Skip to content

Borecke rybniky Wherigo Cache

This cache has been archived.

RouLovci: Nastal čas

More
Hidden : 03/05/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Přijměte pozvání na malou procházku kolem Boreckých rybníků do Lesoparku Ostrov.Lesopark Ostrov


Hlavní část lesoparku tvoří biocentrum Borecké rybníky, které zahrnuje přírodně blízká stanoviště lužních lesů, květnatých luk, mokřadů a stojatých vod s množstvím druhů rostlin a živočichů včetně chráněných. Z tohoto důvodu je významnou součástí územního systému ekologické stability krajiny.

Součástí lesoparku a regionálního biocentra je rovněž území chráněné v rámci evropského programu ochrany přírodních stanovišť, rostlin a živočichů NATURA 2000. Předmětem ochrany v této lokalitě je výskyt čolka velkého.První WHERIGO cache v Karlovarském krajinež vyrazíte:
tipy na cestu:
  • Než si budete moci odlovit kešku, tak vás čeká 7 zastávek u 7 informačních tabulí.
  • Na každé zastávce čeká jedná otázka různé obtížnosti.
  • Čím více správných odpovědí, tím přesnější závěrečná poloha kešky.
  • Hra se ukládá průběžně po každé otázce, takže při pádu aplikace se při nejhorším vrátíte o jednu zastávku zpět.
  • Cestou také můžete objevit hint. Více informací při hře.
  • Celou hru až na posledních pár metrů ke kešce lze absolvovat po cestách.

po dokončení hry:
  • Do logu můžete napsat, s kolika špatnými odpověďmi jste tuto hru dokončili a zda-li jste získali hint.
  • Kromě běžného zalogování zde v listingu, můžete zalogovat také na stránkách wherigo.com.
  • Na stejné stránce také hru odmkněte pomocí kódu, který získáte po úspěšném dohrání hry.


BETA TEST provedl DangeMask, děkujeme
6.3.2011 v1.0 První verze hry
16.3.2011 v1.4 Upraveno ukladani. Oprava chyby pri novem FW Oragonu
11.9.2011 v1.5 Presunuti finalni zony a zmena hintu
15.7.2012 v1.6 Aktualizace kvůli novým firmwarům
13.7.2013 v1.7 Změna hintu
26.6.2015 v1.8 Změna hintu
8.11.2015 v1.9 Změna hintuAdditional Hints (No hints available.)