Skip to content

Fumble After Dark 2010 Mega-Event Cache

This cache has been archived.

FAD: Arkiveras. Tack till alla som kom och skapade historia! Vi syns igen i år.

More
Hidden : Saturday, 06 November 2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Fumble After Dark 2010


 


Observera att de angivna koordinaterna är felaktiga. Exakt var någonstans eventet kommer att hållas avslöjas i sista stund. Det vi kan säga nu är att ovanstående koordinater ger en indikation på läget. Mer information kommer att läggas till allt eftersom, och arrangörerna kommer att posta en note när så sker. Sätt gärna eventet på er watchlist för att ta del av alla uppdateringar.

Passa även på att köpa ett eget FAD-coin som säljs i begränsad upplaga! All förtjänst går oavkortat till FAD. Mer information finns här.
Varmt välkomna till Sveriges största träff för geocachare, nämligen det årliga nattcachingeventet "Fumble After Dark", FAD, på den svenska västkusten. I år anordnas eventet för 8:e året i rad, vilket gör det till det äldsta årligen återkommande eventet i Sverige. Traditionsenligt äger eventet även i år rum under allhelgonahelgen. Efter att ha snubblat på målsnöret föregående år satsar vi nu på att genomföra det första MEGA-eventet i Sverige, det vill säga ett event med fler än 500 deltagare.

Fumble After Dark 2010 arrangeras i samarbete med Intresseföreningen Geocaching i Sverige samt:

Ballongflyg i Väst
Garmin Sverige
GEAR
Geocachen.se
Geoshop Sweden
Getinge Skärhamn
GP Batterier
Sanfridssons Åkeri
Skärhamns Båtcentrum
Stenungsbaden Yacht Club
Volvokort
Svensk Cater
Aeroseum

Även i år består FAD av två delar:
Fumble Before Dark 2010 - teknikevent
Fumble After Dark 2010 - nattcachingevent

Nattcaching är, precis som det låter, geocaching på natten. Ett stort antal cacher av varierande svårighetsgrad kommer att läggas ut i ett område speciellt för eventet. Dessa cacher kommer alltså att plockas bort igen efter eventet. Själva eventet resulterar endast i en logg på geocaching.com, men det kommer att läggas ut minst en ny traditionell cache under eventet som kommer att ligga kvar även efteråt. Cacherna tar man till fots. Fordon såsom bilar, mopeder och cyklar är inte tillåtna. Undandtag är rullstol eller annat hjälpmedel för rörelsebegränsade personer.

Vår ambition är att FAD 2010 kommer att genomföras oavsett väderlek! Vi får dock hoppas att vädrets makter är med oss även i år, precis som tidigare år.

Eventet börjar kl 17:00. Innan start kommer det att finnas tid till att t.ex. ladda koordinater i GPSen. Vi kommer även att ha en muntlig genomgång innan start där en del regler och riktlinjer kommer att gås igenom. Är du nybörjare och kanske känner dig osäker så kom i tid och sök gärna kontakt med andra lite mer erfarna geocachare att gå tillsammans med. Och kom ihåg: var på startplatsen senast kl 17:00.

Hur länge man vill och orkar hålla på är upp till var och en, men en enkel form av prisutdelning kommer att äga rum ungefär vid midnatt och då ska alla vara tillbaka.

Arrangörerna kommer att ha kommunikationsradios (PMR). Vi kommer att ha en "officiell" kanal för eventet så ni som har radios uppmanas att ta med dessa. Kanal 2 är den primära kanalen, kanal 8 är sekundär kanal. Glöm inte att ta med många extra batterier och gärna också en extra ficklampa. Det kan vara väldigt mörkt i den svenska vintern.

På grund av den tillväxt som FAD har genomgått de senaste åren och därtill ökade omkostnader tvingas vi i år att ta ut en smärre avgift för att besöka eventet. Avgiften ligger på 60 kronor per person för vuxna. Barn under 16 år deltar gratis i målsmans sällskap. Betalning görs i samband med registrering. Om man väljer att lösa sin avgift på plats är kostnaden 80 kronor. Avgiften går oavkortat till att betala omkostnader såsom lokal- och möbelhyra.

För mer information och för att registrera dig (obligatoriskt), besök fad.geocaching.se

Please observe that the coordinates above are incorrect. The correct event location will be presented later. What we can say is that the coordinates above give an indication to the real location. More information will be added on this page and notify this by posting notes. To stay updated, please add the event to your watchlist.

Also make sure to get your exclusive copy of the official FAD geocoin, available in a limited series. More information available here.
Welcome to the largest geocaching event in Sweden, the annual night caching event "Fumble After Dark", or FAD, on the west coast of Sweden. This year the event is held for the 8th year in a row, which makes it the oldest annual event in Sweden. This year, and by tradition, the event will be held during Halloween. After being really close last year, we will now aim for arranging the first MEGA event in Sweden, in other words an event with more than 500 participants.

Fumble After Dark 2010 is arranged in cooperation with The Geocaching Society of Sweden samt:

Ballongflyg i Väst
Garmin Sverige
GEAR
Geocachen.se
Geoshop Sweden
Getinge Skärhamn
GP Batterier
Sanfridssons Åkeri
Skärhamns Båtcentrum
Stenungsbaden Yacht Club
Volvokort
Svensk Cater
Aeroseum

Also this year, FAD consists of two separate events:
Fumble Before Dark 2010 - technology event
Fumble After Dark 2010 - night geocaching event

Night caching is, just as it sounds, geocaching during the night. A large amount of geocaches of varying difficulty will be placed in an area especially for the event. These caches will be removed after the event, so the event will only result in one found on geocaching.com. However, at least one new traditional cache will also be placed which will remain after the event. All caches are to be taken by foot. Vehicles such as cars, mopeds or bicycles are not allowed. Exceptions are made for wheelchairs or similar aids.

The ambition is that FAD 2010 will be held regardless of weather. Let's hope though that the weather will be with us even this year as it has been during previous events.

The event starts at 17.00. Before the start there will be time to load coordinates to your GPSr. We will also have a presentation before the start where some rules and guidelines will be presented. If you are a beginner and feel insecure, be there in time and don't hesitate to contact some more experienced geocachers and follow them. Just remember to be at the starting location no later than 17.00.

How long one wants to stay out in the woods is up to each and everyone, but a small distribution of prizes will be held at around midnight, and we expect everyone to be back by then.

The event organizers will have walkie-talkies (PMRs). We will have an official event channel, so those of you that have your own radios are encouraged to bring them. Channel 2 is the primary channel, channel 8 is secondary. Do not forget to bring extra batteries and at least one flashlight. The Swedish winter is not only cold, it is also very dark.

Due to the growth that FAD has seen over the last years and thereto connected increased costs we are forced to charge a small fee for each attendee. The fee is 60 SEK for each adult. Children under 16 years of age will participate for free in the company of a guardian. Payment is done when registering for the event. If one chooses to pay at the event, the fee is 80 SEK.

For more information and for registration (mandatory), please visit fad.geocaching.se

Additional Hints (No hints available.)