Skip to Content

Traditional Geocache

Torpa by

A cache by Hallén Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 5/28/2010
In Västra Götaland, Sweden
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Denna cache tar dig till den östra gränsen för Torpa by. Själva byn låg nedanför berget där idag skolan ligger. Det finns idag inte mycket kvar av byn, de sorgliga resterna av en stenmur som är förstörd av framdragandet av en kraftledning, är det tydligaste spåret. Väl över 100 meter bort finns några gravar, troligen från järnåldern. Kanske är gravarna en rest av bygravfältet till Torpa by eller dess föregångare.


Torpa by omnämns för första gången i skrift under slutet av medeltiden. Det är inte några utförliga beskrivningar som ges i de medeltida dokumenten, endast namnen på personer vilka varit bosatta på gårdarna i byn.
Vid mitten av 1500-talet upprättades de första jordeböckerna, (förteckning över gårdarna i landet för att bedöma skattekraften), över området. I dessa får man veta att Torpa by bestod av fyra hemman.
När staden Nya Lödöse åter flyttades till sin ursprungliga plats vid Säveåns mynning efter Nordiska sjuårskriget tilldelades staden rättigheter ibland annat Torpa by. Om denna donation förverkligades är oklart, det finns motstridiga uppgifter. Kopplingarna till Nya Lödöse är spännande. Om du kommer till området med spårvagn är det troligt att du kliver av vid Tingvallsvägen, ett märkligt namn på en hållplats och på den närliggande gatan kan det tyckas! Men det sägs att det funnits en tingsplats nära Valåsen. Det bekräftas delvis genom äldre kartor där man kan se att det finns en gammal avrättningsplats i backen upp mot nuvarande Östra sjukhuset, ganska nära jssons cache Valåsen #2.

Följande gårdar ingick i Torpa by:
Torpa Persgården (Prästgården). Namnet är känt sedan år 1697. Under lång tid räknades gården som en del av kyrkoherdens inkomster, men han bodde inte på gården. Istället var den utarrenderad. Under 1800-talets slut köptes gården av Säveåns trävaru AB. År 1926 sålde ”bolaget” nästan alla sina gårdar i Örgryte, inklusive Persgården till Göteborgs stad.
Torpa Nordgården. Gården var i äldre tid frälse men drogs in till kronan under reduktionen under 1690-talet. Under 1790-talet var superkargören Anders Boethius kortvarigt ägare av gården, så det finns en liten, ganska svag, koppling till det stora Ostindiska äventyret. Kring år 1900 såldes gården till Säveåns trävaru AB och sedan till Göteborgs stad år 1926.
Torpa Mellangård eller Storegården. Även denna gård var frälse. Kronan försökte dra in gården till kronan i samband med reduktionen, men det lyckades aldrig. Även denna gård köptes av det stora trävarubolaget och blev sedan såld till Göteborgs stad år 1926.
Torpa Sörgården. Före Nordiska sjuårskriget var denna gård en del av Hospitalet vid Nya Lödöse. men Hospitalet förstördes under kriget och tanken var att denna gård skulle ha donerats till staden i samband med återuppbyggandet. Men det är oklart om det verkligen genomfördes. Staden köptes på samma sätt som övriga gårdar i Torpa by av Göteborgs stad år 1926.

Additional Hints (Decrypt)

Fgra bpu onex

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

221 Logged Visits

Found it 210     Didn't find it 6     Write note 3     Publish Listing 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 9 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated: on 11/15/2017 3:39:26 PM (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada) (11:39 PM GMT)
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page