Skip to content

Racovsky vrch Traditional Geocache

Hidden : 07/06/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CS: Nejvyšší vrch Sedmihoří s mrazovými sruby, tzv. francouzskou cestou a pravěkým sídlištěm.
EN: The highest peak of the Seven Mountains with frost weathering, so-called French path and the prehistoric settlement.

Racovský vrch od východu
Racovský vrch vystupující za Mezholezskou kotlinou

Racovský vrch, kdysi zvaný také Šakarva a německy označovaný jako Ratzauerberg, je s 619,2 metry nejvyšším vrcholem celého Sedmihoří. Při pohledu do mapy je zvláštní, že jméno dostal podle Racova a nikoliv podle bližších Vidic. Vysvětlení je ukryté v katastrálních územích: k Racovu náleží z větší části Racovský vrch, na území Vidic se vypíná Vidický vrch, dnes zvaný Tříslovec. V souvislosti s katastrálními územími je možné zmínit hranici okresu Tachovokresu Domažlice, která přes vrchol prochází.

Mrazový srub v lese

Vrch se vypíná na nejzápadnějším místě podkovy celého pohoří, oddělen na severovýchodě sedlem od trojice vrcholů Chlumu a na jihu dalším sedlem od Tříslovce. Na rozdíl od ostatních obvodových vrchů sedmihořského pně je Racovský vrch spojen s kopcem Vačinou, která leží již mimo Sedmihoří, a to hřebenem, jehož nadmořská výška neklesá pod 550 metrů. Okolní krajinu, např. pole u Racovských rybníčků a okolí Vidic, ale také vnitřní Mezholezskou kotlinu, převyšuje Racovský vrch o 110–120 metrů.

Racovský vrch a další kopce Sedmihoří
Racovský vrch uprostřed a další kopce Sedmihoří při pohledu z Březinky

Na úpatí Racovského vrchu se nachází jediné maloplošné chráněné území v přírodním parku Sedmihoří – přírodní památka Racovské rybníčky. V lokalitě jsou luční rašelinné a bažinaté biotopy s ohroženými druhy včetně vzácné masožravé rostliny rosnatky okrouhlolisté.

Francouzská cesta

Svahy Racovského vrchu

Sedlem směrem k Tříslovci prochází sedmihorská naučná stezka, v sedle samotném je umístěna 7. zastávka věnovaná mrazovým srubům a především tzv. Francouzské cestě. Ta vede po východním svahu Racovského vrchu a má zajímavou historii. Od roku 1942 do konce druhé světové války bylo Sedmihoří cílem deportací francouzských zajatců. Ti stavěli v Sedmihoří lesní cesty, aby vytvořili dopravní síť umožňující lepší těžbu a zpracování dřeva určeného pro tzv. Třetí říši.

Francouzská cesta

Práce to jistě nebyla lehká, cesty byly z místních kamenů ručně skládány a štětovány. Pokud u druhého slova tápete, tak vězte, že jde o tradiční postup používaný při stavbě cest. Kameny jsou pokládány na výšku vedle sebe, vyklínovány drobnějšími kameny a nakonec jsou mezery zasypány kamennou drtí. Výsledek a jeho stav po více jak 60 letech si můžete vyzkoušet právě na slepé odbočce naučné stezky. Cestou si budete moci prohlédnout i mohutné mrazové sruby, z nichž nejvyšší má stěnu vysokou 12 metrů a jeho kamenné moře je dlouhé bezmála 300 metrů.

V dubnu 1945 se zajatci vydali ze srubu Mířkov, který jim dosud sloužil jako příbytek, na cestu na Přimdu, kde se připojili k pochodu smrti. Srub můžete najít u cesty blízko mířkovské hájovny na waypointu R4, díky opravě v polovině šedesátých let je srub stále funkční.

