Skip to Content

<

HALASOVO KUNSTATSKO

A cache by Adam`s Family Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/14/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

"HALASOVO KUNŠTÁTSKO"

Prírodní park zaujímá cást Ceskomoravské vrchoviny v západní polovine okresu Blansko

" NATUR PARK - HALASOVO KUNSTATSKO"

Natural Park occupies part of the Bohemian-Moravian Highlands in the mid-western district of Blansko

[Czech - Cesky]

"HALASOVO KUNŠTÁTSKO"

Prírodní park zaujímá cást Ceskomoravské vrchoviny v západní polovine okresu Blansko a rozkládá se na katastrálním území (nekde jen cásti katastrálního území) techto obcí:
Drnovice, Hluboké, Jasinov, Klevetov, Kunice, Kunštát, Letovice, Lhota u Letovic, Louka, Makov, Nýrov, Orechov, Petrov, Rozsec, Rozsícka, Rudka, Sasina, Sebranice, Sulíkov, Svitávka, Sychotín, Tasovice, Toubor, Újezd u Kunštátu, Voderady, Vresice, Zábludov, Zbonek a Zbraslavec (celkem 29 obcí).
Území je pojmenováno po významném básníku Františku Halasovy , který zde prožil velkou cást života, rád se sem vracel a je zde i v Kunštáte pochován. Svuj vztah k tomuto kraji vyjádril ve svém vrcholném díle "Já se tam vrátím".. .
Území prírodního parku zaujímá celkovou plochu 68,5 km2.
Prírodní park plne respektuje podmínky ochrany prírody a krajiny již dríve vyhlášené klidové oblasti HALASOVO KUNŠTÁTSKO, zrízené v Blansku v roce 1980, pouze se v roce 1994 rozširuje o území Drnovice a Voderady. Prírodní park se zrizuje za úcelem zachování vymezeného území s vysokými biologickými a estetickými hodnotami a za úcelem ochrany zdravých životních podmínek. Posláním parku je zachovat a podporit prírodní a kulturní hodnoty vyvážené krajiny s optimálními podmínkami (uchování trvalých travních porostu, rozptýlené zelene a okraju lesu). Prírodní park HALASOVO KUNŠTÁTSKO sousedí smerem k západu s Prírodním parkem "Svratecká hornatina" a ve smeru k jihu pak navazuje prírodní park "Lysicko".
NEJVYŠŠÍCH BODU DOSAHUJE PARK V OBLASTI NEDALEKO DRNOVIC (Záhorí.594m.n.m,Kamínka,549m.n.m). Dominantou je potom vrchol KRIB u Rudky(582m.n.m), CASTO SE ZDE SETKÁVÁME S RÁZOVITÝM ÚDOLÍM A HLUBOKÝMI ROKLEMI(Vlcí Jámy,).BEZESPORU NEJVETŠÍMI LÁKADLY JSOU ZÁMKY KUNŠTÁT,LYSICE(již na hranici parku)a JESKYNE BLANICKÝCH RYTÍRU v Rudce u Kunštátu.

Kousek od této krásné panoramatické vyhlídky se nachází obec Rudka

Obec Rudka

Je malou obcí v Hornosvratecké vrchovine, približne 1,5 km severne od Kunštátu. Rudka leží v údolí po obou brezích Bobravy, která pramení nedaleko obce v lese. Na návsi ústí do obecního rybníka. Ve stredu obce stojí stará zvonice.
Nachází se zde unikátní umelá jeskyne, neco jako podzemní galerie vytesaná v pískovci ve vrchu Milenka, se sochami sv. Václava a blanických rytíru, tzv. Kunštátský Blaník. Blanické rytíre bychom normálne hledali nekde v okolí hory Blaník na Vlašimsku. Jenže nekterí z nich jsou i na Morave… Už skoro 80 let se s nimi mužeme setkat práve v Rudce u Kunštátu.

