Skip to content

<

SAM site

A cache by sominens Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/12/2010
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[LAT] PGA rakešu baze
Pretgaisa aizsardzibas rakešu baze
Slepnis neatrodas noraditajas koordinates. Lai iegutu informaciju par pirmas norades atrašanas vietu jums jatiek gala ar uzdevumu.

[ENG] SAM site
Surface to air missile site
Cache is not at given coordinates. To get first stage coordinates you need to solve task.

[LAT]
Informacija
S-25
Otrais pasaules karš ir beidzies, tacu sacies cits – aukstais karš. Sakusies izlukošanas un spiegošanas era. Jau 1950. gada PSRS aizsardzibas ministrs dod paveli izstradat pretgaisa aizsardzibas sistemu (PGA), kas butu spejiga notriek agstu lidojošas lidmašinas. Darbi vel nav gala, kad 1954. gada PSRS gaisa telpa netalu no Maskavas palido garam vienlaicigi 3 ASV bumbvedeji B-47. Taja laika notika pirmie jaunas PGA sistemas S-25 izmeginajumi. Saka izbuvet 56 stacionaras rakešu bazes, kas divos gredzenos apjoztu Maskavu. 1956. gada ASV veic pargalvigu lidojumu tieši virs Maskavas. Pec divam dienam steiga sistemas ir uzstaditas un ir kaujas gatavas, kaut ari pašas bazes lidz galam nav pabeigtas. Piekluve Maskavai tika noslegta. 1960. gada N.Hrušcovs dod paveli raketes demonstret 7. novembra parade Sarkanaja laukuma. Video

S-75
Ari ASV nestav uz vietas. Taja laika lidojumus PSRS teritorija jau veic bumbvedejs U-2. U-2 spej lidot 30km augstuma, kas ir S-25 sistemam neaizsniedzams. Tacu 1960. gada 1.maija PSRS teritorija tiek notrieks Pauversa pilotetais ASV bumbvedejs U-2. To paveic slepeniba radita jauna PGA sistema S-75, kas spej sasniegt 30km augstumu. Ar S-75 sistemu palidzibu tika nodrošinata visu PSRS strategiski svarigo pilsetu aizsardziba. PSRS piegadatas S-75 sistemas palidzeja vjetnamiešiem Vjetnamas kara pret ASV. Kara Vjetnama tiek notriekti ari ASV bumbvedeji B-52. Tacu ASV gaisa speki atrod S-75 sistemas vajo vietu – sistemas lokatori neredz zemu lidojošu pretinieku. PSRS uzsak darbu pie nakamas PGA sistemas paaudzes. Video1 Video2

S-125
S-125 sistemas spej notriekt lidojošu objektu sakot no 50m augstuma. 1967. gada jaunas sistemas iesaistas reala karadarbiba. Tas tiek izmantotas Egiptes-Izraelas kara. Video

S-200
S-200 ir ipaši talas darbibas (300km radiusa) PGA sistemas, kas speja sasniegt ari ieverojamu augstumu (40km) tika saktas lietot 1960to gadu beigas.Video

S-300
1980. gadu sakuma PSRS brunojuma tiek ieviestas S-300 PGA sistemas, kas spej tikt gala ar sakot no 25m augstuma lidojošiem pretinieku lidaparatiem un spernotajam raketam, ka ari liela augstuma lidojošam balastiskajam raketem. Sistemas leilaka priekšrociba ir liela mobilitate, jo ta ir uzstadita uz smagas automašinas. Dala no iepriekš uzstaditajam sistemam tiek aizvietotas ar S-300 PGA sistemam. S-300 ir laba Krievijas eksportprece ari musdienas. Daudzu valstu PGA brunojuma ir S-300 sistemas.Video1 Video2 Video3

S-400
Jaunaka Krievijas brunojuma esoša PGA sistema ir S-400. Tas darbibas radiuss ir 400km un izmeginajumos ir iznicinajusi pa ballastiskas raketes trajektoriiju ar lidojošu objektu 56km augstuma un otru objektu, kas virzijies ar 2800m/s lielu atrumu. Video1 Video2 Video3


SLEPNIS
Slepnis novietots PGA baze, kas no S-75 parbuveta un pielagota S-300 vajadzibam. Jau sakotneji izbuvejot bazi ta speja nosegt gaisa telpu lidz tuvakajiem strategiski svarigakajiem objektiem: Jelgava tas dzelzcela mezgls un rupniecibas objekti ka ari lidlauks. Olaine un tas rupnieciba. Ka ari Riga.
Atrisinot Uzdevumu/Legendu jus uzzinasiet, kur meklet nakamas norades.
Pirmais solis (iegūtās koordinātes): uzkrāsotas norādes XXX YYY
Otrais solis: uzkrāsotas norādes XXX YYY
(N 56° ??.XXX E 023° ??.YYY)
Trešais solis: fotofilmas konteiners ar tālākām norādēm. Gala slepnis ir 'regular' izmera.
Grutiba (difficulty) 4 zvaigznes veidojas, gan uzdevuma atrisinašanas, gan visu noražu atrašanas summa. Apvidus (terrain) 2.5 veidojas, jo naksies gan pakapelet, gan palist.
Ieteicamais aprikojums: lukturis, cimdi, mainas drebes.

Uzdevums/Legenda
Mana riciba ir kads sarunas audio ieraksts un kads dokuments. Izmantojot informaciju no tiem, jus uzzinasiet, kur ir novietotas talakas norades.
Dokuments: Lejupladet Lejupladet (rezerves variants)
Audio: Lejupladet Lejupladet (rezerves variants)

[ENG]
Information
Information about surface to air missiles from Wikipedia.
S-25 S-75 S-125 S-200 S-300 and S-400
CACHE
Cache is hiden in former SAM site. It was at first S-75 type base and modyfied later to S-300. It was build to seciure nearest strategical objects: Jelgava town and train station, Jelgava airfield. Olaine town and industrial objects in Olaine. And also Riga city.
When you solve Task/Legand, you get information where to find next clues.
First stage (solved coordinates): painted clues XXX YYY
Second stage: painted clues XXX YYY
(N 56° ??.XXX E 023° ??.YYY)
Third stage: photofilm container with further information. Final cache size is regular.
Eqipment: flashlight, gloves, changing clothes.

Task/Legend
I get audio record and document. Use them to solve where to find next clue.
Document: Download Reserve download link
Audio: Download Reserve download link


Papildus/Aditional Video:
How it begins (S-25, S-75, S-125) Part 1 Part 2 Part 3
Overview view
S-75 in Vietnam Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5

Additional Hints (Decrypt)

[ENG] Svefg fgntr: vafvqr, hc
Frpbaq fgntr: vafvqr
Guveq fgntr: vafvqr, ybbx hc
[LAT] Cveznvf fbyvf: vrxšn, nhtšn
Bgenvf fbyvf: vrxšn
Geršnvf fbyvf: vrxšn, fxngvrf hm nhtšh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.