Skip to content

This cache has been archived.

Penelope: Je cache is door mij gearchiveerd in verband met het te lang op disabled staan.

More
<

De legende van de klokken

A cache by geozes en trackseeker Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/01/2010
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

De legende van de klokken

Hierbij bieden wij, Geozes en Trackseeker, na tezamen diverse geocaches gevonden te hebben, u onderstaande cache aan. We hopen dat u er net zoveel plezier aan beleeft als dat wij samen tijdens het bedenken en uitzetten hebben gehad.De cache is gebaseerd op de "legende van de klokken" uit het mooie dorpje Leenderstrijp en speelt zich af in het Leenderbos.

Om deze legende op te lossen heeft u een meetlint, onderstaande tekst, foto's (fototocht deel), geduld, puzzel(tocht)- en gps kennis nodig. Zoek op de parkeerplaats op het bij de "Note" aangegeven coördinaat naar de hint voor W"P"1. Met WP 1 begint uw cache welke zal bestaan uit 11 WP's met een diversiteit aan opdrachten, over ca. 10km. Vergeet niet de bij elke WP aangegeven hint (A=.. etc.) te noteren. Deze heeft u nodig voor de eind cache. Succes en we hopen dat u de "Klokken" kunt laten luiden.
Legende van de klokken
In de klokkentoren van de oude kapel hingen twee klokken, die men, volgens
de oude verhalen van mensen van Strijp, nog steeds kan horen luiden. Een
meester vertelde zijn leerlingen dat je ze hoort luiden als je in de Kerstnacht
langs het Klokkeven (Klein Hasselsven) loopt. Volgens zijn verhaal, zijn de
bronzen klokken in de Franse tijd verstopt omdat de Fransen alle brons
vorderden voor het maken van kannonnen. Ook andere bronnen bevestigen
dat de (gespleten en onbruikbare) klokken na het verval van de kapel zijn
opgeslagen in een schuur van een gildebroeder aan het Kaetsveld. Volgens
het verhaal zijn ze daar aan een kluister vastgelegd, zodanig dat de klokjes
alleen met een sleutel losgenomen konden worden. De sleutel had iemand in
bewaring gekregen, maar de naam van die persoon is onbekend. Voordat de
Franse gendarmes een kans kregen ze in beslag te nemen zijn de klokken en
de sleutel stiekem naar de hei gebracht en in een ven gegooid, dat nu nog de
naam klokkeven heeft. In opdracht van de baron hebben mensen later nog
het hele klokkeven afgepeild om de klokken te vinden. Het Klein Hasselsven
of Klokkeven is een rond ven met een eiland middenin. Volgens geografen is
dit een natuurverschijnsel uit de ijstijd, maar volgens de mensen van Strijp is
het ontstaan van het eilandje het gevolg van het dreggen naar de klokken in
opdracht van de baron. Overigens bestaan van dit verhaal verschillende
versies, maar allen komen erop neer dat de klokken succesvol voor de Franse
bezetter verborgen zijn. Wat er later gebeurd is met de klokken is onduidelijk.
Een van de klokken zou verkocht zijn aan de kerk in Roggel in Limburg, waar
hij tot de Tweede Wereldoorlog gehangen zou hebben.

Een nieuwe kapel In 1795
In 1795 deden de bewoners van Strijp een poging om weer een eigen kapel
te krijgen, ter vervanging van de vervallen kapel. Strijpenaren gebruikten als
argumenten dat er altijd een kapel geweest was, dat de afstand tot
de parochiekerk in Leende groot was en dat de wegen slecht waren. Maar de
pastoor van Leende zag er niets in en zei op zijn leeftijd (hij was al in de
zestig) niet bereid te zijn op Strijp de H. mis te gaan doen. Dit alles speelde
zich af toen in de Bataafse Republiek de godsdienstvrijheid werd hersteld, De
kerkelijke autoriteiten gaven er uiteindelijk de voorkeur aan om de
parochiekerk van Leende op te knappen, wat hoge onkosten met zich
meebracht. Er bleef geen geld over voor Strijp. De restanten van de oude
kapel werden gesloopt. Pas omstreeks 1843 werd de nieuwe, huidige, Sint-
Janskapel gebouwd op de kapelberg. De bomen welke de huidige kapel
omringen geven nog de buitenmuren aan van de oude, grotere kapel. Volgens
overlevering zou bij het opruimen van de bouwvallen een pot met munten zijn
gevonden. De helft kwam toe aan de vinders, en de andere helft is gebruikt
om de bouw van de nieuwe kapel te bekostigen. De kapel werd weer een
bedevaartsoord.

In 1935 vond het Gilde St. Jan Baptista bij de kapel een nieuwe plek voor
schutsbomen, en op die manier werd de kapel weer betrokken bij het opleven
van de Gildegebruiken. Het Gilde verzorgt vanaf die tijd het onderhoud van en
toezicht op de kapel, met toestemming van het parochiebestuur. In 1971
werd een lek in het dak door gildebroeders gerepareerd, maar toen was al
duidelijk dat een grootschalige restauratie noodzakelijk was. Architect de Jong
van het bisdom bood kosteloos zijn diensten aan en een groot aantal
gildebroeders heeft in het voorjaar van 1973 de kapel weer in perfecte staat
hersteld.