Rudka u Kunštátu nabízí v zimním období sjezdovku s lyžarským vlekem v délce 350 m. Na území této menší vesnice žije trvale zhruba tristapadesát obyvatel.
Menší deti mají v obci k dispozci materskou školku. Pro využití volného casu je v obci k dispozici sportovní hrište. Dále bychom v obci našli knihovnu.
Vesnice Rudka leží v prumerné výšce 445 metru nad morem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1330. Asi jedna tretina katastru obce je porostlá lesem. V místní hospudce byly na jare roku 2002 natáceny scény do seriálu režiséra Juraje Herze Cerní baroni. Okolí Rudky je bohaté na nerostné suroviny, težil se zde vápenec, grafit, opuka, jíl a písek.

Historie Rudky

Obec Rudka je soucástí Kunštátu na Morave.¨ V severní cásti Brnenského kraje leží okres Blansko a v nem, v krásném prostredí prírodního parku „Halasovo Kunštátsko“, se nachází mesto Kunštát. Titul mesto Kunštát získal 1. cervence 1994. První písemná zmínka o Kunštátu pochází z roku 1279. Stavitelem hradu a majitelem panství byl Kuna, syn Gerharda ze Zbraslavi, po nem se sídlo i mestecko nazývalo Kunovo místo (Cunstat - cesky Kunovo miesto). Páni z Kunštátu drželi panství do roku 1521. Nejslavnejší z tohoto rodu byl ceský panovník Jirí z Kunštátu a z Podebrad, který byl majitelem kunštátského panství v letech 1427 - 1464. Posledními držiteli panství byli v letech 1901-1945 hrabata Coudenhove-Honrichsové. Podoba kunštátského zámku je dána složitou stavební historií. Puvodne stredoveký hrad získal svoji soucasnou podobu prestavbami v polovine 16. století, dále pak v 2. pol. 17. století. Prestavby zcela nesetrely stavební slohy, a tak lze dnes sledovat stavební dejiny šlechtického sídla od doby pozdne románského slohu až po klasicismus. Unikátní objev pozdne románského paláce radí Kunštát mezi nejstarší šlechtické hrady na Morave. V roce 2002 byl zámek prohlášen národní kulturní památkou. Správou zámku je od roku 2005 poveren Národní památkový ústav, pracovište v Brne. Další pametihodnosti najdete na námestí. Je nutno se zmínit o farním kostele sv. Stanislava ze 17. stol. Kostel sice nemá nádheru ani ve vnejší architekture, ani v interiéru, ale prehlédnout nelze ctvery kovové dvere kostela. Jsou jedinecným svedectvím dovednosti našich mistru-remeslníku. Kunštát má ješte druhý kostel – hrbitovní – ten je zasvecen sv. Duchu. Je slohove ucelenejší než kostel farní a pripomínán je pred rokem 1670. Je zde krypta s rodinnou hrobkou posledních majitelu kunštátského panství hrabat Coudenhove-Honrichs. Ale vratme se ješte na námestí mesta, kde nesmíme prehlédnout tri domy, na kterých jsou umísteny pametní desky pripomínající úzké spojení nekterých osobností s Kunštátem: historik a spisovatel Jan Tenora (autor Dejin mestecka Kunštátu) – a básník František Halas, jehož rod pocházel z nedaléké Rozsece a on sám v Kunštáte casto a rád pobýval. Na námestí také bydlí a žije známý ceský spisovatel, básník a prekladatel Ludvík Kundera – kdysi blízký prítel Františka Halase. Dum básníka a kunštátského rodáka Klementa Bochoráka již na námestí nestojí, ale krásnou pametní desku najdete v expozici stálé výstavy F. Halase a K. Bochoráka, která je umístena v informacním centru. Centrem soucasného života v Kunštáte je námestí Krále Jirího. Zde najdete všechny informace, které se Vám budou hodit pri dalším poznávání mesta a okolí – informacní centrum, mestský úrad, autobusové zastávky, prodejny, restauraci i odpocinkové plochy.

