Skip to content

Had u Straze Traditional Geocache

Hidden : 08/08/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CS: Obří had na druhém nejvyšším vrcholu masivu Vidhoště.
EN: Giant snake at the second highest peak of Vidhost massif.

Kopec Stráž (716 m), někdy zvaný též Strážný, je druhým nejvyšším vrcholem v masivu Vidhoště. Vypíná se na severovýchodním konci Vidhošťského hřbetu, nad dvorem Krutěnice a vsí Ústaleč. Z východních svahů Stráže je nádherný výhled do kraje okolo Horažďovic. Své jméno kopec pravděpodobně získal od dvorce Stráž, který na něm byl vystavěn okolo roku 1500. Zda dvorec stál kdesi v místech dnešní krutěnické myslivny či byl blíže vrcholu se nám nepodařilo zjistit. Obyvatelé dvorce, tzv. Strážáci, hlídali obec a v případě útoku či požáru měli pomocí zvonu přivolat pomoc.

Lovecké odpočívadlo

Nedaleko vrcholu Stráže roste skupina buků, která porůstá kamenité místo. V některých místech kameny vytvářejí určité řady, případně obdélníky, až by se dalo uvažovat, zda nejde o pozůstatky dávného hradiště či již zmíněného dvorce.

Největší z několika hald a hromádek kamení mezi buky není jen nahodilým seskupením kamenů. Ze severní strany tvoří pečlivě vyskládané kameny širokou a dlouhou kamennou lavici. Je pravděpodobné, že lovecké odpočívadlo vzniklo z popudu nalžovského panstva, pravděpodobně na přání hraběte Ludvíka Taaffe, významné osobnosti rakouského císařství.

Kamenný had a postřelená zmije

Pokud odpočívadlo obejdete, najdete na jeho boční straně hadí hlavu. Je možné, že vám kámen bude připomínat část lidského těla, ale prosím, všimněte si očí a rozeklaného jazyku. Kameník upravil příhodný kámen, aby připomněl pověst, která kopec Stráž provází.

Had

Povídá se, že se jednou v lesích na Stráži potloukal mladík, snad syn myslivce. Lehce unaven chůzí si na pasece sedl na kámen, aby si odpočinul. Jak tak seděl a pozoroval les, zahlédl v trávě nedaleko sebe jakýsi pohyb. Zpozorněl a sledoval lehce se míhající stébla trávy. Had! Pár metrů od něj se plazil had. Obrovská zmije! "Jedovatá potvoro, já ti ukážu," pomyslel si a už měl pušku v rukou. Rychle namířil a na zmiji vystřelil. Stihl ještě vykřiknout vítězné "ano!" a už se musel pakovat. Zmiji jen postřelil a ta se rozhodla bezdůvodný útok potrestat. Začala se k mladíkovi velmi rychle plazit. Utíkal pryč, ale zmije jej stále pronásledovala. Přes pařezy rychleji skákat nešlo. Nakonec se zachránil až v krutěnické myslivně, kde se před hadem schoval. Od té doby prý mládenec hodně rozmýšlel, než přiložil zbraň k tváři.

Kudy ke krabičce

I na Stráž lze vyjít z mnoha vesnic a tak nebudeme doporučovat jednu konkrétní přístupovou cestu, ale nabídneme několik waypointů, kde z cest v okolí odbočit.

Koruny buků

Půjdete-li po modré turistické značce z Ústalče, pak na křižovatce označené waypointem T1 pokračujte rovně, tj. na jih, do kopce. Při cestě po stejné trase od Kolince můžete u bunkru ÚŽ-6 a svatojánského sloupku odbočit vpravo k waypointu T2, na kterém se vydáte vlevo, okolo školky do kopce. Další šikovná cesta začíná za poslední chalupou v Ústalči (waypoint T3), po které se vydáte vzhůru do lesa.

Informace čerpány z článku Milana Pokorného Za tajemstvím Vidhoště upraveného Janem Víchem.

(kopie listingu)

Additional Hints (Decrypt)

[CS] i qhgvar bqienprar fgenal unyql xnzrah arxbyvx zrgeh cerq ynivpv [EN] pnivgl ba erirefr fvqr bs fgbarf cvyr ynlvat va sebag bs gur orapu

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)