Skip to Content

<

CacaCave

A cache by jeskynar Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/21/2010
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Vydejte se na kurz speleologie :-)
Go on a caving course :-)

[CZE]
Primo v centru Zlina muzete nalezt davno zapomenutou jeskyni. Byla objevena v dobe kdy se Zlin jeste jmenoval Zlate Jablko. Ukryvali se v ni venkovani pred Tatatry drancujici Ceske zeme. Za nejvetsiho stavebniho rozmachu Zlina, ktery ma na svedomi svetoznamy prumyslnik Tomas Bata se na jeskyni trochu pozapomnelo. Ja ji znova objevil a chtel bych se s vami o tohle zvlastni misto podelit.

Jeskyne jsou geologicky formovany piskovci, jilovci a slepenci s primesi vapence. Oblast patri do tzv. magurskeho flyse, racanske jednotky. Material se ulozil postupne ve vrstvach ruzne zrnitosti v morskych hlubinach asi pred 30 az 60 miliony lety. Tyto usazeniny pochazeji vsak ze zapadniho Slovenska. V prubehu alpinskeho vrasneni, tedy pred 10 az 20 miliony lety byly mohutne kry piskovcu a slepencu zvednuty a nasunuty do dnesniho stavu. Hovorime o flysovem pasmu, ktere dosahuje podle odborniku mocnosti az 30km. Jen tu a tam a zejmena pak v blizkych Hostynskych a Vizovickych vrsich vystupuji na povrch ojedinele roztrousene skaly tzv. godulskeho piskovce.

Krapnikova vyzdoba v jeskyni je diky nizsimu obsahu vapniku obsazeneho ve vode velmi ojedinela, ale diky rozmanitosti hornin z kterych je jeskyne tvorena dostavaji ruznobarevne zabarveni. Tato jeskyne neni dosud prohlasena za narodni rezervaci.

Cache:
K zalogovani je nutne vstoupit do jeskyne, prekonat podzemni reku a proti proudu potoka postupovat kolem maleho vodopadu az do Obriho dómu s obrim vodopadem a podzemnim jezerem. Vzdalenost od vchodu do jeskyne je cca 200m. Vstup do jeskyne je zdarma. Pokud nechcete byt uplne mokri vybavte se holinkama a plastenkou. Nutne je tez vlastni svetlo.

K uznani logu je treba:
1. Prilozit svoje foto ci foto sve GPSky s podzemnim jezerem
2. Odpovezte na tyto ctyri otazky
a) Kdo objevil jeskyni CacaCave?
b) Jak velike je podzemni jezero? (delka a sirka)
c) Jake typy krapniku se objevuji v jeskyni?
d) Jaky je prevladajici nerost z ktereho jsou tvoreny zdi jeskyne?

Odpovedi normalne napiste do logu. Nejpitomejsi odpovedi budou po zasluze odmeneny.

V jeskyni prosim nenicte krapnikovou vyzdobu at ji stihne obdivovat co nejvice navstevniku nez je znici nejaky sesuv. Prijemny lov :-)


1. brcko, 2. stalaktit, 3. stalagmit, 4. stalagnat,
5. zaclona,  6. excentricke formy, 7. buben, 8. stit,
9. sintrova kura,  10. jezerni formy, 11. kamenne bloky,
12. usazeniny (hlina, sterk, pisek),
13. pozustatky kosti zivocichu, 14. komin,  15. zavrt 

1. straws, 2. stalactite, 3. stalagmite, 4. stalagnates,
5. drapery, 6. eccentric form, 7. drum, 8. shield,
9. sinter crust, 10. lake form, 11. stone blocks,
12. sediments (clay, gravel, sand), 
13. animal bone remains, 14. chimney, 15. sinkhole


[ENG]
Directly in the center of Zlin, we find long-forgotten cave. Was discovered at a time when even Zlin named Zlate Japko (Golden Apple). Holed up in her peasants before Tatars sacked Czech lands. In the largest building boom in Zlin, which is responsible for the famous industrialist Tomas Bata Cave forgotten. I found it again and I want to be with you on this special place to share.

The cave geologically formed with sandstone, claystone and puddingstone mixed with limestone. The area belongs to the so-called magur flysch, Racan units. Material shall be imposed gradually in layers different texture in the depths of the sea about 30 to 60 million years ago. These sediments originate from western Slovakia. During the alpine buckling about 10 to 20 million years ago blocks was lift and insert into the current position. Speaking on flysch zone, which according to experts making powers upto 30km. Only here and there and especially in close Hostynske and Vizovicke Hills act on the surface of isolated scattered sandstone rocks called "godul".

Stalactite decorations in the cave is its low content of calcium contained in water, very rare, but the diversity of rocks from the cave which is made up of color receive different colors. This cave has not yet been declared a national reserve.

Cache:
A login is required to enter the cave, to overcome the underground river and creek upstream to proceed around a small waterfall to giant dome with a giant waterfall and an underground lake. Distance from the cave entrance is about 200m. Entrance to the cave is free. If you do not want to be completely wet but recall raincoat (boots into the water below the knee) and cape. It is also necessary to own light.

To log this EarthCache you must:
1. Attach your photo or photos of his GPS with an underground lake.
2. Answer for this four questions:
a) Who discovered CacaCave?
b) How big is the underground lake? (length and width)
c) What types of stalactites in the cave appear?
d) What is the predominant mineral in the cave walls are formed?

Responses normally write to the log. The silliest answers will be deservedly rewarded.

In a cave decorated with stalactites, Please Do not destroy whatever befall her admire most visitors than it destroys a landslide.
Nice hunt :-)

Additional Hints (Decrypt)

ivm sbgbuvag

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

310 Logged Visits

Found it 275     Didn't find it 5     Write note 27     Publish Listing 1     Owner Maintenance 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 400 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.