Jeskyne Blanických rytíru

Unikátní pískovcová jeskyne (podzemní galerie) s tématikou Blanických rytíru. Tvurcem tohoto umeleckého díla byl sochar - samouk Stanislav Rolínek. O její vybudování se zasloužil Kunštátský obcan František Burian.
Rolínkovým dílem je i nekolik dalších soch vcetne pozustatku 14 m vysoké sochy prvního ceskoslovenského prezidenta T. G. Masaryka. Tuto sochu tvoril podle poštovní známky. Protože nacisté za druhé svetové války tyto sochy nicily, místní obcané sochu na ochranu pred tímto nebezpecím obezdili. Ale to bylo brzy prozrazeno a Nemci nakázali sochu znicit. Ze sochy tak do dnešních dob zbyly jenom obrí boty. Jeskyne je soucástí 2 ha lesoparku se stálou expozicí socharských del. Prohlídka jeskyne trvá i s výkladem 15-20 minut, takže nic nárocného a vhodné i pro menší broucky.
Vchod jeskyne hlídá lev, kterého Rolínek vytesal podle obrázku, živého lva nikdy nevidel. V jeskyni pak najdeme celé spící svatováclavské vojsko vcetne samostatného svatého Václava. Jeskyne mela být puvodne mnohem rozsáhlejší, ale bohužel Rolínek byl težce nemocný, zemrel velice mladý. Jeskyni vytesal na žádost kunštátského starosty Františka Buriana. Práce trvaly 3 roky.

Burianova rozhledna

Rozhledna Milenka u Rudky u Kunštátu, zvaná též podle majitelu pozemku, na kterém byla postavena, Burianova rozhledna, se nachází nad jiným velmi populárním turistickým cílem - Jeskyní blanických rytíru - v nadmorské výšce 580 m. Rozhledna byla postavena v roce 1931 kunštátským mecenášem Františkem Burianem, který nechal rozhlednu vystavet z toho duvodu, aby v dobe hospodárské krize poskytl práci nezamestnaným z blízkého okolí.
Výška rozhledny je 18 metru, pricemž krytá vyhlídková plošina se nachází v 15 metrech. Rozhledna se nachází v areálu.Jeskyne blanických rytíru, je tedy prístupná ve stejné hodiny, jako celý areál.
Vedou na ni drevené schody, ale stavitel byl milosrdný a vždy mezi dve patra umístil drevené desky zakrývající pohled dolu (ocení hlavne ti, kterí se bojí hloubek).
K rozhledne je možné se dostat bud po betonové ceste vedoucí od Jeskyne blanických rytíru nebo prímo lesem do kopce od parkovište u pokladny.

Tvrz u Rudky

Místo tvrze, zvané lidove také Hradisko, leží v rovine, asi 1,5 km jihozápadne od obce Rudka v lese, kterému se ríká Dobré dríví. Dnes se z ní zachovaly dobre patrné pozustatky v podobe ctvercového pahorku se zaoblenými rohy, kterého obtácí stále pres dva metry hluboký a asi deset metru široký príkop. Místo je dnes porostlé již vzrostlými stromy a díky tomu dobre viditelné. V severovýchodní cásti je stále dobre videt obdélná výzkumná sonda.


[Englisch - Anglicky]

" Natur Park - Halasovo Kunstatsko"

