Skip to content

Nordvärmlands torn - Röknölen Multi-cache

Hidden : 05/14/2010
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Panorama Höljessjön

SE
På en av Värmlands högst belägna punkter, berget Röknölen (677 m ö h), finns ett gammalt brandtorn som erbjuder en hänförande utsikt över skogar, sjöar och berg runt omkring och över gränsen in i Norge.
Tyvärr finns det inte mycket fakta om tornet tillgängligt idag. Men medan många brandtorn som tillkom under det tidiga 40-talet är trebenta är denna här liksom tornet i Ekshärad fyrbent vilket tyda på att den byggdes under det sena 30-talet. Som många brandtorn ifrån denna tiden har den antagligen även används till flygspaning längs gränsen under andra världskriget (luftbevakningstorn).
Efter den övre plattformens konstruktionen och högen med spillror vid tornets fot att döma verkar det tidigare också har funnits den typiska lilla stugan som skydd för brandvakterna på tornet (jfr. bild brandtorn nävernäsan). Där uppe satt brandvakterna dag in och dag ut under hela sommarsäsongen med sin kikare och en karta framför sig för att kunna pejla in skogsbrandens position och sedan rapportera den via telefon till centralen. När det statligt finansierade brandflyget tog över skogsbrandövervakning under 50 och 60 talet förlorade tornen sin funktion och många har sedan dess rivits (se t.ex. GC1EXRQ Honkamakk).
Tornet är i fin skick. Ändå sker allt klättrande på tornet på egen risk! För att hitta cachen är det faktiskt inte nödvändig att klättra upp! Däremot kommer du i så fall att missa den fina utsikten!

Den drygt en kilometer långa stigen till tornet börjar vid Havsvallsätern, där det även finns en bra plats att parkera bilen intill skogsvägen. Det är även möjligt att ta sig till tornet på mindre skogsvägar norrifrån. Kolla bara vägen innan du använder den så att du inte fastna så långt ute i vildmarken!
Även sommartid rekommenderas kängor eller gummistövlar på stigen till tornet! Vintertid kan cachen bara nås av "hardcore-cachare" på snöskor!

Vänligen lämna inte mat eller godis i cachen eftersom det finns många vilda djur hät uppe som skulle bli attraherade av lukterna!

ENG
At one of Värmlands highest places, mount Röknölen (677m above sea level) you will find an old forest fire-watchtower that offers a magnificent view over forests, lakes and hills around and wide into the neighbouring Norway (its just about 6km to the border at the northern end of the Höljes water reservoir).
Unfortunately there are not many facts available about the tower anymore. But while many watchtowers from the 1940s have a triangular shape this ones, as well as the one in Ekshärad, has a square base which indicates that it might even originate from the 1930s. As many similar towers along the border it might also has been used for air surveillance under the 2nd world war.
Based on the construction of the upper platform and the pile of debris at the base of the tower it is possible to conclude that there must have been the typical small hut as shelter fore the fire watchmen (cp. picture brantorn nävernäsan). Up there they were sitting all day long under a whole summer with a pair of binoculars and a map to take a bearing of the forest fires position and to report them by telephone. When the state financed airborne forest fire control took over in the 1950s and 60s all forest fire-watchtowers lost their function and many of the have bee torn down now (cp. GC1EXRQ Honkamakk).
The tower at Röknölen ist still in good state. Nevertheless is all climbing at own risk! To find the cache you don’t need to climb up but you will miss the magnificent view!

The about one kilometre long, steep trail begins at the former mountain pasture “Havsvallsätern” where you can even find a good place to park your car beside the forest road. It is even possible to get close to the tower by small forest roads on the northern slopes of mount Röknölen. Please check the road conditions before using those roads so you don’t get stuck so far out in the wilderness! Even in summertime hiking boots or even rubber boots are recommended on the trail. In wintertime it is only accessible for "hardcore geocachers" with snowshoes!

Please don’t leave any food or sweets in the cache. As it is placed in the wilderness everything smelly that attracts wild animals (i.e. wolfs, bears, lynx) should be avoided!


Brandtornet Röknölen Brandtornet Nävernäsan
Brandtornet Röknölen Brandtornet Nävernäsan

Variabler/ variables
A= antal trappsteg totalt/ total number of steps in the 3 stairs
B= antal trappsteg per trappa / number of steps per single stair
C= golvplankor på översta plattformen/ number of floor boards at the upper plattform
D= golvplankor på våning ett eller två/ number of floor boards at the 1st or 2nd level

Slutgömman/ Final location
N 60° 58.???
E 012° 35.???

N = A*B + C*D + 81
E = C*C+B*5 + 5

Additional Hints (Decrypt)

[SE] haqre bpu zryyna fgra [ENG] haqre naq orgjrra fgbarf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)