annan chansen att hitta på något skoj bland alla mugglare.

More
<

Brunnsparken

A cache by Crown86 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/21/2010
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Brunnsparken
På bilden syns en del av Brunnsparken, bakom bussen kan du se en bit av "Johanna i Brunnsparken". Själva bron på bilden är fontänbron och längst fram på bilden ser du lejontrappan.

Brunnsparken, är en central plats mellan Nordstan och Arkaden i Göteborg, och mellan två av Göteborgs äldsta gator, Norra och Södra Hamngatan. Med sin centrala placering "Inom Vallgraven" och mitt bland flera köpcentrum är platsen en populär mötesplats.

Platsen domineras av spårvagnshållplatserna som omgärdar Brunnsparken från tre håll. Tillsammans med Drottningtorget strax österut fungerar Brunnsparken som ett nav för spårvagnstrafiken i Göteborg som nästan alla linjer passerar. Detta kompletteras av Centralstationen och Nils Ericsonterminalen till ett centrum för all kollektivtrafik i Göteborg. Brunnsparken är en av Sveriges mest trafikerade kollektivtrafikknutpunkt med omkring 120 spårvagns- och 130 bussavgångar i timmen i rusningstrafik, det vill säga 4 avgångar i minuten, på 10 hållplatser Som jämförelse kan nämnas att Stockholms tunnelbanas stora knutpunkt T-centralen har 120 avgångar i timmen. Då Brunnsparken sammanlagt har 250 avgångar per timme (både spårvagn och buss), är den troligtvis den mest trafikerade räknat i antalet avgångar.

År 1822 fanns det en anlagd park på denna holme i Stora Hamnkanalen, och 1834 uppförde innehavaren av apoteket Kronan, Hans Jacob Cavallin, ett brunnshus av sten på denna plats, som därefter fick sitt nuvarande namn.

Denna hälsobrunn blev flitigt besökt mellan åren 1834-1858, och en av besökarna var Esaias Tegnér som drack brunn här 1837. År 1858 upphörde verksamheten, men då fick en flygel av brunnshuset göra tjänst som varmbadhus, fram till 1879 då samtliga byggnader revs. Bakom varmbadhuset öppnades den 23 juli 1867 "En liten shop, hvilken lär blifva en ganska angenäm och besökt tillflyktsplats under de dagar, då sommarens sol molnfri utgjuter sina gyllene strålar öfver en smägtande fotgängare. I denna shop kommer nämligen kolsyrade vatten, lemonader och andra förfriskande drycker att tillhandahållas allmänheten till priser, hvilka afsevärdt understiga de hittills vanliga". Byggnaden hade ritats av stadsbyggmästare Hansson, tillverkats på Bark & Warburgs snickerifabrik och målats av L. Rubenson "...med den smak, som alltid utmärker dennes arbeten". Den förste ägaren till "denna både angenäma och gagneliga inrättning" hette J. G. Leufvenmark.

Första gången det finns dokumenterat att platsen kallades Brunnsparken var i Göteborgs och Bohusläns calender för året 1847, men officiellt fick parken sitt namn först 1863 då planteringarna väsentligt hade förbättrats.

Ursprungligen var det som är Brunnsparken idag en holme i Stora Hamnkanalen med namnet Järnvågsplatsen (1753) efter den järnvåg som funnits där sedan 1624. Arbetet med denna järnvåg påbörjades 1683 och slutfördes 1690. Järnvågen flyttades 1785 till Järntorget, och i storbranden 1813 brann den sista resten av järnvågen ned i Brunnsparken. År 1861 fylldes den del av Stora Hamnkanalen igen, söder om "holmen", som nu bildar Södra Hamngatan.

1752 blev Niclas Jacobssons sockerbruk (ett "Såkkerraffinaderiwärk") vid Södra Hamngatan färdigt, där arkitekten Carl Hårleman hade gjort ritningarna. Sockerbruket ägdes senare av Pontus Fürstenberg. Det skadades genom brand den 2 mars 1792, men fanns kvar ända fram till 1841, då verksamheten upphörde. Delar av dess grunder finns fortfarande kvar under Hotel Palace.