Natural Park occupies part of the Bohemian-Moravian Highlands in the mid-western district of Blansko and decomposes in the cadastral area (sometimes only part of the cadastral territory), the following municipalities:
Digger, Deep, Jasinov, Klevetov, Kunice, Kunštát, Letovice, Lhota u Letovic, Meadow, Makov, Nýrov, walnut, Petrov, Rozsec, Rozsícka, vermilion, Sasina, Sebranice, Sulíkov, Svitávka, Sychotín, Tasovice, Toubor, Újezd u Kunštátu, Voderady, Vresice, Zábludov, Zbonek and Zbraslavec (29 municipalities).
The area is named after a famous poet Frantisku Halasovi, who spent much of his life, like to come back and there is even Kunštát buried. Their relationship to the region expressed their peak work "I'm going back" .. .
Natural Park occupies a total area of 68.5 square kilometers.
Natural Park fully respects the conditions of nature and landscape protection previously issued resting area Halasovo Kunštátsko established in Blansko in 1980, only in 1994 expanded the territory and Digger Voderady. Natural Park is set up to maintain the assigned area of high biological and aesthetic values and to protect healthy living conditions. The mission of the park is to preserve and promote natural and cultural landscape values balanced with optimal conditions (retention of permanent grasslands, sparse vegetation and forest edges). Natural Park Halasovo Kunštátský adjacent to the west to the natural park "Svratecka mountainous area and in the direction of south park then followed by" Lysicko.
It reaches the highest points in the area near the Park Drnovice (Záhorí.594m.nm, Heater, 549m.nm). The dominant peak is then KRIB with vermilion (582m.nm), often we encounter the distinctive valleys and Deep ROKLE (Wolf pit). Undoubtedly the biggest attraction are locks Kunstat, Lysice (already on the boundary of the park) and the Cave of Blanik Knights in the Rudka.

Not far from the beautiful panoramic view of the village of vermilion.


Village Rudka

It is a small village in the highlands Hornosvratecké, approximately 1.5 km north of Kunštátu. Rudka lies in the valley on both sides Bobrava which rises near the village in the woods. At the village entrance to the municipal pool. In the middle of the village stands the old bell tower.
There is a unique man-made cave, something like an underground galleries carved in sandstone in the hill mistress, with statues of St.. Vaclav and Blanik Knights called Kunštátský Blanik. Blanická knight would normally look for somewhere in the vicinity of Mount Blanik Vlašimská. But some of them are also in Moravia ... It's almost 80 years with them, we can just meet in the Rudka at Kunštát.
Rudka at Kunštát offers winter ski slope with ski lift in the length of 350 m. The area of this small village about three hundred and fifty lives permanently population.
Smaller children are in the village of equipment includes kindergarten. Leisure in the village sports ground available. Furthermore, we found in the village library.
Rudka village lies at an average height of 445 meters above sea level. The first mention of the village can be found in historical sources, in 1330th About one third of the village is covered by forest. The local pub was the spring of 2002, filmed scenes in the series directed by Juraj Herz Black Barons. Vermilion neighborhood is rich in minerals, mined here limestone, graphite, marlite, clay and sand.

History Rudka

The village is part Rudka Kunštátu in Moravia. ¨ The northern part of the Brno district Blansko region lies in him, in a beautiful natural environment park "Halasovo Kunštátský, is the town of Kunštát. Degree city Kunštát won 1st July 1994. The first written mention of Kunštátu dates from 1279 Castle builder and owner of the estate was Kun, son of Gerhard Zbraslav, after the office is also a town called Kunová place (Cunstat - Czech Kunová spot). The lords of the manor Kunštát held in 1521. The most famous of this family was a Czech ruler George of Podebrady Kunštát and who was the owner Kunštát estate in 1427 - 1464th The last holder of the domain in the years 1901-1945 Counts Coudenhove-Honrichsové. Form Kunštát lock is given a complex building history. Originally a medieval castle acquired its present form reconstructions in the 16th century, then in the 2nd half of the 17th century. Completely rebuilding nesetrely architectural styles, so you can now watch the construction history of the residence since the late Romanesque to classicism. Discover the unique Romanesque palace Kunštát ranks among the oldest noble castle in Moravia. In 2002 the castle was declared a national monument. Administration of the castle since 2005, responsible for National Heritage Institute in Brno. Other sights can be found on the square. It is important to note the parish church of St. Stanislav 17th century. The Church has no beauty even in its architecture, not interior, but can not overlook the four pairs of metal doors of the church. They are a unique testimony to the skills of our master-craftsmen. Kunštát has a second church - cemetery - it is dedicated to Saint. Spirit. Style is more comprehensive than the parish church and is remembered before 1670th There is a crypt with the tomb of the last family owners of the domain Kunštát Counts Coudenhove-Honrichs. But let's not on the town square, where we can not overlook the three houses, which are placed on a memorial plaque commemorating the close connection with certain personalities Kunštátu: historian and writer John Tenor (author of History of town Kunštát) - a poet Frantisek Halas, whose family came from nearby Rozsec and he often in Kunštát and I stayed. On the Square and also live lives a famous Czech writer, poet and translator of Kundera Louis - once a close friend of Francis Halas. House of the poet and native Kunštát Clement Bochoráka longer worth the square, but a beautiful plaque in the exhibit will find a permanent exhibition and K. F. Halas Bochoráka, which is located at the information center. Center of contemporary life in Kunštát is King George Square. Here you will find all the information you will find helpful in further exploring the city and its surroundings - the information center, municipal office, bus stops, shops, restaurants and leisure areas. .


