Skip to content

Dravska Vila SE Traditional Cache

Hidden : 06/07/2010
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Text when published:
Nova turisticna atrakcija v Mariboru. LinkNew tourist attraction in Maribor.


### New text added on 1. december 2023 ###
Na žalost moram sporočiti, da ladjice Dravska vila od 1. decembra 2023 dalje ni več. S tem, ko so zgradili Splavarski most, so ji onemogočili plovbo po Dravi navzdol od tukajšnjega priveza. Drugi razlog pa je, da so menda prepovedali plovbo večjim ladjam in jih selijo po Dravi navzgor, nad elektrarno na Limbuško nabrežje. Zapluti bi morala že oktobra 2007, a kot vidim, so jo pripeljali v Maribor šele 6. januarja 2010, kar se jaz še dobro spomnim. Izdelali so jo namreč v Srbiji v ladjedelnici Utva, a so se pošteno ušteli pri izračunu teže. Namesto planiranih 27 ton, je bila po zaključku težka kar 47 ton!!!
"Najprej se je gradnja tipskega modela rečne ladjice zavlekla zaradi prilagoditve višini mariborske Studenške brvi, potem naj bi čakali na agregate, zamujala naj bi tudi notranja oprema, nato pa naj bi ladjedelničar - vojvodinsko podjetje Utva Mepro - zabredel v finančne težave. Ko je bil katamaran s slaščičarno in kavarno na njem in s prostori za 150 ljudi navsezadnje sestavljen, je bil tako velik, da sploh ni bilo jasno, kako naj ga pripeljejo v Maribor in spustijo na reko."
Iz Slovenije so poslal v Srbijo tovorno dvigalo, ki pa je imelo premalo nosilnost, da bi jo dvignili iz vode. Ko so pripeljali novo dvigalo, so ladjico naložili na prikolico, a se je le-ta sesedla in prevoz ni bil mogoč. Z novo prikolico je potem šlo, a se je transport ustavil, ker je zapadel sneg.
Služila nam je celi h 13 let, tudi mi smo se kdaj pa kdaj popeljali z njo. Naj bo ta zakladek lep spomin na čas, ko je Dravi vladala Dravska vila.


Bye bye Dravska vila

EN
Unfortunately, I have to inform you that the ship Dravska vila is no longer available from December 1, 2023. When they built the rafting bridge, they made it impossible for her to sail down the Drava from the mooring here. The second reason is that they have reportedly banned the navigation of larger ships and are moving them up the Drava, above the power plant to the Limbuška embankment.
She should have set sail already in October 2007, but as I can see, she was brought to Maribor only on January 6, 2010, which I still remember well. It was made in Serbia at the Utva shipyard, but they were honest when calculating the weight. Instead of the planned 27 tons, it weighed as much as 47 tons after completion!!!
"First, the construction of the type model of the river boat was delayed due to the adjustment to the height of Maribor's Studenška footbridge, then we had to wait for aggregates, the internal equipment was also delayed, and then the shipbuilder - the Vojvodina company Utva Mepro - ran into financial problems. When it was the catamaran with a pastry shop and a cafe on it and with room for 150 people was finally assembled, it was so big that it was not at all clear how to bring it to Maribor and let it down on the river."
A cargo lift was sent from Slovenia to Serbia, but it had insufficient capacity to lift it out of the water. When they brought in a new lift, they loaded the boat onto the trailer, but it collapsed and transportation was not possible. It then went with the new trailer, but the transport stopped because it snowed.
She served us for the whole 13 years, and we also took her for a ride from time to time. Let this treasure be a beautiful memory of the time when Drava was ruled by the Drava Villa.

https://mariborinfo.com/novica/lokalno/dravska-vila-miruje-trenutno-tezko-recem-kaj-bo-z-ladjo/196718
https://www.youtube.com/watch?v=7a7HWzeirz8
https://www.dnevnik.si/1042304296free counters

 

Additional Hints (Decrypt)

cercbirqnab fvqenawr / Qb abg napube / va gur cvcr sebz gur gbc, zvtug or greenva G=5 sbe fubeg crbcyr - frr fcbvyre 2023 (cubgbybt rkprcgvbanyyl nyybjrq)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)