I april 1913 anlades en underjordisk pumpstation vid Brunnsparken.

I den västra delen av Brunnsparken finns en fontän med statyn Såningskvinnan. Konstverket invigdes på Johanna-dagen den 21 juli 1883, och kallas därefter populärt även Johanna.

Statyn skapades av Per Hasselberg och göts i brons av Gruet Jeunes i Paris, till del finansierat av den närboende Pontus Fürstenberg. Originalet i gips återfinns på Göteborgs konstmuseum.

På platsen för statyn låg fram till 1820 administrationsbyggnaden för stadens järnväg.

Platsen omnämns i bland annat julsången "Jul", inspelad av bland andra Snowstorm och Thorleifs, i sången är det någon som gråter här i juletider. Brunnsparken nämns också i låten Alla vägar bär till götet. I rockgruppen Motvinds låt Göteborg (1977) omnämns "fyllona i Brunnsparken". Kai Martin och Stick! har besjungit "Johanna i Brunnsparken".

Bilden ovanför är tagen mot brunnsparken och fontänbron, på bilden syns även lejontrappan. Fontänbron, är en bro i centrala Göteborg, som går över Hamnkanalen väster om Brunnsparken. Bron förbinder den norra delen av Östra Hamngatan med den södra. Den har sitt namn efter konstnären Per Hasselbergs verk Såningskvinnan, i folkmun kallad "Johanna i Brunnsparken", som invigdes 21 juli 1883 (Johannadagen). Såningskvinnan står här placerad i en fontän.

Trots att vanlig biltrafik inte är tillåten på bron är trafiken på bron mycket livlig, med spårväg, bussar, taxi, cyklar och fotgängare.

Den första bron på platsen uppfördes 1624 av stadsbyggmästare Jan Jakobssen med hjälp av två timmermän och trettio stadssoldater. Bron var av trä och kallades både Stora Bron och Torgbron.

År 1638 fick bron ny pålning samt blev rödmålad, bron gick då även under namnet Röda bron. Samtidigt sattes fyra krönta lejonfigurer upp vid brofästena. De fem alnar höga lejonen, gjorda av bildhuggaren Hans Swant, skulle påminna om lejonet i Göteborgs stadsvapen. Bron kom då att få namnet Lejonbryggan eller Lejonbron. Lejonfigurerna blev så slitna att de togs ner 1673. I början av 1700-talet ersattes hela bron med en ny träbro och bildhuggare Nils Läsberg fick då i uppdrag att skapa fyra nya lejon.

Träbron revs 1733 och ersattes av en stenbro med tre brovalv som stod klar 1735. Ritningarna gjordes av stadsingenjör Bengt Wilhelm Carlberg. Bron försågs med nya lejon, utförda i gotlandssten. 1785-88 sattes dessa upp på piedestaler. Denna bro kom också att kallas Hästbryggan i folkmun, på grund av den försäljning av hästar och kreatur som förekom här.

Östra Hamngatans sträckning gick 1861 ut över Brunnsparken, då kanaldelen lades igen, och år 1864 revs Lejonbron och en ny bro i järn byggdes. Bron breddades 1914 och året därpå byggdes en toalettinrättning nere i bron, kallad "Kabinettet", vilken betjänade allmänheten fram till slutet av 1980-talet då den revs. Lejontrappan, flankerad av två liggande lejon i brons, uppfördes då mot Hamnkanalen i väster. De båda lejonen är gjorda av skulptör Camilla Bergman och invigdes 6 november 1991.

Text mestadels från Wikipedia.

free counters

Additional Hints (Decrypt)

[SWE] Onxbz uåyycyngfxhera v zvggra, haqre eäpxrg, zntargvfx. (Fngryvgovyqre cå trbpnpuvat.pbz uwäycre zlpxrg qå TCF-zbggntavat äe qåyvt cå cyngfra)

[ENG] Oruvaq gur ohf/genz furygre va zvqqyr. Haqre gur onaavfgre/envy, zntargvp. (Fngryyvgr cvpf ba trbpnpuvat.pbz ner ernyyl urycshy, fvapr erprcgvba vfa'g gur orfg ba cynpr)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.