Gedurende vele jaren had de geestelijkheid van de Leendse parochie al
geprobeerd om het beneficie van de kapel in handen te krijgen. Baron H.N.C.
van Tuyll van Serooskerken van Heeze was immers in het bezit hiervan.
Echter, hij heeft nimmer van de inkomsten van de kapel gebruik gemaakt en
sinds 1974 worden ze officieel, op zijn verzoek, aan de pastoor van Leende
uitgekeerd. De parochie ontvangt de inkomsten met de bedoeling deze te
gebruiken voor het onderhoud van de kapel.

De kapel geschilderd door Max Farjon, 1987. Uit het boek Het Gilde St. Jan
Baptista en Leenderstrijp: 350 Jaar Historie en Gebruiken, Max Farjon, 1995


Glas-in-lood ramen
Ook in 1999 werd de kapel grondig gerestaureerd door gildebroeders, in
samenspraak met het kerkbestuur en monumentenzorg. De kapel is immers
een Rijksmonument. Sinds 24 juni 2004 is de kapel verfraaid met twee door
Max Farjon ontworpen glas- en loodramen. Deze zijn gemaakt door glazenier
Harrie Verhoeven. De taferelen op de ramen hebben betrekking op
handelingen en uitspraken van Johannes de Doper.

Het linker raam (centraal): “Ik doop u met water, maar er komt Iemand, die
sterker is dan ik.” (Lucas, 3:16). (onder):“En liet zich in de Jordaan door
Johannes dopen. (Marcus, 1:9; dit heeft betrekking op Jezus).


Het rechter raam (centraal): "Hij richtte het oog op Jezus die voorbij kwam en
sprak: Zie, het Lam Gods." (Johannes Evangelist, 1:36). (onder): "Hij sprak: ik
ben, zoals de profeet Jesaja het uitdrukte, de stem van iemand die roept in de
woestijn; Maakt de weg recht voor de Heer!" (Johannes Evangelist, 1:21).


Het Lam Gods is afgebeeld op een boek naar uitspraken van een andere
Johannes die in een visioen het Lam de zeven zegels van een geheim boek
zag openen (Openbaringen van Johannes, 5 t/m 8). De afbeelding van een
Lam op een boek komt door de eeuwen heen voor in allerlei religieuze
afbeeldingen. Ook op een hoofdvaandel uit 1890 van het Gilde St. Jan
Baptista is deze afbeelding te zien. Zo symboliseert dit raam tegelijkertijd de
eeuwenoude band tussen St. Janskapel en het Gilde.


Een speciaal dankwoord voor de medewerking aan deze cache voor:
Dhr. J.G.H. Smits Boswachter Staatsbosbeheer voor de vergunning.
Geocache teams Ruska & Pevalo, hans budel en Avantie60csx voor het proeflopen.

Voor een ieder die de legende van de klokken heeft weten op te lossen hebben we deze banner gemaakt.
De legende van de klokken
Na het loggen van "De legende van de klokken" ontvangt u van ons een e-mail met de banner link.

De Cache:

WPP: Zoek de aanwijzing
WP1: Zoek de aanwijzing
WP2: Zoek hier naar:
.........Lucas + Onthoofding + 3 = graden
.........Marcus + (C)Johannes Evengelist + (O)Johannes Evangelist + Geboorte + 35 = meters
.........Marcus - 7 = C
WP3: Zoek de aanwijzing
WP4: Zoek de aanwijzing
WP5: Zoek de aanwijzing
WP6: Zoek de aanwijzing
WP7: Zoek de aanwijzing, loop deze fototocht in de aangegeven volgorde en zoek naar de aanwijzing bij de bomen van foto 8
WP8: Zoek naar de aanwijzing
WP9: Zoek naar de aanwijzing, Paaltje met de aanwijzing is op 23 maart 2014 verdwenen. Vandaar nu hier de opdracht: "Bespeel Het Carrilon" En J = 7
WP10: Zoek naar de aanwijzing
WP11: Zoek naar de laatste letter aanwijzing (L=..) en de aanwijzing voor de berekening van de cache coördinaat


A = ...... G = ......
B = ...... H = ......
C = ...... I = ......
D = ...... J =......
E = ...... K= ......
F = ...... L = ......

Additional Hints (Decrypt)

JCC: Mbrx avrg gr tebbgf
JC4: Inans JC 4 mbrx anne qr TP cynngwrf ibbe qr nnajvwmvat
JC5: Zrgra vf Jrgra
JC6: Xvaqreyvrqwrf
JC7: Urg cevagra ina qr sbgb'f va urg tebbg znnxg qr sbgbgbpug rraibhqvtre
JC9: Ehfgzbzragwr: Ovz Onz va urg ubtr MJ - J
JC10: trobtra/trfcyrgra/ynnt ovw qr tebaq obbzcwr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)