Blanik Knights Cave

Unique limestone cave (underground galleries) on the theme of the Knights of Blanik. This work of art was a sculptor - a self-taught Stanislav Rolínek. About to build the Kunštátský citizen Frantisek Burian.
Rolínkovým work is also several other statues, including the remains of 14 m high statue of the first Czechoslovak president TG Masaryk. This statue formed according to postage stamps. Because the Nazis during World War II destroyed the statues, a statue of local citizens to protect against that danger obezdili. But it was soon betrayed and ordered the Germans to destroy the statue. From sculptures to the present time only the left giant shoes.
The cave is part of the 2 ha park with a permanent exhibition of sculptures. Cave tour lasts 15-20 minutes with the interpretation, so no challenge and suitable for smaller bugs.
Lion guarding the cave, which according Rolínek carved image, had never seen a live lion. The cave then find all the sleeping army of St. Wenceslas, including a separate St. Wenceslas. Cave was originally much larger, but unfortunately Rolínek was seriously ill and died very young. Cave carved at the request of Mayor Kunštát Frantisek Burian. Labour lasted 3 years.

Burian Toner

Lookout mistress of the vermilion Kunštátu, known also according to the owners of the land on which it was built, Burian Tower, located on top of another very popular tourist destination - Cave of Blanik Knights - at an altitude of 580 m. The tower was built in 1931 kunštátským benefactor Frantisek Burian who had built a tower on the grounds that during the economic crisis has provided work to unemployed from the surrounding area.
The height of the tower is 18 meters, while a covered viewing platform is located at 15 meters.
The observation tower is located in the area Blanik Knights Cave, is open the same hours as the entire area. Keep her wooden stairs, but the builder was merciful, and always placed between two floors with wooden boards covering the view down (especially appreciate those who are afraid of depths). The tower can be reached either by a concrete path leading from the cave Blanik Knights directly or through the woods up the hill from the parking lot at the box office.

Fortress Rudka

Instead of the fortress, popularly called the Hradisko, in the plane, about 1.5 km southwest of the village Rudka in the forest, which is called right before. Today, it is easy to see the remains preserved in the form of a square with rounded corners of the hill, which is still road twists around seven feet deep and ten meters wide ditch. The site is now overgrown with trees already and thus clearly visible. In the northeastern part is still good to see the rectangular research probe.
Prosím všechny kacery, aby se pri prechodu pole chovali ohleduplne. V soucasné dobe je tam tráva, presto není potreba zde vyšlapat pešinku. Prosím tedy všechny aby nechodili ve stejných stopách. Dekuji.

Please any duck that is in the transition field behave considerately. Currently, there is grass, but there is no need to pave the path. Please, therefore, not to go all in the same footsteps. Thank you.

Keška obsahuje na výmenu tyto veci :koupací cepici,prívešek na klíce ( balón ), prívešek na klíce ( figurku balónu ),šnurku na krk, píštalku balón, prívešek retez.


The cache includes the exchange of these things: a bathing cap, key chain (balloon), key chain (figure balloon), lanyards, whistle balloon pendant chain.

Additional Hints (Decrypt)

cbq xnzral, oyímxb qhgéub fgebzh...
haqre fgbarf, arne gb ubyybj gerr ...

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

603 Logged Visits

Found it 590     Didn't find it 1     Write note 7     Publish Listing 1     Needs Maintenance 2     Owner Maintenance 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 41 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.