Skip to Content

<

Jagten på Farao Cheops grav (The Cheops Quest)

A cache by LeKlanQuiRit Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/12/2010
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Denne mystery multicache indeholder 11 spor der kan føre dig til farao Cheops grav. Find sporene, og så vil de føre dig igennem Cheopspyramiden. Undervejs vil du få den endelige kode til at finde farao Cheops grav.

This mystery multi-cache contains 11 hints that can take you to the secreat burial chamber of Pharaoh Cheops. Find the hints and they will guide you through the pyramid. On your way, you will get the final code that can lead you to Pharaoh Cheops grave.


Bliver det dig der finder frem til farao Cheops' hemmelige gravkammer?

Cheopspyramiden menes at være gravplads for farao Cheops (ca 2560 f. Kr.). Den blev bygget af de gamle egyptere, som så faraoen som en gud og byggede pyramiden til hans ære. Men Cheops' mumie er aldrig blevet fundet i kongekammeret. Det kan skyldes gravrøveres plyndring - eller det kan skyldes at der et sted i pyramiden findes et hemmeligt uberørt gravkammer, som indeholder den mumie og de skatte, der aldrig er blevet fundet.

Som erfaren geocacher er du blevet sat i spidsen for et hold arkæologer som skal gøre et sidste forsøg på at finde frem til Cheops virkelige gravkammer. Men Cheopspyramiden er den største af pyramiderne i Giza og den har mange muligheder for skjulte gange og rum. Hvilken væg skal nedbrydes? Hvor skal der graves? Det bliver din opgave at udpege stedet - inden pengene slipper op.

Hvis du er på helt bar bund er her nogle spor (se nedenfor).
Sporene vil guide dig igennem Cheops pyramiden. Det er ikke nødvendigt at følge sporene i rækkefølge, men det er dog en god ide at slutte med spor 11, hvor du vil få den sidste information der skal lede dig til farao Cheops' grav. Forhåbentligt har turen igennem pyramiden også gjort dig meget klogere, så du på det tidspunkt kan regne ud hvor faraoen ligger begravet og du kan sætte arkæologerne i sving. Måske når I ind til Cheops' gravkammer, måske tager I fejl. Måske vil mumien ikke forstyrres. Pas på! Pyramiden kan blive DIT sidste hvilested.


Spor nr. Koordinater Hint
1 N 55° 56.967 E 012° 18.020 Stub på toppen
2 N 55° 57.386 E 012° 18.297 Stor blågrøn træstub
3 N 55° 57.317 E 012° 17.949 Under net
4 N 55° 57.373 E 012° 17.858 Ved foden af et træ
5 N 55° 57.470 E 012° 17.582 Ved foden af et træ
6 N 55° 57.437 E 012° 17.566 Ved en stub
7 N 55° 57.636 E 012° 17.547 Blade med torne
8 N 55° 57.783 E 012° 17.368 Av av!
9 N 55° 57.769 E 012° 18.008 Frem med dykkerudstyret
10 N 55° 57.612 E 012° 18.103 Omvendt bakke
11 N 55° 57.565 E 012° 18.261 Frem med klatreudstyret

Hvis du er en energisk spejder er denne cache lige noget for dig. Ellers må du forberede dig på at få lidt sved på panden. Det er i øvrigt altid en god ting at medbringe skriveredskaber når man er på pyramide-ekspedition, så man kan tage notater undervejs om alle de spændende ting man ser. Vær opmærksom på at graven kan være blevet nærmest udvisket pga. tidens tand, og at lidt talmagi kan være påkrævet for at den bliver fuldt synlig.

Will you be the one to find pharaoh Cheops grave?

The Cheops pyramid is believed to be the burial place of Pharaoh Cheops (circa 2560 BC). It was built by the ancient Egyptians, who saw Pharaoh as a God and built the pyramid in his honor. But Cheops' mummy was never found in the royal chamber. This may be due to robbers or it may be that a secret tomb, containing the mummy and treasures, is still waiting to be found.

As an experienced Geocacher you have been placed in charge of a team of archaeologists that will make a last attempt to find the real grave of Pharaoh Cheops. But the Cheops pyramid is the largest of the pyramids in Giza and there are many places to seek for hidden corridors and rooms. Which wall should be broken down? Where to dig? It is your task to identify the right place - before the expedition runs out of money.

If you are totally scratch here are some hints (see beneath)
The 11 hints will guide you through the Cheops pyramid. It is not necessary to follow the hints in sequence, but it is a good idea to finish at hint 11, where you'll get the last information which will lead you to Pharaoh Cheops grave. Hopefully, the journey through the pyramid also gave you some information, so you at that time can figure out where the Pharaoh is buried and you can put the archaeologists to work. Maybe you will find Cheops' grave, perhaps you will be mistaken. Perhaps the mummy doesn’t like to be disturbed. Beware! The pyramid can be YOUR final resting place.


Hint no. Coordinates Hint
1 N 55° 56.967 E 012° 18.020 Stump on the top
2 N 55° 57.386 E 012° 18.297 Big turquoise stump
3 N 55° 57.317 E 012° 17.949 Look beneath a net
4 N 55° 57.373 E 012° 17.858 At the foot of a tree
5 N 55° 57.470 E 012° 17.582 At the foot of a tree
6 N 55° 57.437 E 012° 17.566 At a tree stump
7 N 55° 57.636 E 012° 17.547 Leaves with thorns
8 N 55° 57.783 E 012° 17.368 Ouch ouch!
9 N 55° 57.769 E 012° 18.008 Go find your diving equipment
10 N 55° 57.612 E 012° 18.103 Reverse hill
11 N 55° 57.565 E 012° 18.261 Go find your climbing gear

If you are an energetic scout, this cache is just for you. Otherwise, you must prepare yourself to get a little sweaty. Moreover, it is always a good thing to bring a pen while on pyramid expeditions, so you can take notes about all the exciting things you see.

Additional Hints (Decrypt)

Føet sbe ng gntr abgre haqreirwf bz uibeqna qh oriætre qvt vtraarz clenzvqra. Orfxeviryfra v qr raxrygr fcbe re ivtgvt!!
Or fher gb gnxr abgrf nybat gur jnl nobhg ubj lbh zbir guebhtu gur clenzvq. Gur qrfpevcgvba bs gur clenzvq vf irel vzcbegnag!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.