Skip to content

<

Granite in Red

A cache by Thoto Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/09/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Granite in Red

I would be very thankful if you could write you email and log in English. Nevertheless also Swedish email/logs are welcome.

English version (Swedish version below):

This earthcache would like to bring your attention to a type of granite which you find at a lot of places in Sweden. Therefore the fountain at the above coordinates is only an example. With the earthcache I would like to open your eyes for these stones.


Click for enlargement

The stone which is used to build the fountain at the above coordinates is the red Venga-Granite which came from Sweden. The rock was formed by the artist Bård Breivik. Granite in general is a common and widely occurring type of intrusive, felsic, igneous rock. Granites usually have a medium to coarse grained texture. Occasionally some individual crystals (phenocrysts) are larger than the groundmass in which case the texture is known as porphyritic. A granitic rock with a porphyritic texture is sometimes known as a porphyry. Granites can be pink to grey in color, depending on their chemistry and mineralogy. By definition, granite has a color index (i.e. the percentage of the rock made up of dark minerals) of less than 25%.

Granite is an igneous rock and is formed from magma. Granitic magma has many potential origins but it must intrude other rocks. Most granite intrusions are emplaced at depth within the crust, usually greater than 1.5 kilometres and up to 50 km depth within thick continental crust. The origin of granite is contentious and has led to varied schemes of classification.


Click for enlargement

To log this earthcache, perform the following tasks:

  • What is the name of the fountain?
  • How thick is the Vanga-Granite?
  • Have a closer look at the granite. What percentage of the rock made up of dark minerals does this stone have?


Svensk version:

Med den här earthcachen vill jag dra din uppmärksamhet till en typ av granit som återfinns på många platser i Sverige. Fontänen på dessa koordinater är därför bara ett exempel. Med denna earthcache vill jag få upp dina ögon för dessa typer av sten.


Click for enlargement

Stenen som har använts för att bygga upp fontänen på ovan angivna koordinater är den röda Vångagraniten som kommer från Sverige. Stenen skulpterades av Bård Breivik. Granit i allmänhet är en vanligt förekommande vulkanisk bergart. Granit har vanligen en medium till grovkornig struktur. Ibland kan några enskilda kristaller vara större än de övriga och då kallas texturen för porfyrisk. En granitsten med en porfyrisk textur kallas ibland för porfyr. Granit kan vara rosa till grå i färg beroende på dess kemiska och mineraliska sammansättning. Per definition så har granit en färgindex (m.a.o. procent av stenen som innehåller mörka mineraler) på mindre än 25%.

Granit är en av de vanligaste bergarterna på den kontinentala jordskorpan. Granit är en magmatisk djupbergart, det vill säga den bildas då magma djupt nere i jorden genomgår en långsam avkylningsprocess. Granit kan ha en grovkornig struktur. Stora delar av Sveriges berggrund utgörs av granit, särskilt i Småland och Norrland.
Granit består av kiseldioxidrika mineral som fältspat och kvarts samt mindre mängder av till exempel glimmer, hornblände och pyroxen. En granit kan ha olika färger alltifrån vit till röd och svart beroende på skillnader i mineralsammansättning och textur. En del mineral är millimeterstora medan andra kan bli flera centimeter.
Granit är mycket hård och sprickfri och har ovanligt hög motståndskraft mot tryck, stötar och defomering; den är också okänslig för försurat regn. Eftersom den därtill är vanligt förekommande på många håll i världen har den kommit till rik användning för gatubeläggningar, som byggnadssten, för murverk och i ornament och monument.


Click for enlargement

För att logga denna earthcache, utför följade uppgifter:

  • Vad är namnet på fontänen?
  • Hur tjock är vångagraniten?
  • Titta närmre på graniten. Hur många procent av stenen består av mörka mineraler?


free counters

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.