Skip to content

11 cachestocht Stratum #2 Multi-Cache

This cache has been archived.

De Puttertjes: Er is in de loop van de jaren nogal wat veranderd waardoor deze cache eigenlijk niet meer gedaan kan worden. Na al die tijd vinden we het wel mooi geweest, dus verplaatsen we hem naar het archief. De cache zelf wordt eerdaags verwijderd uit het veld.

More
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


#2: Wijken en gehuchten (fietsroute)
A cache by: Cache-Hopper

Afstand: 20km

DIT IS EEN CACHE IN DE SERIE “11 CACHESTOCHT STRATUM”.
HEB JE DE STEMPELKAART VOOR DE BONUSCACHE BIJ JE ?


Omdat aanvankelijk de planning was om “per letter” een cache in Stratum te leggen, zou elke wijk worden aangedaan. Uiteindelijk werd gekozen voor deze 11 cachestocht en in deze (fiets) route combineren we de wijken De Burgh, Tivoli, en Schuttersbosch, met Gijzenrooi en Riel. De laatste twee gebieden waren 2 van de Zesgehuchten, een gemeente die in 1921 bij Geldrop werd gevoegd. Ook Tivoli was een Geldropse wijk, maar lag al zo aan Eindhoven (Stratum) vast, dat in 1972 alle 3 de gebieden, alsmede een deel van De Groote Heide, aan Eindhoven werden toegevoegd.
Fiets een prettig rondje en VERZAMEL ONDERWEG VOOR DE BONUSCACHE DE GETALLEN VOOR D, R, S, T EN Z.

Zoek een parkeerplaatsje nabij coördinaat N51.25.825 / E005.30.256.

Fiets in oostelijke richting, met de gracht aan je rechterhand. Bij de tweede brug sla je linkssaf. LET OP, dit kan best een drukke weg zijn. Bij het verkeerslicht gaan we rechts. Dat is tevens het minst gezellige stukje van de route. De Stratumse “D” staat voor DAF, waarvan je het complex aan je linkerzijde ziet. Tegenover het voormalige hoofdgebouw van DAF ga je rechtsaf.

DE CODE VOOR “D” VIND JE ALS VOLGT :
Tel het aantal grote, blauwe letters op het gebouw.
Dat aantal is het aantal speeltuintjes wat vanaf hier van belang is.
Vervolg onderstaande route en tel in het zojuist bepaalde aantal speeltuintjes het aantal op zichzelf staande speeltoestellen (een meervoudig toestel telt dus voor 1). het gaat hier om de speeltoestellen IN HET ZAND.

Ga de eerste straat rechtsaf, door een relatief jonge wijk; we willen je immers heel Stratum tonen. Neem 2 keer de 2de straat links en daarna de 5de straat links.
Aan het eind houd je rechts aan en op de kruising ga je links. Vervolgens houd je weer links aan en die weg volg je tot de T-splitsing. Hier ga je rechts.

HEB JE “D” BEPAALD ?, want we gaan nu naar Z.

Op de eerste kruising sla je rechts af.
BIJ HET KAPELLETJE BEPAAL JE “Z”.

Hoewel niet altijd op dezelfde plaats, heeft Riel 4 x een kapel gehad. Stapeltel de cijfers van alle bouwjaren tot 1 cijfer.DAT IS “Z”.

Fiets verder naar fietsknooppunt 27.
Fiets verder RICHTING knooppunt 76, maar sla bij WANDELknooppunt 8 rechtsaf de hei op.
Houd op N51.24.526 E005.31.124 links aan.
Iets verderop, boven op het viaduct, begint DE ZOEKTOCHT NAAR “S”.

Sabcd is het 4-cijferig getal in oostelijke richting aan de linkerkant.
Sef is het 2-cijferig nummer van de eerste hoogspanningsmast die je gaat tegenkomen.
De berekening voor S vind je als je terug bent in de wijk Schutterbosch.


Onderaan het viaduct ga je links en op de T-splitsing ga je rechtsaf naar fietsknooppunt 79.

Linksaf met een ommetje van 12 kilometer via de knooppunten 76, 50 en 52 naar 79 is zeer aan te bevelen, maar heeft helemaal niets met Stratum te maken en levert dan ook niets op voor de bonuscache.
Kort na knooppunt 79 passeer je een prima uitspanning om honger en dorst lessen.


Bij knooppunt 79 ga je rechtdoor naar knooppunt 46 en van daar ga je via knooppunt 23 terug naar Stratum.

Op het kruispunt bij de manege ga je rechtdoor. Verderop zou je dan “11 cachestocht Stratum #10” even tussendoor kunnen doen. Weer iets verderop doorkruis je de wijk “De Roosten”; links het oudere gedeelte, rechts de jongere villawijk.

ZOEK “R” VOOR DE BONUS IN DE KRUIDENTUIN.
N51.24.(Sabc-Sab) E005.29.(Sf)D en is het aantal vakken gedeeld door 7.Fiets naar N51.24.(DZ×6) E005.30.(Se)(Sc)(Sc).
Dat is via de GEVAARLIJKE (!!!) rotonde bij 11 cachestocht Stratum #1, waarna je bij voorkeur (via de eerste straat rechts) door de wijk "Schuttersbosch"slingert.

Zoek daar op grijs kastje naar de

BEREKENING VOOR HET OOSTCOÖRDINAAT VAN DEZE CACHE
EN DE WAARDE "S" VOOR DE BONUS


Het noordcoördinaat van de cache is N51.24.(DZ×7)

PER 5 APRIL 2014 corrigeer je het noordcoördinaat met +1 en het oostcoördinaat met -18.

IN DE CACHE VIND JE DE ROUTEGEGEVENS OM "T" TE BEPALEN

Additional Hints (Decrypt)

ghffra qr qvxxr ra qr qhaar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)