Skip to content

This cache has been locked, but it is available for viewing.
<

Rotswoningen Geulhem

A cache by rdumont Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/02/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

SAMENVATTING

De rotswoningen aan de Geulhemmerberg werden tot 1931 bewoond. Inmiddels zijn de rotswoningen een rijksmonument.

SUMMARY

The cave dwellings at the Geulhemmerberg were inhabited until 1931. Meanwhile, the cave dwellings are a national monument.


 

(Nederlands / English)

INHOUD / CONTENT
A Introductie / Introduction
B Logopdrachten / Logging tasks


(Nederlands)

A   INTRODUCTIEDe rotswoningen in Geulhem zijn uniek in Nederland en werden tot 1931 bewoond door blokbrekers. Dat zijn mensen die hun brood verdienden met het breken en zagen van blokken mergel in de berg. Blokbrekers zijn nog steeds in Zuid-Limburg actief, alleen wordt de gewonnen mergel niet meer voor de bouw, maar voor restauratiedoeleinden gebruikt. De woonruimte was uitzonderlijk sober ingericht. De huur bedroeg 4 cent per maand of 50 cent per jaar. In 1976 zijn enkele grotwoningen gerestaureerd.

Het gangenstelsel in Geulhem is alleen op aanvraag toegankelijk voor groepen (www.rotswoning.nl). Tijdens de excursie kunt u een Oranjegalerij met beeltenissen van het koningshuis en een Blokbrekersmuseum bewonderen. Tevens leidt de ondergrondse wandeling langs een schuilkerk die in gebruik is geweest van 1795 tot 1801. Ieder jaar op 26 december is de Geulhemmergroeve individueel en voor iedereen toegankelijk.

De Limburgse mergelgroeven zijn een 250-tal grote en kleine gangenstelsels die in de afgelopen eeuwen in Zuid-Limburg zijn ontstaan ten gevolge van de ondergrondse winning van krijtgesteente en kalksteen.

In de volksmond worden deze groeven de "mergelgrotten van Limburg" genoemd.
De naam grotten is geologisch gezien niet correct, want het gaat hier niet om een karstverschijnsel maar om mijnbouw.

Het zijn in feite ondergrondse kalksteen- of mergelgroeven. Ook bestaan de "grotten" niet uit mergel, wat een gesteente bestaande uit klei en kalk inhoudt, maar uit krijtgesteente. Dit gesteente is over grote delen van Noordwest-Europa in ondiepe tropische zeeën afgezet tijdens het Laat-Krijt en bestaat uit minuscule skeletjes van algen. De Engelse benaming voor dit gesteente dat ook als reservoir in de Noordzee wordt aangeboord, is chalk. De krijtrotsen van Dover, Calais en Denemarken zijn ontsluitingen van dit gesteente.

Door de eeuwen heen hebben mensen gebruik gemaakt van de mergel om eruit te halen wat erin zat. Letterlijk in de vorm van mergelblokken, maar ook in meer algemene zin in de vorm van een inkomen, bescherming, wetenschap, vermaak en woonruimte: de rotswoningen.


(English)

A   INTRODUCTION

The cave dwellings in Geulhem are unique in the Netherlands. Until 1931 they were inhabited by block workers. These are people who are living by breaking and cutting blocks of marl in the caves. Block workers are still active in the southern part of Limburg. Now the marl is used for restoration purposes. The accommodation was extremely sober. The rent was 4 cents per month or 50 cents per year. In 1976, some cave houses have been restored.

The cave corridors in Geulhem are only accessible on request for groups (see: www.rotswoning.nl). During the excursion you will visit a gallery with portraits of the royal family and a block workers museum. Also leads the underground walk along a hidden church which has been in use from 1795 till 1801. Every year on December 26th the Geulhemmerberg cave dwellings and corridors are accessible to everyone.

The Limburg marl caves cover 250 small and large systems which were shaped in recent centuries from underground mining of chalk and limestone rocks. In popular parlance, these pits are called "caves". The name caves is geologically incorrect, because this is not a phenomenon of karst but a resultant of mining. Marl is chalk rock.

This rock can be found over large parts of northwestern Europe in shallow tropical seas deposited during the Late Cretaceous period. It consists of tiny skeletons of algae. The English name is chalk rock. The chalk cliffs of Dover, Calais and Denmark are also phenomenons of this rock.

Through the ages people have used the marl to take out what was inside. Literally in the form of building blocks, but also more generally in the form of an income, protection, science, entertainment and accommodation: the cave dwellings.

 

(Nederlands)

Parkeren bij restaurant Geulhemermolen op coördinaat: N.50.52.150, E. 005.47.010.

Vanaf de parkeerplaats is het 200 meter lopen tot aan de cache.

 

(English)

Parking at restaurant Geulhemermolen at coordinates: N.50.52.150, E. 005.47.010.

From the parking it is a 200 meters walk to the cache.


 

(Nederlands)

B   LOGOPRACHTEN

Beantwoord de volgende vier vragen en verstuur deze per e-mail. Neem in het logboek een foto van jezelf op bij een van de rotswoningen.

Vraag 1: Hoe zijn de mergelgrotten in Geulhem ontstaan?
a. Door natuurlijke oorzaak
b. Door mensenhanden

Vraag 2: Mergel krijgt in de buitenlucht in de loop van de tijd vanzelf een beschermende laag. Welke kleur heeft deze beschermende laag?
a. Wit
b. Geel
c. Grijs

Vraag 3: Waarmee worden de muren van de rotswoningen bestreken om ze te beschermen tegen weersinvloeden?
a. Waterglas (natriumsilicaat)
b. Kalkwit

Vraag 4: Hoeveel rotswoningen bevinden zich op de cache – locatie?
a. 2
b. 3
c. 4

Onvolledige of foutieve logs worden verwijderd.


(English)

B   LOGGING TASKS

Answer these four questions and send the answers by e-mail. Please log a picture of yourself or GPS device in front of the cave dwellings.

Question 1: How were the caves in Geulhem shaped?
a. Due to natural causes
b. By human hands

Question 2: Marl gets a natural protective layer in the air over time. Which color does this protective layer have?
a. White
b. Yellow
c. Gray

Question 3: How are the walls of the cave dwellings covered to protect them from bad weather?
a. Water glass (sodium silicate)
b. Chalk paint

Question 4: How many cave houses are located at the cache - location?
a. 2
b. 3
c. 4

Incomplete or incorrect logs will be removed.

 

 

Additional Hints (No hints available.)