Skip to content

Nostalgie - nadrazi (railway station) Traditional Geocache

Hidden : 07/20/2010
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Nostalgické nádrazí / Nostalgic railway station

[Cesky]

První vlak Severní dráhy císare Ferdinanda z Breclavi do Prerova projel Otrokovicemi 18. cervence 1841. V Otrokovicích tehdy nebyla zrízena ani zastávka, presto vsak znamenala jízda parní lokomotivy pro celý kraj pocátek nové éry. Zastávka byla byla v Otrokovicích zrízena az v roce 1882. Do té doby zastavovaly vlaky pouze v Napajedlích a od r. 1865 v Tlumacove. Rozhodující vliv na rozvoj zeleznicní dopravy v obci mel tedy az projekt nového úseku zeleznice Otrokovice - Zlín - Vizovice. Tento mel puvodne vést z Napajedel, ale nekonec bylo rozhodnuto jinak. V obci byla postavena nádrazní budova a 8. ríjna 1899 byl na trati zahájen provoz. Roku 1906 prevzaly zeleznicní trat Otrokovice - Vizovice, do té doby soukromou, státní dráhy. Více informací o Severní dráze císare Ferdinanda najdete v kesi GC23M70.

Od února 1999 do ledna 2001 probehla rekonstrukce zeleznicní trati v rámci budování zeleznicního koridoru vcetne rekonstrukcí nádrazních budov. Soucasne bylo postaveno jedno ostrovní nástupiste s bezbariérovým prístupem. Za pozornost zde urcite stojí nový podchod na druhé nástupiste s originální výmalbou otrokovických detí, která, jak je videt, výborne funguje jako prevence pred grafiti. V roce 2004 bylo realizováno prodlouzení podchodu pod stanicí do druhé cásti mesta. V únoru 2006 byla dále provedena rekonstrukce odbavovací haly, koncem roku 2009 pak rekonstrukce prostoru pred nádrazím jako nový dopravní terminál.

Muj vztah k nádrazí je opet silne nostalgický. Bylo východištem mnoha výprav naseho turistického oddílu. Ze jízdenka do Prerova stála 4,- Kcs si pamatuju dodnes. Pozdeji jsme mnohokrát s mými detmi chodili pozorovat "masinky". A i dnes nádrazí hodne a rád vyuzívám ke sluzebním cestám. Jsem rád, ze se zeleznicní doprava sice pomalu, ale jiste zlepsuje. Ale bohuzel také zdrazuje.

Pri lovu bud opatrný, místo je hodne zamudlené. Dobre se maskuj, neriskuj, radeji pockej na vhodnejsí dobu. Pozor, v kesi není tuzka.


[English]

The first train Northern Railway passed Otrokovice 18th July 1841st. There was not any stop at Otrokovice at that time, but it meant beginning of a new era for the region. Stop in Otrokovice was established only in 1882. Until then, trains stopped only Napajedla and since 1865 in Tlumacov. Decisive influence on the development of rail transport in the village and therefore had the project of a new section of railroad Otrokovice - Zlín - Vizovice. The village was built station building and 8 October 1899 was on the track opened. 1906 taken over railway line Otrokovice - Vizovice, until private and state railways. More information on the Northern Railway of Emperor Ferdinand can be found in the cache GC23M70.

Since February 1999 to January 2001 was reconstructed railway line in the building of a rail corridor, including reconstruction of station buildings. It was also built an platform with wheelchair access. Under consideration here is worth a new subway platform on the other with original childrens paintings, which, as you can see works great as a precaution against grafiti. In 2004 was carried out under the extension of the subway station to another part of town. In February 2006, was also a renovation of terminal building at the end of 2009, a reconstruction of the area outside the station as a new public trafic terminal.

My relationship to the station is again strongly nostalgic. It was the starting point of many expeditions of our tourist section. Ticket to Prerov was 4 - KCS, I remember to this day. Later, we often walk with my kids watch the choo-choos. And even today, the station lot and I go to for business trips. I'm glad for rail transport to slowly but surely improves. But it is unfortunately also more expensive.

Be carrefully with hunting, there are many muggles there. Do not risk, it is better to wait for more suitable time. There is no pencil in the geocache.


Tato keš je součástí serie

Additional Hints (Decrypt)

zntarg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)