Ozvěny dávných časů

Přístřešek a 7. cedule naučné stezky

Jako na několika dalších vrcholech v Sedmihoří bývalo na Racovském vrchu výšinné sídliště. Osidlování sedmihorské krajiny probíhalo na konci doby kamenné, v období označovaném jako eneolit a česky doba měděná. Sídliště na Racovském vrchu náleželo ke středoevropské chamské kultuře, u které jsou známá jen opevněná výšinná sídliště. Podle nálezů keramiky uvažují archeologové o existenci vztahů ke středočeské kultuře hřivňácké a moravské jevišovické, s příměsí kultury kulovitých amfor, a importem kultury bernburské. Laik by mohl v nadsázce uvažovat, zda zdejší sídliště nebylo jen skládkou keramického odpadu z opravdu širokého okolí.

Sídliště na vysokém vrchu bylo jistě praktické z pohledu obrany, bylo snadné z něj signály komunikovat s jinými vysoko položenými sídly, ale není jasné, co bylo obživou jeho obyvatel.

Kudy ke krabičce

Visutý balvan

Vyrazíte-li do Sedmihoří jen na Racovský vrch či bude vaším prvním cílem, můžete zastavit ve Vidicích, třeba naproti hospodě (waypoint PA, streetview). Z Vidic vede zeleně značená turistická trasa k rozcestí NS u Vidic v sedle mezi Racovským vrchem a Tříslovcem (waypoint T1). Na rozcestí je 7. zastávka naučné stezky procházející Sedmihořím i přístřešek pro případ špatného počasí. Přímo z rozcestí žádná cesta na vrchol nevede, ale to kačera nezastaví. Případně se můžete vydat po Francouzské cestě směrem k rozcestí Pod Racovským vrchem a od waypointu T2 vystoupat po lesní cestě na vrchol od severu. Čerstvé paseky pod Francouzskou cestou otevřely výhled do Mezholezské kotliny. Druhou možností cesty z Vidic je cyklostezka č. 2242, která vede opět na rozcestí Pod Racovským vrchem.

Na malé travnaté vrcholové plošině není příliš zajímavého, snad jen záhony konvalinek a kokoříků, ale je obklopena z jihu mrazovými sruby. Za povšimnutí stojí především visutý balvan tvořící malý přístřešek (waypoint R3). Výhledy Racovský vrch nabízí jedině z pasek, např. z balvanů na waypointu R1 je možné pozorovat Písečný vrch a vedlejší vrchol Tříslovce; z pasek na severních svazích (waypoint R5) je výhled k Racovu či Vlčí hoře.

Série Sedmihoří

Panoramatický pohled na vrcholy Sedmihoří

Přírodní park Sedmihoří je malebnou vrchovinou tvořenou podkovou dominantních vrchů vystupujících z ploché okolní krajiny. Mrazové sruby, pseudokary, kamenná moře a proudy, skalní mísy i osamělé balvany nepřeberného množství tvarů jsou těmi nejlepšími příklady forem zvětrávání žuly na českém území, zároveň i důvodem, proč je ke jménu Sedmihoří často připojováno slůvko tajemné.

Série Sedmihoří

Zveme vás i touto keškou na putování po krásách Sedmihoří, na jeho vrcholy, do jeho lesů, k několika rybníkům, do pěkné a zajímavé přírody. Pevně věříme, že se vám Sedmihoří bude líbit, něco se o něm dozvíte, najdete několik kešek a třeba objevíte i nám neznámá místa, která si zamilujete.

Plánujete-li navštívit více krabiček najednou, vybavte se na cestu dostatečnou zásobou tekutin. Nevíme o stálém zdroji vody na území parku, natož vody pitné. Celé Sedmihoří je velmi suché, zároveň špatně dostupné a proto vůbec neuvažujte o rozdělávání ohně. Dlouhé kalhoty a dobré boty mohou být na mnoha místech výhodou.

(kopie listingu)

Additional Hints (Decrypt)

[CS] cbq qbyavz xbaprz xnzrar, xgrel wr ilffv arm fvefv n qryfv arm ilffv [EN] haqre n ebpx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)