Skip to Content

<

Kilsbergsförkastningen/ Kilsbergen fault

A cache by mathog Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 8/20/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


På Svenska / In EnglishKilsbergsförkastningen/ Kilsbergen fault


Närkeslätten/ The plain of Närke

I samband med att berg bildades i Centraleuropa för 250 miljoner år sedan uppstod sprickor i jordskorpan. Längs dessa sprickor försköts marken i höjdled och bildade ett naturligt ”trappsteg”. På detta sätt kom Kilsbergen att höja sig över Närkeslätten. En spricka av detta slag kallas förkastning.

Från Närkeslätten framstår Kilsbergsförkastningen mycket tydligt, och har gett upphov till namnet De blå bergen. I väster finns ingen motsvarande förkastning, utan övergår omärkligt i de värmländska skogshöjderna. Här vid Falkaberget i Rosendal finns den kanske högsta och mest markanta förkastningsbranten längs Kilsbergsförkastningen.

För att logga denna earthcache som hittad ska du utreda följande punkter:


 1. Mät höjden på förkastningen vid givna koordinater.
 2. Vilken sida av förkastningen har höjt sig över Närkeslätten?
 3. Vilken bäring har förkastningen?

  Skicka svaren på frågorna med e-post till cacheägaren.

 4. Om du vill kan du bifoga en bild på dig med din gps framför förkastningen, eller uppe på toppen med Närkeslätten i bakgrunden.

Logga inte utan att skicka svaren. Loggar utan mailade svar raderas. Om något är oklart kontaktar jag dig. Och skriv inte svaren i loggen.

Använd stignätet för att ta dig till och från de olika mätpunkterna. Tänk på att inte klättra, eller gå för nära stupet utan säkerhetsutrustning. Fågelvägen är oftast inte bästa vägen!

Trevlig caching!When mountains were formed in Central Europe for 250 million years ago, there were cracks in the crust. Along these cracks the ground shifted in height and formed a natural "steps". In this way came Kilsbergen to rise above the plain of Närke. A crack of this kind is called fault.

From the plain of Närke Kilsbergen fault seems very clear, and has given rise to the name The Blue Mountains. In the west there is no corresponding fault, but passes unnoticed in the forest hills and mountains of Värmland. Here at Falkaberget in Rosendal you will find the highest and most distinguished fault in Kilsbergen.

To log this earthcache as found you should work thru following tasks:


 1. Measure height of the fault at given coordinates.
 2. Which side of the fault has risen above the plain of Närke?
 3. What bearing has the fault?

  Send answer to questions by email to cache owner.

 4. Optional is to attach a picture of you with your gps in front of the fault, or at the top with the plain of Närke as background.

Do not log your visit without sending your answers to cache owner. Logs without mailed answers will be deleted. If there is a problem I'll contact you. Please, don't post answer to questions in your log.

Happy caching!

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

116 Logged Visits

Found it 115     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 87 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.