Skip to content

Peage Mystery Cache

Hidden : 05/28/2010
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Peážní spojení v železnicní doprave je používání železnicní trate na cizím území na základe dohodnutých podmínek. Typickým príkladem je spojení dvou míst v jedné zemi železnicní tratí pres území jiné zeme. Mezi cesko - nemeckými peážními tratemi je velmi zajímavý železnicní úsek mezi Františkovými Láznemi a Adorfem.

Protože jsem ve své podstate líný clovek a nechce se mi psát listing, vyrešil jsem to jednoduše. Nekolika otázkami prinutím Vás, hledace, abyste si informace o této trati našli sami. Nemusíte premýšlet nad žádnými šiframi a rébusy, jen se ponorte do informacní džungle a hledejte odpovedi. Treba se pri tom hledání i neco dozvíte.

Otázky

1. Jaké císlo má tratový úsek Františkovy Lázne - Bad Brambach v jízdním rádu Ceských drah? = ABC

2. Jaké císlo má tratový úsek Bad Brambach - Františkovy Lázne v jízdním rádu Nemeckých drah? = DEF

3. Kolikrát pri jedné ceste z Františkových Lázní do Adorfu prejel vlak státní hranici v roce
1863 = G
1933 = H
2003 = I

4. Kolik páru rychlíku projelo tratí mezi Františkovými Láznemi a Adorfem denne v kvetnu 1981 = J

5. Kolik páru osobních vlaku projelo tratí mezi Františkovými Láznemi a Adorfem denne v únoru 2003 = K

Cache najdete na souradnicích
N 50°A(C-B).GH(I-J)
E 012°(D-E)(D+F).(K-J)(E+J)(H+G)

Na úvodních souradnicích najdete nádraží v Plesné, na které se po kolejích dostanete jen pres Nemecko. Tam cache nenajdete.

Pokud budete cestou precházet železnicní koleje, použijte jen místa k tomu urcená.

Overení souradnic: na mailem zaslané souradnice odpovím ano - ne

Additional Hints (Decrypt)

(PM): ubeaí fpubq (Q): borer Fghsr (PM): X cífzrah U - cbhžvw zncl an byqzncf. trbyno.pm (bopnf arshathwí) arob geron fgeáaxl mnavxyr bopr.pm, bqxnm an zncl. Nyr cbmbe, ebx 1933 wr qhyržvgý, an zncápu m ebxh 1938 hž avp aranwqrgr.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)