Skip to content

Propustek - D11 - Exit 50 Traditional Cache

Hidden : 08/22/2010
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Cache není na dálnici, ani na ni nezkoušejte parkovat! Použijte doporucené parkovište!

Ke keši byste se stejne pres ekoplot dole nedostali.


Dálnice D11 Praha – Hradec Králové

Výstavba dálnice D11 byla zahájena v roce 1978 a v listopadu r. 1990 byl dokoncen její tretí úsek koncící na 42. km za visutým mostem u Podebrad. Dálnice tedy vedla z Prahy do Podebrad.

Normálne se každý úsek ukoncuje treba provizorním sjezdem a križovatka se staví až s navazujícím úsekem. Jenže tady byla križovatka dokoncena, dokonce i s nevyužitým mostem, pripojovacími a odbocovacími pruhy a pokracovala ješte nekolik stovek metru dál, kompletne hotová i se svodidly. Pocítalo se s tím, že stavba bude plynule pokracovat.Pokracování výstavby dálnice D11 bylo zastaveno nejdríve kvuli nedostatku financí, a když už se konecne melo stavet, našlo se nejaké odvolání, ci námitka ekologu ke zpracování projektu stavby a termín byl znovu posunut . Roky ubíhaly a dálnice i po desíti letech stále koncila uprostred lesa.

V r. 2003 se dálnice stavet dokonce zacala. Byly zahájeny zemní práce u mostu pres železnicní trate u Velkého Oseka a u Kanína, ale prišlo další odvolání a práce byly náhle zastaveny. K definitivnímu zahájení výstavby tedy došlo až teprve 15. ledna 2004. Stavet se však nezacalo klasicky od zacátku úseku, ale na preskácku v ruzných místech. Se stavbou se totiž tolik spechalo, že jakmile nekde nabylo "rozhodnutí o stavbe" právní moci, hned se tam zacalo pracovat. Každým mesícem se drobná stavenište spojovala v celky až nakonec došlo k rozestavení celé dlouhé cásti dálnice od Libice až témer k Hradci Králové. Cekalo se jen na povolení stavet zacátek a také konec dálnice. Uprostred se už stavelo naplno.Dílcí desetikilometrový úsek Libice-Dobšice mel pokracovat z místa, kde dálnice D11 u Podebrad koncila. Tedy prímo uprostred lužního lesa, tzv. Libického luhu, o který byl veden tvrdý boj. Uvažovalo se bud o odklonu puvodne navržené trasy (to by znamenalo vykácení další cásti lesa), nebo o vedení dálnice zbytkem lesa po estakáde. Nakonec investor zustal u puvodne navrženého rešení – vedení silnice po vysokém náspu. Jenže cas utíkal a na dalších úsecích se stavelo rychleji.

Na konci úseku se mel na križovatce Žehun (Dobšice) napojovat duležitý privadec k automobilce u Kolína. Práve automobilce vláda slíbila, že dálnici do Dobšic privede v roce 2005. Jenže po odkladech stavby se tento termín nestihl. Privadec do Kolína byl vcas dokoncen, a tak aby vláda splnila svuj závazek vuci automobilce, došlo k napojení na mezi tím cástecne dokoncený úsek Dobšice – Chlumec n. C. západ (Levín).A tak na konci roku 2005 vedla dálnice D11 z Prahy do Podebrad, kde byla prerušena, a další cást D11 zacínala na exitu 50 v Dobšicích a pouze v jednom profilu pokracovala do Chlumce n. C. (exit 62). Teprve v prosinci 2006 po dokoncení úseku u Libice n. C., byla dálnice D11 z Prahy po Chlumec nad Cidlinou prujezdná plynule.

To, že dálnice není ješte dnes dovedena až do Hradce Králové, to už je jen smutné pokracování osudu dálnice D11.

O keši:

Nachází se na klidném míste, kde vám na posledních metrech navigace už nepomuže.
Nejedná se vyložene o „humus“ keš, ale drive-in to také není. Možná si trochu procvicíte telo.
Autem se dostanete pár metru od kešky po asfaltové silnici Sány – Dobšice. Pokud pojedete z dálnice D11, sjedete z ní na exitu 50, odbocíte na Dobšice a potom na Sány.

Additional Hints (Decrypt)

Znyn qhgn pvuyn

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)